Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz płatniczy dla podatku rolnego

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2014-07-10

Jestem właścicielką 26-arowej działki klasy IV, 15-arowej klasy V Pp (pastwisko) i 10-arowej klasy Ps. Za te dwie ostatnie nie płaciłam dotąd podatku rolnego. Na trzeciej z wymienionych działek stoi mój dom (uzyskałam pozwolenie na budowę) – płaciłam tylko podatek od powierzchni budynku. Obecnie otrzymałam nakaz płatniczy, w którym określono konieczność zapłaty podatku rolnego za działkę 10-arową. Czy ta decyzja jest słuszna? Nic się nie zmieniło w klasyfikacji gruntów. Co powinnam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarówno z prezentowanego opisu sprawy, jak i dokumentów obrazujących stan geodezyjny nieruchomości w zakresie sklasyfikowania gruntów rolnych nie wynika żadna przesłanka przemawiająca za dokonaniem zmian w wymiarze i naliczeniu podatku akurat za rok 2013.

Jednakże musimy mieć na uwadze, iż organ podatkowy wyraźnie sugeruje w uzasadnieniu decyzji zmieniającej istnienie takiejże zmiany. Z treści uzasadnienia nie wynika, o jaką zmianę chodzi, bowiem organ podatkowy, pisząc o zmianie, wskazuje jedynie pełen zakres przesłanek ustawowych co do wszelkich zmian dokonywanych w podatku rolnym i podatku od nieruchomości.

Istnieje więc prawdopodobieństwo zakwalifikowania na ten rok gruntów pod budynkiem do wymiaru podatku od nieruchomości na tej 10-arowej działce, która dotychczas w wyniku przeoczenia i zgodnie z ewidencją geodezyjną jest sklasyfikowana jako nieużytek (pastwisko) V klasy. Nawet jeżeli założymy, że zmiana jest prawnie uzasadniona, to decyzja podatkowa o zmianie wymiaru zobowiązań podatkowych jest nienależycie uzasadniona, bowiem nie wskazuje, jakie faktyczne przesłanki spowodowały zakwalifikowanie gruntu do podatku od nieruchomości.

Dlatego jedyną drogą formalną pozostaje złożenie odwołania do SKO za pośrednictwem Wójta Gminy. Obie decyzje bowiem – zmieniająca i dokonująca nowego wymiaru – nie zawierają ustaleń faktycznych leżących u podstaw dokonania zmian podatkowych. W uzasadnieniu mamy ramowe formułki, które równie dobrze można by ująć w jednym zdaniu: „Podatek naliczono i wymierzono zgodnie z istniejącym stanem prawnym”. A tak być nie powinno, bo poprzez takie określenie podstaw prawnych i brak faktycznego uzasadnienia podatnik nie wie i nie ma szans stwierdzić, co w istocie legło u podstaw rzeczonych zmian. Oczywiści nie pozwala to zdefiniować i określić, co w istocie spowodowało zmianę zakwalifikowania gruntów i dlaczego nastąpiło to w 2013r. Stąd w odwołaniu należy przede wszystkim wskazać na braki formalne w zakresie konstrukcji decyzji podatkowej, bowiem nie spełnia ona kryterium minimum swej treści określonej w art. 210 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, który wymaga podania faktycznego i prawnego uzasadnienia meritum decyzji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »