Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki po zakupie samochodu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-07-22

Kilka miesięcy temu kupiłem samochód o wartości 30 tys. zł jako współwłaściciel z synem. Ostatnio dowiedziałem się, że mam jakieś obowiązki podatkowe z tego tytułu. Jak to wygląda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna

Panu nie grozi nic. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Z wystawionej faktury wynika, że nie kupił Pan samochodu z synem, tylko kupił go Pan samodzielnie. Tym samym nieodpłatne przekazanie synowi tej umownej połowy samochodu, rzeczywiście stanowiłoby darowiznę, szczególnie w oczach organów podatkowych. W takiej sytuacji, gdy Pan (sam) daruje synowi mienie o wartości 15 000 zł to nie Pan jest podatnikiem podatku od spadków i darowizn, a jest nim syn jako obdarowany (nabywa w drodze darowizny). Mógł on, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn złożyć zgłoszenie SD-Z2, w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (tj. tu od dnia wykonania darowizny) zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, by uniknąć konieczności zapłacenia podatku, tj. skorzystać ze zwolnienia. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa powyżej, nabycie własności podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Tym samym syn musi złożyć niezwłocznie zeznanie SD-3. W uproszczeniu spowoduje to wydanie przez organ decyzji ustalającej podatek. W jakiej wysokości? Zakładając, że syn nie był przez Pana obdarowany w ciągu 5 poprzednich lat, skorzysta z 9637 zł kwoty wolnej. Jeśli taka sytuacja jak tu opisana ma właśnie miejsce, syn winien złożyć SD-3 wraz z tzw. czynnym żalem (więcej informacji tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html), by uniknąć konsekwencji karno-skarbowych (np. grzywny).

PCC

Podatek w wysokości 2% to podatek od czynności cywilnoprawnych, jedną z podlegających podatkowi czynności jest umowy sprzedaży. Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym i powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży rzeczy jej wartość rynkowa. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Standardowo więc nabywając samochód za 30 000 zł należy złożyć deklarację PCC-3 i wpłacić podatek w wysokości 600 zł. Nie dotyczy to jednak sytuacji o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem nie podlegają opodatkowaniu czynności cywilnoprawne (więc i umowa sprzedaży) inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest, opodatkowana podatkiem od towarów i usług; zwolniona z podatku od towarów i usług (z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Zatem jeśli nabył Pan samochód, a sprzedawca podlegał opodatkowaniu (a dokładniej ta sprzedaż u sprzedawcy podlegała opodatkowaniu) VAT, to nie zapłaci Pan podatku od czynności cywilnoprawnych, nie składa Pan nawet PCC-3.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »