Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezłożenie deklaracji otrzymanej darowizny na zakup mieszkania w terminie

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-08-14

Proszę o pomoc w sprawie dotyczącej niezłożenia deklaracji w ciągu 6 miesięcy odnośnie otrzymanej darowizny na zakup mieszkania. Darowiznę otrzymałam od dziadków, była wpłacona na moje konto osobiste. Złożone zostały druki SD-Z2 dotyczące służebności wobec dziadków, natomiast nie została złożona deklaracja dotycząca zwolnienia z podatku od darowizn. Obecnie otrzymałam wezwanie z US dotyczące wyjaśnień o źródłach finansowania mojego mieszkania. Czy istnieje jakakolwiek szansa, aby uniknąć 20% podatku oraz odsetek i wytłumaczyć brak złożenia deklaracji?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Niestety w sytuacji przez Panią opisanej niewiele można zrobić. Przepisy są tu dość precyzyjne i nie pozostawiają pola do interpretacji. Zwłaszcza, że urząd skarbowy wszczął już postępowanie wyjaśniające dotyczące Pani nieruchomości.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn – „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (tu otrzymania darowizny), oraz w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”. Przy czym terminu 6 miesięcy nie można przywrócić w drodze wniosku o przywrócenie terminu, co potwierdzają liczne orzeczenia sądów administracyjnych (np. wyroki NSA z dnia 6 maja 2010 r., II FSK 2174/08 i II FSK 1178/08; wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2009 r. II FSK 1178/08; z dnia 3 listopada 2010 r. II FSK 1171/09; z dnia 12 stycznia 2011 r. II FSK 1648/09; z dnia 18 marca 2011 r. II FSK 1801/09; z dnia 14 grudnia 2011 r. II FSK 1207/10, z dnia 23 listopada 2012 r., II FSK 750/11). Zatem powoływanie się tu na zapomnienie czy inne ważne okoliczności, które nawet uzasadniałyby opóźnienie, nie wchodzi w grę, by ratować Pani sytuację.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z ustępem 3 cytowanego przepisu: „W przypadku niespełnienia tych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Innymi słowy, gdyby sprawa badania pochodzenia pieniędzy na mieszkanie nie wyszła na jaw, mogłaby Pani teraz złożyć deklarację i wyliczyć podatek zgodnie z tabelą dla grupy I, a następnie zapłacić go wraz z odsetkami liczonymi od 14 dni od dnia otrzymania darowizny (w tym czasie podatek powinien być zapłacony). Podatek dla I grupy podatkowej w tym przypadku wynosi od kwoty do 10 278 zł – 3% wartości otrzymanej darowizny, ponad tę kwotę do kwoty 20 556 zł – 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł. W przypadku, gdy darowizna przekracza kwotę 20 566 zł, podatek wynosi 1644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony. Niestety żaden przepis w tym przypadku nie przewiduje ulgi czy możliwości złożenia np. czynnego żalu. Orzecznictwo w tej kwestii także jest jasne. Nie ma możliwości uniknięcia kary za zaniedbanie zgłoszenia darowizny w sytuacji, gdy ujawnia się ją w toku postępowania wyjaśniającego dotyczącego pochodzenia dochodów. Dobrze, że darowizna w ogóle została ujawniona przelewem. W przeciwnym razie mógłby Pani grozić karny podatek 70% z tytułu dochodów z nieujawnionego źródła.

Z drugiej strony, jeśli do ujawnienia jeszcze nie doszło (a przez ujawnienie należy uznać powołanie się wraz z udokumentowaniem), to może warto, przed powołaniem się na tak dokonaną darowiznę, złożyć zaległe zeznanie podatkowe i zapłacić należny podatek wraz z odsetkami, a w toku składania wyjaśnień przed organem powołać się już na darowiznę z opłaconym podatkiem. Jest to pomysł o tyle możliwy do zrealizowania, że Naczelny Sąd Administracyjny orzekał w podobnej sprawie i uznał, że podatnik spełnił warunki opodatkowania darowizny standardowym podatkiem. Takie orzeczenie zapadło w dniu 21 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 2211/12. Bez trudu je Pani odnajdzie w Internecie, proszę się z nim zapoznać i ustalić, czy stan faktyczny w Pani sprawie jest zbliżony do tego, w jakim orzekał NSA. Ostatecznie, jeśli urząd skarbowy nie uzna Pani argumentów, może Pani walczyć o słuszność na drodze sadowej, podobnie jak bohater załączonego wyroku.

Zgłoszenie służebności na druku SD-Z2 i zgłoszenie darowizny to są dwie zupełnie różne sprawy. Nie ma związku między darowizną a ustanowieniem służebności. Te dwie sprawy nie muszą występować razem, stąd jedna nie świadczy o drugiej. Poza tym kwestie podatkowe cechuje duży formalizm.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Modyfikacja historii sprzedaży na Allegro

Rozpoczęła się kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego w sprawie prowadzenia przeze mnie sprzedaży na Allegro. Sprzedawałem biżuterię,...

Odmowa rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatku VAT

W 2010 prowadziłem działalność gospodarczą, w 2014 roku miałem kontrolę z izby skarbowej (rok 2010 do września), która wykazała uszczuplenia...

Kontrola Urzędu Skarbowego za sprzedaż na Allegro - zaległy VAT

Prowadziłam sprzedaż na Allegro i Urzęd Skarbowy zapukał do moich drzwi. W zeszłym roku miałam kontrolę niezgłoszonej działalności gospodarczej...

Czy inwestor poniesie konsekwencje skarbowe za brak faktury za materiał budowlany?

Siedem lat temu budowałem dom. Prace budowlane wykonywała firma, która również dostarczała wszystkie materiały budowlane. Po zakończeniu prac firma...

Weryfikacja US darowizny dużej kwoty pieniędzy od ojca

Dostałam dużą darowiznę środków pieniężnych od ojca w kwocie 200 000 zł. Zostało to zgłoszone do US. Roczny przychód taty to ok. 70 000. Kwota...

Kara za brak aktualizacji adresu miejsca zamieszkania podatnika

Mam pytanie odnośnie aktualizacji danych w urzędzie skarbowym. Mieszkamy z mężem na stałe w Irlandii, gdzie opłacamy podatki. Na wakacje...

Praca za granicą i zakup mieszkania a urząd skarbowy

Od paru lat mieszkamy i pracujemy z żoną za granicą. W kraju mieliśmy oboje zarejestrowane jednoosobowe działalności gospodarcze przez około 4...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »