Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najem magazynu w zamian za prace remontowe

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-05-30

Moja narzeczona prowadzi własną działalność gospodarczą. Mój tata wynajął jej magazyn nieodpłatnie w zamian za prace remontowe (które wyniosły ok. 80 tys. zł). Mamy teraz kontrolę z urzędu skarbowego i pytają nas o umowę najmu tego magazynu. Księgowa twierdzi, że powinniśmy odprowadzać podatek od przychodu jakim byłby wynajem takiej hali. My tego nie robimy, bo umowa była jasna. Proszę o umowę, którą będzie można przedstawić w US, aby nikt się „nie doczepił”.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie jest możliwe w mojej ocenie stworzenie takiej umowy, która spowoduje całkowity brak konsekwencji podatkowych w opisanej sytuacji. Nim jednak przejdę do szczegółów, muszę wskazać, iż narzeczona i Pana ojciec mogli zawrzeć w formie ustnej (umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie lecz w razie niezachowania tej formy umowa jest ważna z tym, że poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony) umowę, jaką Pan opisał, gdyż jako strony zawierające umowę skorzystały z prawa, by ułożyć stosunek prawny według swego uznania, skoro jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) zwieranego stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Moim zdaniem nie należy obecnie sporządzać pisemnej umowy z datą wsteczną, bowiem po pierwsze nie ma takiej potrzeby (szczególnie nie mogą takiej umowy domagać się kontrolujący), a po drugie taka antydatowana umowa przedstawiona w kontroli wypełnia znamiona czynu zabronionego art. 270 § 1 Kodeksu karnego. Byłby to zatem czyn zabroniony, który podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przechodząc do kwestii podatkowych, zależą one od tego, czy mieliśmy tu do czynienia z najmem ze zwolnieniem z czynszu, czy też z użyczeniem.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W takiej sytuacji, konsekwencją w podatku dochodowym jest powstanie nieodpłatnego świadczenia po stronie biorącej w używanie. Dokładniej przychodem z działalności gospodarczej będzie wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym tu wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia ustala się według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku. To oczywiście powoduje zwiększenie przychodu, w konsekwencji na ogół również dochodu a zatem także podatku. W tym jednak układzie nie ma wątpliwości, że można amortyzować inwestycje w obcym środku trwałym.

W przypadku najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Nie ma przeszkód i jest to powszechna sytuacja, że w przypadku inwestycji znacznych środków w lokal przez biorącego w najem, zwrot nakładów ponoszonych przez najemcę na wynajmowaną rzecz rozliczany jest w formie zwolnienia z obowiązku zapłaty czynszu. Ma to jednak wiele konsekwencji. Jak słusznie analizuje T. Krywan, „(…) w przypadku zwolnienia najemcy z czynszu w związku z poniesieniem przez niego nakładów na wynajęty lokal powinno być dokumentowane w następujący sposób: podatnik wynajmujący lokal wystawiać winien najemcy faktury na pełną wysokość czynszu (bez uwzględniania zwolnienia z czynszu lub obniżenia tego czynszu), najemca winien wystawiać wynajmującemu faktury (lub rachunki, jeżeli nie jest czynnym podatnikiem VAT) z tytułu zwrotu części poniesionych nakładów (rozliczenie nakładów stanowi bowiem w istocie sprzedaż praw do tych nakładów, a więc świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT - zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2009 r., IPPP3/443-204/08-2/RK czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 października 2010 r., ITPP1/443-719/10/AT). Nie będzie w przedstawionej sytuacji prawidłowym rozwiązaniem, aby strony dokonały wzajemnych rozliczeń bez wystawiania faktur/rachunków” (T. Krywan, Vademecum Doradcy Podatkowego). Proszę zauważyć, że w tej sytuacji, skoro dochodzi de facto do sprzedaży nakładów, trudno uzasadnić istnienie podstawy do amortyzacji u biorącego w najem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »