Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezłożenie zawiadomienia o przyjęciu spadku

Piotr Geliński • Opublikowane: 2016-01-25

W 2011 r. zmarła moja babcia. Nabyłam połowę spadku. Wiedziałam, że jestem zwolniona z podatku. Nie doczytałam jednak, że należy złożyć do US jakieś zawiadomienie o przyjęciu spadku – i nie zrobiłam tego. Czy obowiązek opodatkowania się przedawni? Jaką stawkę podatku będę musiała zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 86) i przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

W opisanym stanie faktycznym ciąży na Pani obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia podatkowego przy nabyciu spadku po babci (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn), ale warunkiem jest terminowe zgłoszenie spadku (formularz SD-Z2), a termin ten dawno minął. W tej chwili nie ma Pani możliwości skorzystania z tego zwolnienia (termin do złożenia zgłoszenia nie podlega przywróceniu).

Odnośnie przedawnienia, jak stanowi art. 68 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 (m.in. w podatku od spadków i darowizn), nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli jednak podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zatem w Pani sprawie – w braku złożenia deklaracji SD-3 – organ ma pięć lat na wydanie decyzji w zakresie podatku od spadków. Skoro postanowienie o nabyciu spadku stało się prawomocne w roku 2011 (tak zakładam – do potwierdzenia), to termin upływa z końcem 2016 r. Jeśli do tego czasu nic w sprawie się nie wydarzy, to od początku 2017 r. zobowiązanie będzie przedawnione.

Jeśli organ podatkowy (naczelnik właściwego urzędu skarbowego) podejmie postępowanie i wyda decyzję w sprawie – ewentualnie sama złoży Pani deklarację SD-3 i na tej podstawie organ wyda decyzję – to kwota podatku będzie zależała od wartości nabytych przez Panią rzeczy i praw. Kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł (zakładając, że nie otrzymała Pani wcześniej – przez 5 lat – innych darowizn od babci). Od nadwyżki ponad tę kwotę podatek jest obliczany zależnie właśnie od wartości Pani udziału:

  • wartość do 10 278 zł – 3%,
  • wartość od 10 278 zł do 20 556 zł – 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,
  • wartość ponad 20 556 zł – 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Konkretną kwotę podatku zawsze w takich przypadkach ustala organ podatkowy w decyzji (nie oblicza Pani sama podatku, nawet składając SD-3). Wówczas po odebraniu decyzji ma Pani 14 dni na dokonanie wpłaty podatku. Ewentualne odsetki nalicza się w wysokości odsetek od zaległości podatkowych, które obecnie wynoszą 8% w skali roku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zwolnienie z podatku od darowizny

Siostra otrzymała od rodziców mieszkanie. W ramach rozliczenia ze mną ma mi przekazać 80 tys. zł. Obecnie może mi przelać na raz 40...

Przekazanie samochodu w formie darowizny

Żona chce przekazać w formie darowizny samochód (wartość 19 500 zł) dla córki i zięcia w równych częściach po 50%. Żona jest jedynym...

Zakup samochodu w prezencie dla siostry

Mieszkam w UK, ale kupiłem samochód w prezencie dla siostry (na jej dane, mieszka w Polsce, ja w UK i tam się rozliczam...

Fiskus rozliczy cię z kieszonkowego

Jestem studentką. Co miesiąc otrzymuję od rodziców 1000 złotych kieszonkowego (na utrzymanie). Czy te pieniądze podlegają podatkowi?

Zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

Otrzymałam od ojca pieniądze. Czy muszę to zgłosić do urzędu skarbowego? Czy w ramach darowizny muszę zapłacić od tej kwoty podatek? Jak uniknąć...

Darowizna pieniężna od przyrodniej siostry

Mam otrzymać darowiznę pieniężną od mojej przyrodniej siostry z zagranicy. Czy darowizna podlegać będzie opodatkowaniu?

Spadkobierca z III grupy podatkowej

Dostałem w spadku na mocy testamentów dom po bezdzietnym małżeństwie – siostrze mojej babci i jej mężu. Chciałbym przeprowadzić sprawę...

Sankcje związane z niezgłoszeniem darowizny

W 2011 roku zakupiłem przy wsparciu rodziców mieszkanie od dewelopera. Mieszkanie jest zapisane na mnie, przy czym wkład pieniężny został rozłożony po...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »