Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Modyfikacja historii sprzedaży na Allegro

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-12-23

Rozpoczęła się kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego w sprawie prowadzenia przeze mnie sprzedaży na Allegro. Sprzedawałem biżuterię, ubrania i obuwie. Urząd żąda ode mnie przedstawienia historii sprzedaży. Czy jeśli tego nie zrobię, kontrolerzy mogą sami od Allegro zdobyć te dane? Czy mogę dokonać modyfikacji historii sprzedaży na Allegro, by uniknąć kary? Czy to prawda (tak powiedział urzędnik), że nie mam po co wnosić czynnego żalu? A może próbować bronić się, że sprzedawane przedmioty były używane kilka miesięcy przeze mnie?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Czynny żal pozwala uniknąć jedynie konsekwencji karnoskarbowych (np. grzywny), a nie podatku i odsetek. Złożenie czynnego żalu jest z mocy prawa, tj. czy chce tego, czy nie chce urzędnik, nieskuteczne, jeżeli zostanie złożone:

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Zatem jeśli organ prowadzi już kontrolę i ma udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa/wykroczenia skarbowego, to nawet jeśli złoży Pan czynny żal, będzie on nieskuteczny.

Odnośnie dokumentów dotyczących Allegro, zgodnie z art. 286 § 1 pkt 4 ustawy Ordynacja podatkowa kontrolujący, oczywiście w zakresie kontroli, są w szczególności uprawnieni do żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego „każdy, kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych [W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe co wynika z § 2 art. 83]”. Innymi słowy, moim zdaniem, kontrolujący mogą żądać od Pana historii Allegro i mogą starać się Pana ukarać w przypadku jej niedostarczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Czy mogą pozyskać ją sami? Tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Gdy kontrolę prowadzi, w oparciu o ustawę o kontroli skarbowej, Urząd Kontroli Skarbowej, bez problemu na podstawie art. 7d wspomnianej ustawy pozyska stosowne informacje od np. Allegro czy innego podobnie działającego serwisu.

Odnośnie Pana oświadczeń czy nawet mówienia prawdy przy przesłuchaniu, w prawie podatkowym sytuacja jest szczególna. Oświadczenie organ podatkowy odbiera od Pana, na Pana wniosek, i jest to oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (gdy przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia).

Podobnie jest przy przesłuchaniu, organ podatkowy może przesłuchać Pana jako stronę po wyrażeniu przez Pana zgody i ma Pan wtedy obowiązek mówić prawdę pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego (tj. m.in. kara pozbawienia wolności do lat 3). Zatem lepiej nie wyrazić zgody na przesłuchanie, niż wyrazić ją i mówiąc nieprawdę, narazić się na odpowiedzialność karną.

W takich przypadkach jak Pana, a jest ich wiele, raczej należy skupić się na minimalizowaniu strat niż próbach uniknięcia odpowiedzialności, jeśli prowadziło się „działalność”. Nie znam szczegółów Pana sprawy, więc nie sposób tu doradzać dokładnie, ale zakładając, że fiskus pozyska dane z Allegro sam – dane, których Pan i tak nie ma możliwości zmodyfikowania, współpraca wydaje się lepszym rozwiązaniem. W takim układzie należałoby wykazywać, w tym zakresie, w jakim się da, że sprzedaż lub jej część dotyczyła towarów używanych czy też, że nie miała charakteru działalności gospodarczej.

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza to działalność zarobkowa m.in. handlowa prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. By wykazać, że działalności tej Pan nie prowadzi, należałoby właśnie np. dowieść, że sprzedaż nie miała charakteru zorganizowanego czy też ciągłego. Wtedy, wykazując, że sprzedane dobra posiadał Pan ponad 6 miesięcy, może się udać uniknąć „problemów”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Usługi na rzecz jednego podmiotu a ryczałt

Mój narzeczony prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (usługi budowlane) opodatkowaną ryczałtem. Podczas kontroli skarbowej zakwestionowano...

Oświadczenie majątkowe

Za 2008 r. złożyłem oświadczenie majątkowe , w którym podałem niższą wartość środków pieniężnych i funduszy inwestycyjnych, niż...

Błędna stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Firma gastronomiczna świadczyła usługi z zakresu organizacji imprez okolicznościowych i firmowych, nie posiada koncesji na alkohol. Urząd chce...

Konsekwencje niepłacenia podatku od umowy najmu

Urząd skarbowy rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia wysokości podatku od przychodów ze źródeł nieujawnionych – chodzi...

Błąd w określeniu strony postępowania w sprawie wymiaru podatku dochodowego

Jeżeli małżonkowie rozliczali się z podatku dochodowego za dany rok podatkowy wspólnie, to czy decyzja o podjęciu kontroli za dany rok podatkowy...

Kontrola podatkowa przy zakupie mieszkania

Zamierzam kupić mieszkanie w Polsce. Moim ośrodkiem życiowym jest Austria. Z uwagi na to, że banki w Polsce nie respektują zagranicznych...

Brak konta firmowego a kontrola podatkowa

Otrzymałem zawiadomienie o kontroli podatkowej. Będę musiał przedstawić wyciąg z konta firmowego, którego nie mam. Płatności za faktury...

Niezłożenie deklaracji otrzymanej darowizny na zakup mieszkania w terminie

Proszę o pomoc w sprawie dotyczącej niezłożenia deklaracji w ciągu 6 miesięcy odnośnie otrzymanej darowizny na zakup mieszkania. Darowiznę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »