Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 2014-05-28

12 maja 2010 r. otwarłem działalność gospodarczą. Od początku pomagał mi tata, który przekazał mi łącznie 60 000 zł (gdy zarobiłem, oddałem mu tę kwotę). Wszystko przekazywaliśmy sobie „z ręki do ręki”. Nie spisaliśmy umowy. Czy niezgłoszenie pożyczki może być powodem do ukarania mnie np. przez urząd skarbowy? Co teraz powinienem zrobić, by nie ponieść żadnych negatywnych konsekwencji?

Arkadiusz Dudkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Etap I

Umowa pożyczki nie musi być umową pisemną. Zalecam jednak jej podpisanie i zobowiązanie się Pana ojca do udzielenia Panu pożyczki w kwocie 60 000 zł, a Panu do zwrotu tej kwoty, powiedzmy z 5% odsetkami w określonym terminie. Brak odsetek może nasunąć podejrzenie organów podatkowych co do faktycznego Pana zamiaru. Mogą stwierdzić, że faktycznie czynnością, która miała miejsce, była darowizna, a pożyczka została dokonana wyłącznie dla pozoru.

Etap II

Drugim etapem będzie zgłoszenie tej pożyczki w danym organie podatkowym. Niezgłoszenie pożyczki może rodzić problemy natury prawnej. W tym celu wypełnić trzeba dokument PCC-3 wraz z załącznikiem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Datą dokonania czynności jest data zawarcia umowy. Zakładam, że to będzie jakiś dzień po lub tuż przed 12 maja 2010 roku.

Wypełnienie i złożenie tego dokumentu (PCC-3) i opodatkowanie pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnej według stawki 2% to drugi etap (60 000 zł x 2% = 1200 zł).

Etap III

Trzecim etapem jest obliczenie odsetek za zwłokę. Zasadą jest konieczność naliczenia odsetek od dnia następującego po dniu powstania zobowiązania podatkowego do dnia zapłaty włącznie z tym dniem.

Jeżeli zatem obowiązek podatkowy powstał 12 maja 2010 roku, zobowiązanie podatkowe powstało 14 dni później (26.05.2010 roku), to odsetki naliczamy od kwoty 1200 zł od dnia 27 maja 2010 roku do dnia zapłaty. W Internecie dostępne są kalkulatory odsetek od zobowiązań podatkowych, które wyliczają odsetki.

Etap IV

To, że nie dokonał Pan wyżej określonych czynności w 2010 roku, jest karalne. Aby z tego wybrnąć w miarę bezboleśnie, należy postępować w następujący sposób.

Zgodnie z treścią art. 54 § 3 w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (w skrócie K.k.s.):

„§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. (…)

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Zgodnie z K.k.s., dokładnie to Pan zrobił, nie płacąc podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umowy pożyczki w 2010 roku.

Nie złożył Pan też w 2010 roku deklaracji PCC-3. To również podlega karze. Zgodnie bowiem z treścią art. 81 § 1 pkt 1 K.k.s.:

„§ 1. Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne,  podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

Tych grzywien (za uszczuplenie podatku i za niezłożenie deklaracji) można uniknąć, składając tzw. zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego wraz z czynnością, której uchybiliśmy (art. 16 § 1 K.k.s.). Innymi słowy, załącznikiem do wyżej wymienionego zawiadomienia musi być:

  • deklaracja PCC-3,
  • potwierdzenie przelewu PCC-3 z odsetkami.

Ważne jest, aby złożyć te dokumenty jednocześnie. Tylko wtedy uniknie Pan grzywien i odpowiedzialności karnej skarbowej za niezgłoszenie pożyczki i unikanie podatku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Status bezrobotnego – czy można go przyznać udziałowcowi spółki z o.o. w zawieszeniu?

Od 20 lat jestem udziałowcem w sp. z o.o. (udziały 50/50) zarejestrowanej w RHB i nieprzerejestrowanej do KRS, która nigdy nie prowadziła i nie prowadzi...

Księgowanie dotacji unijnych

Nasza spółka otrzymała z Unii Europejskiej dotacje na 5 szkoleń dla pracowników. Jakie obostrzenia obowiązują przy księgowaniu dotacji...

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Czy w Polsce jednostki gospodarcze, które mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych , dokonują tego wyłącznie na podstawie ustawy o...

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych

Prowadzę działalność gospodarczą. Mam zaległości w opłacaniu ZUS oraz podatku VAT. Dostałem niedawno wniosek o łączne prowadzenie egzekucji. ZUS...

Przedawnienie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy muszę złożyć deklarację PCC-3 za samochody zakupione w latach 2005 i 2007? Od ich zakupu minęło już ponad 5 lat, ale wyczytałem, że to zobowiązanie...

Podatnik PCC

Zagraniczna spółka, która nabyła udziały w polskiej spółce z o.o., musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. W zawiązku...

Wynajem samochodu a koszty uzyskania przychodu

Chciałbym wynająć na firmę nowy samochód osobowy. Jakie koszty tego wynajmu mogę dać w koszty uzyskania przychodu?

Wspólne rozliczenie małżonków a ślub w trakcie roku

W czerwcu 2015 r. wziąłem ślub. Czy jest możliwe wypełnienie PIT-u za 2015 rok jako małżeństwo? Jak uwzględnić fakt, że małżeństwo nie trwało...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »