Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek składania zeznania podatkowego

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2013-06-04

W ubiegłym roku podatkowym rozpocząłem pracę kontraktową na statku z zarządem w Niemczech. Wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą, którą zawiesiłem na czas pobytu za granicą. Rozumiem, że powinienem rozliczyć PIT z tej działalności, ale czy mam także obowiązek składania zeznania podatkowego z pracy kontraktowej? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 15 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej może być opodatkowane w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa – w tym przypadku: w Niemczech.

 

W Pańskiej sytuacji obowiązującą metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda tzw. wyłączenia z progresją (art. 24 umowy).

 

Z obowiązujących przepisów nie wynika bezpośrednio brak obowiązku składania zeznania podatkowego w przypadku nieuzyskiwania dochodów opodatkowanych w Polsce.

 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 i dalszymi ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 

W tym samym terminie podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

 

1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;

2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (stawka liniowa);

3) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

 

Teoretycznie zatem nie ma jednoznacznego przepisu, który wyłączałby obowiązek składania zeznania podatkowego osobom osiągającym wyłącznie dochody opodatkowane za granicą.

 

W praktyce utrwaliła się linia interpretacyjna, zgodnie z którą nie ma obowiązku składania zeznania, jeżeli podatnik – poza dochodami zagranicznymi korzystającymi w Polsce ze zwolnienia z opodatkowania – nie uzyskuje w Polsce innych przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Innymi słowy – na obowiązek składania zeznania podatkowego z dochodów zagranicznych nie ma wpływu fakt uzyskiwania w kraju dochodów opodatkowanych w sposób inny niż zasady ogólne (ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, liniową stawką z działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem od odsetek etc.). Takie stanowisko potwierdzane było niejednokrotnie przez organy podatkowe, np. w interpretacji sygn. IPTPB2/415-657/12-4/TS organ stwierdza:

 

„Reasumując, jeżeli Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwała innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych oprócz dochodów otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dochody powyższe będą zgodnie ze wskazaną umową opodatkowane tylko w tym państwie, a na Wnioskodawczyni nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego”.

 

Nie oznacza to jednak nieistnienia prawa do złożenia zeznania – osobiście zawsze rekomenduję skorzystanie z tego prawa. Złożenie rozliczenia rocznego nie będzie powodowało obowiązku odprowadzenia podatku (dochody są w całości zwolnione) – natomiast w sytuacji ewentualnej konieczności wykazania źródeł finansowania wydatków (zakup nieruchomości etc.) w kolejnych latach podatkowych fakt złożenia zeznania będzie zdecydowanie korzystny (może nawet spowodować odstąpienie od wszczynania postępowania w ogóle).

 

Oczywiście zeznanie z działalności gospodarczej (PIT-36L) należy złożyć, nie ma Pan jedynie obowiązku składania PIT-36 (z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych).

 

Radziłabym jednak rozważyć zasadność wykazania uzyskiwanych dochodów w zeznaniu rocznym – nawet mimo teoretycznego braku takiego obowiązku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »