Odliczenie mieszkania kupionego w kredycie od kwoty przychodu ze sprzedaży mieszkania

Autor: Aleksander Słysz

Sprzedałem w 2016 r. mieszkanie za 160 tys. zł. Większość kwoty została przeznaczona na spłatę zobowiązań. Teraz chciałbym kupić mieszkanie w kredycie hipotecznym. Czy aby uniknąć płacenia podatku od sprzedaży tego mieszkania, mogę odliczyć mieszkanie kupione w kredycie od kwoty przychodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo sprzedaż części mieszkania skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu w odrębnym źródle, gdy odpłatne zbycie nie następujące w wykonaniu działalności gospodarczej i zostaje dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Podatek dochodowy wyniesie 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawę obliczenia podatku określa art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest nią dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia),a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d (niekiedy, ale nie tu, dochodzi suma odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). J

Jak Pan wie, by podatku nie zapłacić, można skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Powyższe cele określone zostały w art. 21 ust. 25. W PIT-39 deklaruje się kwotę, którą wyda się na własne cele mieszkaniowe, i składa się tę deklarację do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskano przychód.

 

Nie można rozliczyć w opisywanej uldze podatkowej ceny mieszkania nabytego w kredycie, ale można za wydatki na własny cel mieszkaniowy uznać wydatki poczynione w okresie ww. 2 lat na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), ale tylko zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na własny cel mieszkaniowy – tak stanowi art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy. W zakresie kredytów zaciąganych po dniu zbycia nieruchomości z ww. przepisu nie można skorzystać. Można jednak rozliczyć w uldze wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, dokonane począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W oparciu o powyższe część organów uznaje, że spłaty kredytu zaciągniętego po zbyciu mieszkania, na nabycie nowego mieszkania mogą wejść w ulgę, ale nie na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a), a art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) – nie wszyscy jednak podzielają ten pogląd.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »