Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezłożenie zawiadomienia o przyjęciu spadku

Piotr Geliński • Opublikowane: 2016-01-25

W 2011 r. zmarła moja babcia. Nabyłam połowę spadku. Wiedziałam, że jestem zwolniona z podatku. Nie doczytałam jednak, że należy złożyć do US jakieś zawiadomienie o przyjęciu spadku – i nie zrobiłam tego. Czy obowiązek opodatkowania się przedawni? Jaką stawkę podatku będę musiała zapłacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 86) i przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.).

W opisanym stanie faktycznym ciąży na Pani obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Ustawa przewiduje możliwość zwolnienia podatkowego przy nabyciu spadku po babci (art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn), ale warunkiem jest terminowe zgłoszenie spadku (formularz SD-Z2), a termin ten dawno minął. W tej chwili nie ma Pani możliwości skorzystania z tego zwolnienia (termin do złożenia zgłoszenia nie podlega przywróceniu).

Odnośnie przedawnienia, jak stanowi art. 68 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 (m.in. w podatku od spadków i darowizn), nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli jednak podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zatem w Pani sprawie – w braku złożenia deklaracji SD-3 – organ ma pięć lat na wydanie decyzji w zakresie podatku od spadków. Skoro postanowienie o nabyciu spadku stało się prawomocne w roku 2011 (tak zakładam – do potwierdzenia), to termin upływa z końcem 2016 r. Jeśli do tego czasu nic w sprawie się nie wydarzy, to od początku 2017 r. zobowiązanie będzie przedawnione.

Jeśli organ podatkowy (naczelnik właściwego urzędu skarbowego) podejmie postępowanie i wyda decyzję w sprawie – ewentualnie sama złoży Pani deklarację SD-3 i na tej podstawie organ wyda decyzję – to kwota podatku będzie zależała od wartości nabytych przez Panią rzeczy i praw. Kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł (zakładając, że nie otrzymała Pani wcześniej – przez 5 lat – innych darowizn od babci). Od nadwyżki ponad tę kwotę podatek jest obliczany zależnie właśnie od wartości Pani udziału:

  • wartość do 10 278 zł – 3%,
  • wartość od 10 278 zł do 20 556 zł – 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,
  • wartość ponad 20 556 zł – 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Konkretną kwotę podatku zawsze w takich przypadkach ustala organ podatkowy w decyzji (nie oblicza Pani sama podatku, nawet składając SD-3). Wówczas po odebraniu decyzji ma Pani 14 dni na dokonanie wpłaty podatku. Ewentualne odsetki nalicza się w wysokości odsetek od zaległości podatkowych, które obecnie wynoszą 8% w skali roku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »