Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nakaz płatniczy dla podatku rolnego

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2014-07-10 • Aktualizacja: 2022-01-23

Jestem właścicielką 26-arowej działki klasy IV, 15-arowej klasy V Pp (pastwisko) i 10-arowej klasy Ps. Za te dwie ostatnie nie płaciłam dotąd podatku rolnego. Na trzeciej z wymienionych działek stoi mój dom (uzyskałam pozwolenie na budowę) – płaciłam tylko podatek od powierzchni budynku. Obecnie otrzymałam nakaz płatniczy, w którym określono konieczność zapłaty podatku rolnego za działkę 10-arową. Czy ta decyzja jest słuszna? Nic się nie zmieniło w klasyfikacji gruntów. Co powinnam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nakaz płatniczy dla podatku rolnego

Decyzja podatkowa o zmianie wymiaru zobowiązań w podatku od nieruchomości

Zarówno z prezentowanego opisu sprawy, jak i dokumentów obrazujących stan geodezyjny nieruchomości w zakresie sklasyfikowania gruntów rolnych nie wynika żadna przesłanka przemawiająca za dokonaniem zmian w wymiarze i naliczeniu podatku akurat za rok 2013.

Jednakże musimy mieć na uwadze, iż organ podatkowy wyraźnie sugeruje w uzasadnieniu decyzji zmieniającej istnienie takiejże zmiany. Z treści uzasadnienia nie wynika, o jaką zmianę chodzi, bowiem organ podatkowy, pisząc o zmianie, wskazuje jedynie pełen zakres przesłanek ustawowych co do wszelkich zmian dokonywanych w podatku rolnym i podatku od nieruchomości.

Istnieje więc prawdopodobieństwo zakwalifikowania na ten rok gruntów pod budynkiem do wymiaru podatku od nieruchomości na tej 10-arowej działce, która dotychczas w wyniku przeoczenia i zgodnie z ewidencją geodezyjną jest sklasyfikowana jako nieużytek (pastwisko) V klasy. Nawet jeżeli założymy, że zmiana jest prawnie uzasadniona, to decyzja podatkowa o zmianie wymiaru zobowiązań podatkowych jest nienależycie uzasadniona, bowiem nie wskazuje, jakie faktyczne przesłanki spowodowały zakwalifikowanie gruntu do podatku od nieruchomości.

Odwołanie od decyzji podatkowej o zmianie kwalifikacji gruntów

Dlatego jedyną drogą formalną pozostaje złożenie odwołania do SKO za pośrednictwem Wójta Gminy. Obie decyzje bowiem – zmieniająca i dokonująca nowego wymiaru – nie zawierają ustaleń faktycznych leżących u podstaw dokonania zmian podatkowych. W uzasadnieniu mamy ramowe formułki, które równie dobrze można by ująć w jednym zdaniu: „Podatek naliczono i wymierzono zgodnie z istniejącym stanem prawnym”. A tak być nie powinno, bo poprzez takie określenie podstaw prawnych i brak faktycznego uzasadnienia podatnik nie wie i nie ma szans stwierdzić, co w istocie legło u podstaw rzeczonych zmian. Oczywiści nie pozwala to zdefiniować i określić, co w istocie spowodowało zmianę zakwalifikowania gruntów i dlaczego nastąpiło to w 2013r. Stąd w odwołaniu należy przede wszystkim wskazać na braki formalne w zakresie konstrukcji decyzji podatkowej, bowiem nie spełnia ona kryterium minimum swej treści określonej w art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, który wymaga podania faktycznego i prawnego uzasadnienia meritum decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »