Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwość opodatkowania ryczałtem

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-04-15

Zajmuję się handlem i rozliczam się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Takie opodatkowanie nie dotyczy podatników działających w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Chciałbym zacząć handlować różnymi smarami i olejami, które także są używane w pojazdach mechanicznych. Czy te różne smary i oleje to są części i akcesoria do pojazdów mechanicznych? Czy taki handel wyłącza możliwość opodatkowania ryczałtem?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b (dotyczy najmu), nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

 

Niestety ani ww. ustawa, ani inne mogące znaleźć tu zastosowanie przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „akcesorium”.

 

Biorąc pod uwagę interpretację językową, zgodnie ze słownikiem PWN, akcesorium to „narzędzie lub inny drobny przedmiot potrzebny do wykonywania jakiejś czynności, jakiegoś rzemiosła”.

 

Zgodnie z powyższym, jako że np. oleje są niezbędne do prawidłowej pracy silnika, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy należałoby je uznać za akcesoria, co powoduje, że nie można zastosować opodatkowania w formie ryczałtu do przychodu z ich sprzedaży. Moim zdaniem, taka jest właśnie prawidłowa wykładnia omawianego przepisu.

 

Można starać się bronić tezy przeciwnej, tj. wykazywać, że oleje i smary akcesoriami nie są, powołując się na klasyfikację PKWiU, której w omawianym zakresie nie stosuje się wprost, gdyż brak jest takiego odwołania w ustawie. Niemniej jednak skoro ustawa stanowi, że za działalność usługową uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.) [z zastrzeżeniem pkt 2 i 3] – można starać się wykazać, że rozporządzenie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług znajdzie tu zastosowanie pomocnicze.

 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:

 

„5.2.2.8 Części i akcesoria zalicza się w PKWiU 2008 do klas obejmujących wyroby, do których one należą, z tym że pod pojęciem »części i akcesoria« rozumie się również zespoły i elementy. Dla części i akcesoriów o szczególnym znaczeniu gospodarczym zostały utworzone osobne grupowania.

 

Dotyczy to w szczególności części i akcesoriów do:

 

– maszyn i urządzeń,

– sprzętu transportowego,

– elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego.

 

Do grupowań obejmujących części i akcesoria nie zalicza się jednak tych, które potraktowano jako samodzielne wyroby finalne i dla których wydzielono osobne grupowania, np. łożyska (28.15), elementy złączne, śruby i wkręty, łańcuchy i sprężyny (25.94), śruby napędowe do statków i łodzi (25.99.26) i inne. Części i akcesoria, dla których nie stworzono osobnych grupowań, zalicza się do grupowań obejmujących wyroby finalne, w których skład wchodzą. Części i akcesoria wchodzące w skład różnych wyrobów (o ile nie wydzielono dla nich osobnych grupowań) zalicza się do grupowania obejmującego wyrób finalny, w którym najczęściej są stosowane”.

 

Oleje i smary są samodzielnymi wyrobami finalnymi, które posiadają własne grupowania, np. PKWiU 23.30.18-02 Oleje silnikowe. Zatem na gruncie PKWiU olej silnikowy nie jest ani akcesorium, ani częścią. Przyjmując taką interpretację, sprzedaż przywołanych towarów nie spowoduje powstania przychodu, który wyłączy możliwość opodatkowania ryczałtem.

 

Trudno przewidzieć, czy ewentualna kontrola zgodziłaby się z drugim z przedstawionych stanowisk – aby zminimalizować ryzyko konfliktu z organami podatkowymi, w przypadku gdyby chciał Pan uwzględnić opcję drugą, warto byłoby, w trybie przyszłym, wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »