Niezgłoszenie faktury zakupowej do urzędu skarbowego

Autor: Marcin Sądej

Czy za niezgłoszenie faktury zakupowej do urzędu skarbowego grozi mi jakaś kara finansowa lub inne konsekwencje? Zakupiłem towar, którego niestety nie udało mi się sprzedać, czyli nie wystawiłem za ten towar żadnej faktury sprzedażowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezgłoszenie faktury zakupowej do urzędu skarbowego

Obowiązek prowadzenia ewidencji przez podatników VAT

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w zakresie podatku VAT podatnicy nie mają obowiązku zgłaszania poszczególnych faktur do urzędu skarbowego. Z opisu sprawy to nie wynika, ale zakładam, że jest Pan czynnym podatnikiem VAT. Tacy podatnicy mają obowiązek prowadzenia jedynie ewidencji dla celów VAT i to w tej ewidencji wykazują wszystkie faktury (zarówno sprzedażowe jak i zakupowe).

Obowiązek ten określa art. 109 ust. 3 ustawy VAT, który stanowi, że podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.

Co powinna zawierać ewidencja?

Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Wskazał Pan, że zakupił towar, na który otrzymał fakturę. Towaru nie udało się sprzedać, więc nie wystawia Pan faktury sprzedażowej, ponieważ faktura dokumentuje wyłącznie czynności faktycznie dokonane. Skoro zatem towaru Pan nie sprzedał to również nie wystawia Pan żadnej faktury. Jest to działanie zgodne z prawem.

Podatek VAT jest płatny wyłącznie przez sprzedawcę, który sprzedaje towar lub też świadczy jakąś usługę. Konsekwencje podatkowe mogłyby Panu grozić wyłącznie wtedy, gdyby sprzedał Pan towar i nie wystawił faktury oraz nie zapłacił podatku do urzędu skarbowego. Jeżeli jednak zakupił Pan towar, który miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, i nie udało się go sprzedać to nie jest to karalne działanie. Dodatkowo, jeżeli jest Pan czynnym podatnikiem VAT to może Pan od zakupu odliczyć wartość podatku VAT naliczonego w cenie zakupu (nawet, jeżeli towaru nie udało się sprzedać).

Podsumowując powyższe, nie ma Pan obowiązku zgłaszania do urzędu skarbowego faktury zakupowej. Fakt, że kupionego towaru nie udało się sprzedać nie wywołuje żadnych negatywnych konsekwencji podatkowych i również tej okoliczności nie musi Pan zgłaszać do US. Skoro nie sprzedał Pan towaru to nie wystawia Pan faktury sprzedażowej – jest to prawidłowe działanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »