Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek podatkowy przy przekazaniu gospodarstwa rolnego w drodze umowy dożywocia

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2018-05-28

Teściowie chcą przekazać mnie i mężowi gospodarstwo rolnego w formie umowy dożywocia. Czy od takiego zapisu będą nas obowiązywały podatki? Czy jako osoba niespokrewniona będę musiała zapłacić podatek od wzbogacenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (K.c.) – przez umowę dożywocia należy rozumieć stosunek prawny, w którym w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. W braku odmiennej umowy powinien on przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Z racji przejęcia własności nieruchomości dożywocie powinno mieć formę aktu notarialnego.

Ten rodzaj przejęcia własności nieruchomości jest odrębną podstawą do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy w tym wypadku spoczywa na osobie nabywającej nieruchomość. Stawka podatku wynosi 2% podstawy opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa nieruchomości. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Notariusz, który będzie spisywał umowę w formie aktu notarialnego, jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnej z tego tytułu. Jest zobowiązany uzależnić dokonanie czynności od wcześniejszej wpłaty należnego podatku.

Należy zaznaczyć, iż do końca 2015 r. przekazanie gospodarstwa rolnego w ramach umowy dożywocia pod pewnymi warunkami było zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Niestety obecnie zwolnieniu podlega już tylko sprzedaż własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, pod warunkiem że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Uzyskanie nieruchomości w ramach dożywocia obligatoryjnie wiązać się będzie zatem obecnie z opodatkowaniem Państwa jako nabywców podatkiem od czynności cywilnoprawnych na wskazanych wyżej warunkach.

Na marginesie należy zaznaczyć, iż do niedawna istniał spór, czy umowa dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego II FPS 4/14 z dnia 17 listopada 2014 r. wskazała definitywnie, iż taki podatek z tytułu umowy dożywocia nie jest należny. Sąd w uchwale określił bowiem, iż w przypadku zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach wynikających z art. 19 ust. 1 i 3 tej ustawy. W konsekwencji nie będzie możliwe określenie podatku dochodowego z tego tytułu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kara za niezapłacenie podatku w terminie

Jaki jest podatek przy zakupie konia? 2 lata temu kupiłem konia i pół roku później sprzedałem go. Czy miałem obowiązek zgłosić to w urzędzie...

 

Przekroczenie limitu transakcji gotówkowych zakupu paliwa

Prowadzę firmę transportową. Paliwo tankują kierowcy za gotówkę, mamy ok. 300 faktur w miesiącu. Kierowcy mogą tankować, gdzie chcą, ale przeważnie...

 

Przelew od członka rodziny, darowizna czy depozyt?

Moja dorosła córka ma znaczne oszczędności na koncie bankowym. Kilka tygodni temu jej narzeczony nalegał, aby mu te pieniądze pożyczyła, czego nie chciała...

 

Amortyzacja i grupa KŚT kontenera służącego do magazynowania

Mam pytanie dotyczące amortyzacji i grupy KŚT kontenera służącego do magazynowania. Moim zdaniem stawka amortyzacji wyniesie 18% (KŚT 681). Czy mam...

 

Pożyczka dla syna a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Udzieliłam synowi pożyczki w wysokości 60 000 zł. Pan w banku doradził mi, żeby wpisać to jako pożyczkę, a nie darowiznę, bo wtedy nie...

 

Stawka amortyzacyjna dla domku letniskowego

Czy budynek letniskowy (trwale związany z gruntem, ocieplony i znajdujący się zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »