Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odliczenie od podatku niezapłaconej składki

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-07-10

Prowadziłem działalność gospodarczą jako dodatek do normalnej pracy na etacie. Mając totalnie nieregularne dochody, udało mi się coś nawywijać z należnościami ZUS. W odróżnieniu od US, który mnie wezwał szybko i udało mi się wyjaśnić sprawę, ZUS poczekał, aż przejdę na emeryturę i podsumował mnie za ostatnie 10 lat (a właściwie 7 – do zamknięcia działalności). Z braku odpowiedniej dokumentacji nie mam szans na wybronienie się od zapłacenia. Ponieważ szukam możliwości rekompensaty finansowej, doczytałem się na różnorakich forach, że w dalszym ciągu mogę odliczyć zapłaconą z opóźnieniem składkę w rozliczeniu rocznym PIT. Czy ta informacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym (podstawa)? Gdzie mogę znaleźć wskaźniki procentowe kwot do odliczenia? Czy jeżeli w moim przypadku wyjdzie mi kwota większa niż zapłacony podatek, podlega to przeniesieniu na następny PIT?
Pozdrawiam

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 27b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwot składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku).

 

Przepisy podatkowe nie przypisują ww składki do określonego źródła przychodów w związku z którym zostały one zapłacone, więc każdy podatnik może odliczać składk izwiązane np. z prowadzeniem działalności gospodarczej od podatku zapłaconego z przychodu z innego źródła. Trzeba pamiętać, iż kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Słusznie zauważa w wyroku WSA w Białymstoku (wyrok z dnia 16 listopada 2016 r., sygn. I SA/Bk 359/16, teza - Lex), że „odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne rzeczywiście (faktycznie) zapłacone przez podatnika w roku podatkowym lub pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej. Również w przypadku składek zdrowotnych moment, w którym możliwe jest dokonanie odliczenia uzależniony jest odpowiednio od uiszczenia tych składek bezpośrednio przez podatnika lub pobrania ich przez płatnika. W konsekwencji, podatek dochodowy może ulec obniżeniu o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne tylko w roku, w którym te składki opłacono. Przy czym za opłacenie należy uznać ich wpłatę do ZUS bezpośrednio przez podatnika lub też ich pobranie przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Obniżenie podatku dotyczy składki faktycznie zapłaconej w danym roku nawet jeśli jest to składka za lata ubiegłe.

 

Analogicznie wskazuje się w doktrynie np. A. Bartosiewicz, R. Kubacki [Komentarz do art. 27(b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [w:] PIT. Komentarz, 2014]: „Odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone bądź potrącone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Jeśli więc podatnik opłaci w danym roku podatkowym zaległe składki za lata ubiegłe, będą one wówczas podlegać odliczeniu”. Analogicznie również wskazuje Izba Skarbowa w Katowicach w piśmie z dnia 26 kwietnia 2010 r. (sygn. IBPBI/1/415-92/10/Wrz). Podatek za rok 20017 podlega pomniejszeniu o składkę zdrowotną zapłaconą tym roku, oznacza to, iż składki nierozliczone w 2017 r. nie będą w mojej ocenie mogły zostać przeniesione do rozliczenia w latach kolejnych.

 

W załączeniu przesyłam zestawienie, które może ułatwić orientację w temacie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »