Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek składania zeznania podatkowego

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2013-06-04

W ubiegłym roku podatkowym rozpocząłem pracę kontraktową na statku z zarządem w Niemczech. Wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą, którą zawiesiłem na czas pobytu za granicą. Rozumiem, że powinienem rozliczyć PIT z tej działalności, ale czy mam także obowiązek składania zeznania podatkowego z pracy kontraktowej? 

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Zgodnie z art. 15 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej może być opodatkowane w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa – w tym przypadku: w Niemczech.

 

W Pańskiej sytuacji obowiązującą metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda tzw. wyłączenia z progresją (art. 24 umowy).

 

Z obowiązujących przepisów nie wynika bezpośrednio brak obowiązku składania zeznania podatkowego w przypadku nieuzyskiwania dochodów opodatkowanych w Polsce.

 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 i dalszymi ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 

W tym samym terminie podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;

2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (stawka liniowa);

3) odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

 

Teoretycznie zatem nie ma jednoznacznego przepisu, który wyłączałby obowiązek składania zeznania podatkowego osobom osiągającym wyłącznie dochody opodatkowane za granicą.

 

W praktyce utrwaliła się linia interpretacyjna, zgodnie z którą nie ma obowiązku składania zeznania, jeżeli podatnik – poza dochodami zagranicznymi korzystającymi w Polsce ze zwolnienia z opodatkowania – nie uzyskuje w Polsce innych przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Innymi słowy – na obowiązek składania zeznania podatkowego z dochodów zagranicznych nie ma wpływu fakt uzyskiwania w kraju dochodów opodatkowanych w sposób inny niż zasady ogólne (ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, liniową stawką z działalności gospodarczej, zryczałtowanym podatkiem od odsetek etc.). Takie stanowisko potwierdzane było niejednokrotnie przez organy podatkowe, np. w interpretacji sygn. IPTPB2/415-657/12-4/TS organ stwierdza:

 

„Reasumując, jeżeli Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwała innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych oprócz dochodów otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dochody powyższe będą zgodnie ze wskazaną umową opodatkowane tylko w tym państwie, a na Wnioskodawczyni nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego”.

 

Nie oznacza to jednak nieistnienia prawa do złożenia zeznania – osobiście zawsze rekomenduję skorzystanie z tego prawa. Złożenie rozliczenia rocznego nie będzie powodowało obowiązku odprowadzenia podatku (dochody są w całości zwolnione) – natomiast w sytuacji ewentualnej konieczności wykazania źródeł finansowania wydatków (zakup nieruchomości etc.) w kolejnych latach podatkowych fakt złożenia zeznania będzie zdecydowanie korzystny (może nawet spowodować odstąpienie od wszczynania postępowania w ogóle).

 

Oczywiście zeznanie z działalności gospodarczej (PIT-36L) należy złożyć, nie ma Pan jedynie obowiązku składania PIT-36 (z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych).

 

Radziłabym jednak rozważyć zasadność wykazania uzyskiwanych dochodów w zeznaniu rocznym – nawet mimo teoretycznego braku takiego obowiązku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »