Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nabycie przez małżonka udziału w nieruchomości

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-08-17

W 2010 r. rozszerzyliśmy z żoną wspólnotę majątkową co do mojej nieruchomości. Mieszkanie to sprzedaliśmy 3 lata później. US twierdzi, że żona nabyła udział w nieruchomości, i rozpoczął postępowanie w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego. Moim zdaniem rozszerzenie wspólności to nie przychód żony. Jak jest według prawa? Co robić?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Niestety w przedstawionym przez Pana zakresie organy podatkowe od lat działają niejednolicie i część z nich sprzecznie z orzecznictwem błędnie dokonuje tu subsumpcji. W mojej ocenie organ nie może dokonywać tu podziału przychodu ze sprzedaży, gdyż po prostu nie ma dla takiego działania podstawy prawnej, w pewnym sensie wtórnym jest więc (również uzasadniający nieopodatkowanie w opisanej sytuacji) fakt, iż data nabycie nie uległa zmianie.

Początek w miarę jednolitej i korzystnej dla podatników linii orzeczniczej dał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31.12.2012) w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2002 r. (sygn. akt III SA 2717/00) w którym sąd uznał, że włączenie do majątku małżonków, w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową, nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka nie jest nabyciem tej nieruchomości w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) przez drugiego małżonka. Wyrok ten znalazł uznanie wśród przedstawicieli doktryny np. w pozytywnej glossie A. Bartosiewicz i R. Kubacki zauważyli, iż: rozstrzygnięcie podjęte przez Sąd w powyższym wyroku zasługuje na akceptację i aprobatę. Tezę wyroku należałoby jednak uzupełnić o inny jeszcze fragment uzasadnienia, który wyjaśnia motyw podjętego rozstrzygnięcia zawartego w tezie. W tej właśnie kwestii zawiera się jego istota. Otóż, jak słusznie stwierdził Sąd, „nie ma w prawie podatkowym przepisu, który by zezwalał organowi podatkowemu – przed zniesieniem czy też ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej – na dokonanie podziału przychodu ze sprzedaży przypadającego małżonkom w celu wymierzenia podatku jednemu z tych małżonków”. Ten właśnie fragment stanowi o znaczeniu niniejszego wyroku i sprawia, że zasługuje on na szczególną uwagę.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W wydawanych interpretacjach indywidualnych takie stanowisko również zostało potwierdzone:

„Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż włączenie do majątku wspólnego małżonków nabytej w grudniu 1999 r. na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje tym, że przedmiotowa nieruchomość stała się majątkiem wspólnym obojga małżonków. Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe oznacza, że za datę nabycia przez małżonków na skutek zawarcia umowy rozszerzającej wspólność ustawową małżeńską należy przyjąć dzień, w którym małżonek nabył tę nieruchomość do majątku odrębnego. W konsekwencji, w wyniku zawarcia w 2009 r. umowy rozszerzającej wspólność majątkową wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem nieruchomości nabytej w 1999 r., której planowana sprzedaż w 2011 r., nie będzie stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, bowiem zostanie dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W związku z tym, wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku z tego tytułu” (pismo z dnia 11 lutego 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach – IBPBII/2/415-1233/10/MM).

Przedstawione podejście prezentowane jest i w najnowszym orzecznictwie, np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Ol 40/15) w którym możemy przeczytać:

„Nie można przychylić się do stanowiska organu odwoławczego, że dokonane w niniejszej sprawie rozszerzenie wspólności majątkowej na mocy umowy zawartej pomiędzy skarżącym i jego żoną w dniu (…) mieściło się w pojęciu nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. Czynność ta, wbrew uznaniu organów podatkowych, nie wywierała skutku w postaci powstania obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem prawa własności lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia zawarcia ww. umowy przez małżonków. Okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., należy bowiem w analizowanym przypadku liczyć od daty nabycia prawa przez małżonka, któremu przysługiwało to prawo przed jego objęciem wspólnością majątkową. Zauważyć należy, że w kwestii stanowiącej przedmiot sporu wypowiedział się nie tylko NSA w ww. wyroku z dnia 9 kwietnia 2002 r. (sygn. akt III SA 2717/00), ale również wojewódzkie sądy administracyjne (p. WSA w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 949/13, WSA w Lublinie z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Lu 1038/13, WSA w Krakowie z dnia 24 października 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1209/14, WSA w Gdańsku z dnia 29 października 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 964/14). Poglądy przedstawione w tych orzeczeniach Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie w pełni akceptuje i podziela”.

Reasumując, żona nie osiągnęła tu przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Babcia zmarła w 2006 r. (czyli przed wejściem nowych zasad w 2007 r.). Moja mama jest jedynym spadkobiercą i dopiero teraz, w 2015 r., udało...

Dochód ze sprzedaży skrzynek po owocach

Posiadam gospodarstwo sadownicze, jestem rolnikiem ryczałtowym oraz mam zatrudnienie w pewnej firmie. Zacząłem wyprzedawać skrzynki po owocach na Allegro....

Opodatkowanie odszkodowania od najemcy

Wynajmuje lokal użytkowy instytucji. Najemca chce rozwiązać umowę wcześniej i wypłacić odszkodowanie. Z tytułu najmu place podatek dochodowy...

Wygrany samochód a podatki

Wygrałem samochód w konkursie o wartości ok. 150 tys. zł; 10% od wygranych zapłaci organizator. Jednak nie chcę tego samochodu i zdecydowałem...

Granty za odbyty staż w agencji europejskiej

Proszę o poradę w kwestii odprowadzenia podatku od osób fizycznych za pobieranie tzw. grantów za odbyty staż w agencji europejskiej.  Na...

Najem dwóch mieszkań - swojego i innego

W związku ze zmianą pracy przeprowadziłem się do innego miasta, gdzie wynająłem mieszkanie. W celu „sfinansowania” tych kosztów sam...

Czy powiązania finansowe z byłym partnerem wykluczają wspólne rozliczenie z dzieckiem?

Proszę o informacje odnośnie możliwości rozliczenia się z fiskusem wraz z dzieckiem. Do czerwca zeszłego roku byłam w nieformalnym...

Podważenie wydatków na cele mieszkaniowe przez Urząd Skarbowy

W lutym sprzedałem mieszkanie i w tym samym roku (w kwietniu) za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupiłem dom. Od kwoty ze sprzedaży mieszkania...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »