Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odliczenie mieszkania kupionego w kredycie od kwoty przychodu ze sprzedaży mieszkania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-03-18

Sprzedałem w 2016 r. mieszkanie za 160 tys. zł. Większość kwoty została przeznaczona na spłatę zobowiązań. Teraz chciałbym kupić mieszkanie w kredycie hipotecznym. Czy aby uniknąć płacenia podatku od sprzedaży tego mieszkania, mogę odliczyć mieszkanie kupione w kredycie od kwoty przychodu?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

Zasadniczo sprzedaż części mieszkania skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu w odrębnym źródle, gdy odpłatne zbycie nie następujące w wykonaniu działalności gospodarczej i zostaje dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Podatek dochodowy wyniesie 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawę obliczenia podatku określa art. 30e ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest nią dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia),a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d (niekiedy, ale nie tu, dochodzi suma odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). J

Jak Pan wie, by podatku nie zapłacić, można skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Powyższe cele określone zostały w art. 21 ust. 25. W PIT-39 deklaruje się kwotę, którą wyda się na własne cele mieszkaniowe, i składa się tę deklarację do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskano przychód.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Nie można rozliczyć w opisywanej uldze podatkowej ceny mieszkania nabytego w kredycie, ale można za wydatki na własny cel mieszkaniowy uznać wydatki poczynione w okresie ww. 2 lat na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), ale tylko zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na własny cel mieszkaniowy – tak stanowi art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy. W zakresie kredytów zaciąganych po dniu zbycia nieruchomości z ww. przepisu nie można skorzystać. Można jednak rozliczyć w uldze wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, dokonane począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W oparciu o powyższe część organów uznaje, że spłaty kredytu zaciągniętego po zbyciu mieszkania, na nabycie nowego mieszkania mogą wejść w ulgę, ale nie na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a), a art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) – nie wszyscy jednak podzielają ten pogląd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »