Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek składania zeznania podatkowego

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2013-06-04

W ubiegłym roku podatkowym rozpocząłem pracę kontraktową na statku z zarządem w Niemczech. Wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą, którą zawiesiłem na czas pobytu za granicą. Rozumiem, że powinienem rozliczyć PIT z tej działalności, ale czy mam także obowiązek składania zeznania podatkowego z pracy kontraktowej? 

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Zgodnie z art. 15 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej może być opodatkowane w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa – w tym przypadku: w Niemczech.

 

W Pańskiej sytuacji obowiązującą metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda tzw. wyłączenia z progresją (art. 24 umowy).

 

Z obowiązujących przepisów nie wynika bezpośrednio brak obowiązku składania zeznania podatkowego w przypadku nieuzyskiwania dochodów opodatkowanych w Polsce.

 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 i dalszymi ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 

W tym samym terminie podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;

2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (stawka liniowa);

3) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

 

Teoretycznie zatem nie ma jednoznacznego przepisu, który wyłączałby obowiązek składania zeznania podatkowego osobom osiągającym wyłącznie dochody opodatkowane za granicą.

 

W praktyce utrwaliła się linia interpretacyjna, zgodnie z którą nie ma obowiązku składania zeznania, jeżeli podatnik – poza dochodami zagranicznymi korzystającymi w Polsce ze zwolnienia z opodatkowania – nie uzyskuje w Polsce innych przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Innymi słowy – na obowiązek składania zeznania podatkowego z dochodów zagranicznych nie ma wpływu fakt uzyskiwania w kraju dochodów opodatkowanych w sposób inny niż zasady ogólne (ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, liniową stawką z działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem od odsetek etc.). Takie stanowisko potwierdzane było niejednokrotnie przez organy podatkowe, np. w interpretacji sygn. IPTPB2/415-657/12-4/TS organ stwierdza:

 

„Reasumując, jeżeli Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwała innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych oprócz dochodów otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dochody powyższe będą zgodnie ze wskazaną umową opodatkowane tylko w tym państwie, a na Wnioskodawczyni nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego”.

 

Nie oznacza to jednak nieistnienia prawa do złożenia zeznania – osobiście zawsze rekomenduję skorzystanie z tego prawa. Złożenie rozliczenia rocznego nie będzie powodowało obowiązku odprowadzenia podatku (dochody są w całości zwolnione) – natomiast w sytuacji ewentualnej konieczności wykazania źródeł finansowania wydatków (zakup nieruchomości etc.) w kolejnych latach podatkowych fakt złożenia zeznania będzie zdecydowanie korzystny (może nawet spowodować odstąpienie od wszczynania postępowania w ogóle).

 

Oczywiście zeznanie z działalności gospodarczej (PIT-36L) należy złożyć, nie ma Pan jedynie obowiązku składania PIT-36 (z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych).

 

Radziłabym jednak rozważyć zasadność wykazania uzyskiwanych dochodów w zeznaniu rocznym – nawet mimo teoretycznego braku takiego obowiązku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »