Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezłożenie zeznania podatkowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-06-18

W 2008 r. pracowałem w Szwecji, pracodawca twierdził, że uiszcza podatek. Teraz dostałem wezwanie z urzędu skarbowego z powodu niezłożenia zeznania podatkowego. Nie pamiętam jednak wysokości zarobków i nie mam dokumentów. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym” (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Powyższe stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 17 lutego 2006 r.) stanowi, że co do zasady „pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest w Szwecji”. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Szwecji.

 

Takie zatem wynagrodzenie podlega opodatkowaniu i w Polsce, i w Szwecji – jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który stosownie do postanowień niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Szwecji, to Polska wyłączy taki dochód od opodatkowania. Polska, przy obliczaniu podatku należnego od pozostałego dochodu tej osoby, może zastosować stawkę podatku, jaka byłaby właściwa, gdyby wyłączony dochód nie był wyłączony.

 

W taki sposób winien rozliczyć się Pan w Polsce, niezłożenie zeznania podatkowego było więc niezgodne z prawem.

 

Brak Panu dokumentów oczywiście stanowi duży problem, winien Pan posiadać rozliczenia tygodniowe czy miesięczne i roczne. Jeśli ich Pan nie posiada, nigdy nie otrzymał, winien Pan wystąpić do pracodawcy o kopie rozliczeń. Może Pan wystąpić o informacje również do szwedzkiego fiskusa, jeśli jednak podatek nie został odprowadzony, „odkryje” się Pan i prawdopodobnie będzie musiał zapłacić w Szwecji podatek (tam też, jak rozumiem, nie złożył Pan zeznania podatkowego).

 

Na podstawie art. 25 przywołanej Konwencji polskie organy podatkowe mogą występować do swoich szwedzkich odpowiedników o informację, więc jeśli Pan nie dostarczy odpowiednich informacji polskiemu fiskusowi, wystąpi on o nie samodzielnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »