Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwrócony podatek VAT dla podwykonawcy branży elektrycznej

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-09-13

Pytanie dotyczy kwestii odwróconego podatku VAT. Firma nasza jako podwykonawca branży elektrycznej wykonuje szereg usług elektroinstalacyjnych dla firmy zajmującej się utrzymaniem budynków jako generalny wykonawca. Przy większości zleceń nie mamy wątpliwości, że należy zastosować mechanizm odwróconego VAT-u. Tak jest np. w przypadku wykonania nowych instalacji. Problem pojawia się z usługą konserwacji instalacji, naprawą urządzeń i przeglądami (np. przegląd agregatów prądotwórczych, konserwacja oświetlenia zewnętrznego). W załączniku nr 14 nie znajdujemy pozycji np. serwis czy konserwacja instalacji elektrycznej, a takie zlecenia otrzymujemy okresowo. Czy prawidłowe jest niestosowanie w przypadku prac serwisowych i konserwacyjnych mechanizmu odwróconego podatku VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwrócony podatek VAT dla podwykonawcy branży elektrycznej

Odwrotne obciążenie -forma rozliczania VAT

Odwrotne obciążenie to wyjątkowy sposób rozliczenia podatku związany z przerzuceniem przez ustawodawcę na nabywcę obowiązku rozliczenia w podatku od towarów i usług dostawy zwanej odwrotnym obciążaniem. Istnieją opinie, iż w przyszłości to odwrotne obciążenie będzie podstawową formą rozliczania VAT; według innych zaś niebawem w Polsce standardem stanie się split payment (podzielona płatność) – niezależnie jednak od tego, czy tak będzie, krajowy ustawodawca od 1 stycznia 2017 r. zwiększył zakres odwróconego obciążenia. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2016.710 t.j. z późn. zm. – dalej jako u.VAT] – podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Załącznik nr 14 dodany został do u.VAT przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2024) zmieniającej u.VAT z dniem 1 stycznia 2017 r.

Problemy z ustaleniem właściwego symbolu PKWiU dla świadczonych usług

Klasyfikacji usług dokonuje się zgodnie z właściwym symbolem PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), więc by określić, czy świadczone usługi konserwacji instalacji, naprawy urządzeń i przeglądów objęte będą odwrotnym obciążeniem, trzeba dla nich ustalić wpierw PKWiU (tzn. dokonać ich klasyfikacji). Obowiązek ten ciąży na Panu jako przedsiębiorcy wykonującym usługę, a w przypadku problemów może Pan skorzystać z pomocy (składając wniosek o dokonanie takiej klasyfikacji) Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Organ ten na wniosek udziela pisemnych informacji z w tym zakresie. Taka informacja z Urzędu Statystycznego pozwala zminimalizować ryzyko konfliktu z urzędem skarbowym. Pole do sporu pojawia się, gdy US kwestionuje np. brak odwrotnego obciążenia dla konkretnej usługi, gdy podatnik wskazuje na PKWiU spoza zakresu załącznika 14. Szczegóły znajdzie Pan tu: http://lodz.stat.gov.pl/osrodki/osrodek-klasyfikacji-i-nomenklatur-urzedu-statystycznego-w-lodzi/

W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do u.VAT odwrotne obciążenie stosuje się tylko, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Z przepisów nie wynika w ogóle, kim jest podwykonawca, w nauce przedmiotu i praktyce działania sektora przyjmuje się, że tu pojęcie podwykonawcy należy rozumieć tak, iż efekt świadczonych przez niego usług stanowiących roboty budowlane stanowi część lub całość robót budowlanych świadczonych przez innego podatnika na rzecz zleceniobiorcy.

Usługi do załącznika 14 klasyfikuje się według PKWiU. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) [Dz.U.2015.1676] umieszcza usługi naprawy i konserwacji urządzeń w dużej części w dziale 33 klasyfikacji – zależy to od tego, o jakich urządzeniach mowa – czyli takie usługi nie są objęte odwrotnym obciążeniem. W praktyce spotyka się klasyfikowanie usług konserwacji instalacji elektrycznych do PKWiU 43.21.10.2, tj. roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych. Tak przykładowo w [IBPP2/443-450/12/KO] interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2012 r., gdzie wnioskodawca wskazał, że wykonuje usługi klasyfikowane jako PKWiU 43.21.10.2, czyli wykonywanie, remontowanie, projektowanie, przegląd, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych. Za takim klasyfikowaniem przemawia fakt, że do Sekcji F (obiekty i roboty budowlane) klasyfikuje się m.in. roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, takie jak: prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Czy konserwacja instalacji elektrycznej będzie objęta odwrotnym obciążeniem podatkiem VAT?

Konkludując, w mojej ocenie konserwacja instalacji elektrycznej, jeśli jest związana z remontem budynku, będzie objęta odwrotnym obciążeniem, a pozostałe wymienione usługi nie. Niemniej jednak organ podatkowy może prezentować inny pogląd. Jeśli więc chce się Pan odpowiednio zabezpieczyć, należy uzyskać klasyfikację dla opisanych usług wydaną przez Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, co łatwo, skonfrontowane z załącznikiem 14, pozwoli ustalić, czy usługi te są objęte odwróconym VAT, ale przede wszystkimi zabezpieczy w konflikcie z US.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »