Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naprawienie niedopatrzenia wobec US

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-04-13

Nie zgłosiłam przed opływem 6 miesięcy spadku po rodzicach, mieszkanie dziedziczymy z bratem po połowie. Termin upłynął 3 miesiące temu. Rodzice zmarli w ciągu 1 roku, ciężko chorowali, opieka nad nimi bardzo mnie absorbowała. O zgłoszeniu spadku po prostu zapomniałam. Jak naprawić to niedopatrzenie wobec US?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabycie spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Ustawa przewiduje jednak całkowite zwolnienie od podatku w przypadku nabycia spadku od członka najbliższej rodziny oraz złożenia do urzędu skarbowego formularza SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku lub wydania aktu poświadczenia dziedziczenia. Niestety termin ten jest nieprzywracany. Oznacza to, że po jego upływie nie ma możliwości skorzystania z całkowitego zwolnienia. Ponadto terminu tego nie można przywrócić. Czynny żal w tym przypadku nie pomoże.

Zgłoszenia spadku musi Pani dokonać na formularzu SD-3. Co do zasady na podstawie tego zgłoszenia urząd skarbowy wyliczy podatek. Jednak jeżeli nabyła Pani w spadku mieszkanie, może Pani skorzystać z innego zwolnienia od podatku. Otóż zgodnie z art. 16 ustawy „zwalnia się nabycie w drodze spadku lokalu mieszkalnego o powierzchni do 110 m2, jeżeli spadkobiercy:

1) nie są właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

2) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

3) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

5) będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:

a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego”.

Jeżeli zatem nie jest Pani właścicielem innego mieszkania, zamelduje się Pani i będzie Pani mieszkać w nabytym w spadku mieszkaniu przez okres 5 lat od dnia złożenia druku SD-3, to podatek od spadków nie powstanie. Te same zasady dotyczą drugiego spadkobiercy, tj. Pani brata.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »