Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek podatkowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-09-05

Moja matka zmarła w 1992 r. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone, a podatek od spadków uiszczony. Natomiast ojciec zmarł w 2004 r. Cztery lata później została przeprowadzona sprawa spadkowa, ale do dnia dzisiejszego nie złożyłem deklaracji do US ani żadnego innego dokumentu informującego o przeprowadzonej sprawie spadkowej. Czy na podstawie art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej mogę liczyć, że z dniem 1 stycznia 2014 r. nastąpi przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość obowiązku podatkowego? Jeśli tak, to czy w 2014 r. mam zgłosić do US jakiś wniosek o przedawnienie? W jaki sposób US dowiaduje się o przeprowadzonych sprawach spadkowych, jeśli nabywca spadku nie zgłosi się z deklaracją? Czy według Państwa mam szansę na przedawnienie?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Zasadą jest, że zgodnie z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe, które powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Niemniej jednak, jak Pan słusznie zauważa, § 2 pkt 1 tego samego przepisu stanowi, że gdy podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Tym samym zobowiązanie podatkowe nie powstanie na ww. podstawie po 31 grudnia 2013 roku, bowiem wtedy upłynie 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Zgodnie z art. 6 ust. 4 obowiązek podatkowy odnawia się (a z nim prawo do wydania decyzji ustalającej) z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia – stąd właśnie należy liczyć wyżej wymieniony termin od końca 2008, a nie 1992 i 2004 roku.

 

Obecnie obowiązek podatkowy odnawia się (lub jak twierdzą niektórzy, przywracane jest prawo do wydania decyzji ustalającej) również w przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania – z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia. Takie brzmienie ust. 4 art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązuje od 2007 r. Szczęśliwie dla Pana, jak wynika z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) zmieniającej ww. ustawę z dniem 1 stycznia 2007 r., do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Jako że nabycie w drodze dziedziczenia ma miejsce w momencie śmierci spadkodawcy, a nie w momencie uprawomocnienia się postanowienia, w Pana przypadku zastosować należy stare brzmienie art. 6 ust. 4 ww. ustawy, a brzmienie kluczowego tu, ostatniego zdania w dniu 31.12.2006 r. było następujące: „Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed organem podatkowym na okoliczność dokonania tej darowizny”.

 

Zatem w Pana przypadku jedynie dla nabycia w drodze darowizny, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy odnowiłby się. Tym samym nie można twierdzić, że odnawiałby się on dla nabycia w drodze dziedziczenia.

 

Decyzji organ już nie wyda, więc zobowiązanie podatkowe nie powstanie. Dzieje się to z mocy prawa, nie ma konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.

 

Z tego, co mi wiadomo, sądy wysyłają odpis prawomocnego postanowienia do urzędów skarbowych tylko i wyłącznie na pisemny wniosek strony, więc co do zasady US dowiaduje się od spadkobierców. Niemniej jednak z mojego doświadczenia wynika, iż stare sprawy, gdy spadkodawca zmarł przed 2007 r., przedawniają się dość często.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zwolnienie z podatku od darowizny

Siostra otrzymała od rodziców mieszkanie. W ramach rozliczenia ze mną ma mi przekazać 80 tys. zł. Obecnie może mi przelać na raz 40...

Darowizna dla pasierba

Mój ojciec mieszka w Wietnamie wraz z żoną (dwa lata temu ożenił się z Wietnamką). Macocha chce mi podarować 700 tys. zł albo nieruchomość o takiej...

Darowizna dla córki

Chciałbym kupić córce mieszkanie. Jak najlepiej przeprowadzić tę sprawę, żeby nie płacić podatków? Czy powinienem dokonać darowizny dla córki ?

Czy zapłacimy podatek od spadku?

Mój ojciec zmarł w 2000 r. Razem z mamą posiadali dom i grunty rolne. Ojciec nie zostawił testamentu. Jesteśmy z mamą jedynymi spadkobiercami. Do tej pory nie...

Darowizna pieniężna od rodziców

Rodzice chcą darować mi 50 tys. zł na zakup mieszkania. Jak to zrobić, aby podatek był jak najmniejszy? Czy jeśli później będę otrzymywać kolejne...

Darowizna w III grupie podatkowej

Jeśli otrzymam od osoby z  III grupy podatkowej  darowiznę pieniężną (przelewem na konto), mieszczącą się w progu...

Korekta zgłoszenia SD-Z2

W 2009 r. złożyłem zgłoszenie SD-Z2 w związku z nabyciem spadku. Dopiero teraz zauważyłem, że w zgłoszeniu znajduje się błąd, który dotyczy łącznej...

Darowizna od osób z różnych grup podatkowych

Bratowa sprzedała swoje mieszkanie. Obecnie razem z bratem chcą mi przekazać w formie darowizny część kwoty ze sprzedaży. Wiem, że bratowa należy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »