Kategoria: Podatek od nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata eksploatacyjna

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-02-06

Posiadam koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego. Gmina nałożyła na mnie bardzo wysoki podatek od nieruchomości. Na wyrobisku nie ma żadnych obiektów budowlanych. Dodam, że uiszczam opłatę eksploatacyjną za każdą wydobytą tonę kruszywa. Czy muszę płacić zarówno podatek od nieruchomości, jak i opłatę eksploatacyjną? Szczegóły w załączniku.

 

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Możliwość skorzystania z porady prawnej nia wychodząc z domu w tak krótkim czasie, no i fachowa i wyczerpująca odpowiedź.
Robert, 49 lat, Pracownik fizyczny
Bardzo dziękuję za pomoc. Otrzymałam wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie pytania. Kontakt był łatwy, szybki i wygodny. 
Katarzyna, 28 lat
Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź
Mirek
Dziękuję za szczegółowe odpowiedzi i przekierowanie to lokalnego prawnika!
Tm, IT, 39 lat
Jestem bardzo zadowolona z udzielonych rad. Porada nie skończyła się jednym e-mail. Na moje wątpliwości czy zapytania otrzymywałam błyskawicznie konkretne odpowiedzi. Zaznaczam ,że sprawa była trudna i złożona. W przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba na pewno skorzystam z eporady24.pl.
Danuta
Ocena 5 z plusem. Wszystkie zasady określone w regulaminie eporady24 są przejrzyste i konsekwentnie realizowane. Dziękuję Pani Mecenas Katarzynie Bereda za poświęcony czas i skuteczność jej działań. 
Joanna
Już korzystałam i dostałam dokładną odpowiedz
Halina, emeryt/nauczyciel/
Pierwszy raz korzystam z usług doradcy podatkowego, do tego przez kancelarię internetową. Dwa razy zadawałam pytania dodatkowe. Za każdym razem dostałam wyczerpujące i co najważniejsze konkretne odpowiedzi. To że nie musiałam nigdzie iść i się umawiać w bardzo dla mnie pracowitym okresie, było dla mnie idealnym rozwiązaniem.
Małgorzata, 58 lat, pracownik tv
Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę, odpowiedzi były udzielane szybko i wyczerpująco, mimo dużej ilości danych do przeanalizowania i złożoności pytań.
Ewa
Bardzo profesjonalne podejście do mojego problemu i szybka pomoc. 
Kamil, Kamil
Wyczerpująca odpowiedz i możliwość dopytania szczegółów
Andrzej, 72 lata, emeryt
Polecam. Odpowiedzi są wyczerpujące. Moje wątpliwości zostały rozwiane i wiem na czym \"staję\"
Grażyna, nauczyciel, 46 lat
Dziękuję za szybką i kompetentną odpowiedź. Uspokoiła mnie Pani. Miałam z różnych źródeł sprzeczne informacje, szczególnie, że problem dotyczy przełomu roku.
Joanna
Po zadaniu pytania w interesującej mnie sprawie, otrzymałem dość szybko odpowiedź . Odpowiedź jest w mojej ocenie wyczerpująca mam nadzieję, będzie przydatna w wyjaśnianiu sprawy.
Czesław
Informacje prawne o jakie się pytałem zostały mi udzielone w sposób dla mnie bardzo zrozumiały i czytelny :)
Wiesław
Szybko, konkretnie i bez zbędnych zawiłości prawniczego języka. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Anna, nauczycielka, 46 lat
Bardzo dziękuję za udzielenie porady prawnej. Z usługi korzystałam po raz pierwszy i nigdy nie myślałam, że można tak uczciwie podejść do problemu osoby, której się nie zna i nie ma z nią bezpośredniego kontaktu. Na moje zapytanie otrzymałam odpowiedź wyczerpującą faktyczny stan prawny mojej sprawy oraz wskazówki może nie do rozwiązania mojego problemu ale przynajmniej wiem jak spróbować \"ugryźć\" problem. Jestem w pełni usatysfakcjonowana przesłaną poradą prawną tym bardziej, że prawdopodobnie uniknęłam niepotrzebnego szarpania się i związanych z tym kosztów.
Regina, 64 lata
Profesjonalnie i na temat. Polecam.
Wojtek
Dziękuję bardzo za udzielone wyjaśnienia. Odpowiedzi na moje pytania były jasne, szybkie i rzetelne. To najlepszy serwis, jakiego znam.
Ricardo, emeryt, 71 lat
Szybka odpowiedź
Henryk
Dziękuję, wszystko jasne.
Agnieszka, księgowa
Dziękuję bardzo za odpowiedzi na moje pytania - obszerne, poparte podstawą prawną. POLECAM
Bożena, 61 lat, ekonomista
Po opłaceniu usługi nie czekałam zbyt długo na poradę,uzyskałam odpowiedz na której mi bardzo zależało,jeżeli będę kiedykolwiek miała problem na pewno z  skorzystam
Elżbieta
Witam. Odpowiedź szybka. Szkoda że dwie różne osoby pracowały nad sprawą, wycena i porada. Ale jak na moje chaotyczne przedstawienie sytuacji i zadane pytanie, odpowiedź zadowalająca choć nie wyczerpująca lecz poparta podstawą prawną i dająca nadzieję na wyczerpującą pomoc po kolejnym kontakcie. Unikalne podejście, możliwość zadania kolejnych pytań ! 
Anna, sprzedawca, 45 lat
Dzień dobry Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Bardzo pomocna odpowiedź.
Elżbieta, pracownik biurowy
Opinia skondensowana, mimo że obszerna, jest jasnym, udokumentowanym przedstawieniem sytuacji prawnej - o co mi chodziło. W jednym z tematów, objętych opinią, miałem wcześniej przekonanie, że sprawy wyglądają inaczej, niż zostało to wykazane w opinii. To istotna pomoc, bo pozwoli mi uniknąć błędu liczenia na coś, na co liczyć nie mogę. Poza tym sporą zaletą poszukiwania pomocy prawnej na tej drodze jest fakt, że można ją otrzymać nie wychodząc z domu w poszukiwaniu kancelarii prawnych i w ciągu doby - jeśli nie jest zapytaniem o sprawy znacząco skomplikowane. Ale i wówczas czas oczekiwania także najpewniej nie będzie nieprzeciętnie długi. Słowem - korzystna dla pytających prawników forma płatnej konsultacji.
Zbigniew, wykształcenie wyższe, 68 lat
Bardzo dziękuję, opinia była wyczerpująca.
Adrian, lekarz, 33 lata
Dziękuję za obszerną odpowiedź.
Tomasz, inżynier elektryk, 50 lat
Uzyskane odpowiedzi na zadane pytania - profesjonalne i wyczerpujące! Polecam usługi tej firmy!
Janusz, ekonomista, 66 lat
Bardzo serdecznie dziękuję. Podpowiedź ta dla mnie jest dobrym rozwiązaniem mojej sytuacji. 
Alicja, emeryt - pracownik socjalny, 68 lat

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych określenie „grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” oznacza grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami (a także gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

 

Stosownie do ww. ustawy przez pojęcie „działalność gospodarcza” rozumie się działalność, o której mowa w przepisach Prawa działalności gospodarczej (z zastrzeżeniami tu nieistotnymi). Zatem działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają przede wszystkim grunty; podstawę ich opodatkowania stanowi powierzchnia. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy w drodze uchwały, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) 0,84 zł od 1 m2 powierzchni.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Jak słusznie zauważa A. Goettel (Nieruchomości i obiekty budowlane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ABC nr 70678):

 

„Ponieważ ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie wprowadza – wzorem budynków i budowli – definicji gruntów, toteż decydująca w tej mierze jest definicja zawarta w przepisach prawa cywilnego. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (…) nieruchomością gruntową (gruntem) jest część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności. Granice oddzielające tak rozumianej nieruchomości określone są zwykle w mapach geodezyjnych.

 

Dla oceny, czy dany grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podstawowe znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy określony grunt odpowiada definicji ustanowionej w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. W świetle powołanej definicji gruntem związanym z działalnością gospodarczą jest grunt będący w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Wyjątek stanowią grunty związane z budynkami mieszkalnymi oraz grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne lub elektrownie wodne. Nie ulega wątpliwości, że warunkiem pełnego zrozumienia związków między obiektami podlegającymi podatkowi i działalnością gospodarczą jest ustalenie znaczenia pojęcia: »w posiadaniu przedsiębiorcy«, którym posługuje się art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. W szczególności – co wydaje się być godne podkreślenia – posiadania w znaczeniu użytym w komentowanym przepisie nie można utożsamiać z posiadaniem w rozumieniu art. 336 k.c. Posiadanie w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ma szerszy zakres niż posiadanie uregulowane w art. 336 k.c. W rezultacie dany obiekt będzie »w posiadaniu« przedsiębiorcy zarówno na podstawie tytułów określonych w Kodeksie cywilnym, jak i na podstawie tytułów tam nieokreślonych. Niekiedy wskazuje się, że na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zastosowano pojęcie »posiadanie« w celu podkreślenia specyficznego związku między danym podmiotem a przedmiotem tego posiadania, przy czym chodzi tu o związek ekonomiczny. Ponieważ tak rozumiane posiadanie ma wskazywać na przysługujące danemu podmiotowi władztwo ekonomiczne, traci podstawowe znaczenie problem, czy władztwo to wynika bezpośrednio z określonego prawa (na przykład użytkowania lub własności), czy też nie jest z żadnym prawem związane. Następstwem przyjęcia tak szeroko rozumianego pojęcia posiadania jest uznanie danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej także w przypadku, gdy podatnik, nie mając pełnego prawa własności, posiada dany obiekt w trwałym zarządzie na podstawie przepisów regulujących gospodarowanie nieruchomościami. Z podobnym skutkiem musi się liczyć także ten, kto korzysta z obiektu, w stosunku do którego nie przysługują mu żadne uprawnienia, bez zgody i wiedzy właściciela. Wystarczy, by był przedsiębiorcą. Gruntem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej nie będzie grunt, który nie jest wykorzystywany i nie może być wykorzystywany ze względów technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zasada ta ma ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ może się zdarzyć sytuacja, gdy przedsiębiorca, nabywszy nieruchomość, która ze swej istoty nie może być związana z działalnością gospodarczą, normalnie zostałby objęty obowiązkiem podatkowym takim, jaki jest właściwy gruntowi związanemu z działalnością gospodarczą. Decyduje tu przecież – co do zasady – samo posiadanie gruntu przez wskazany w ustawie podmiot. Nabycie przez przedsiębiorcę np. działki rekreacyjnej nie sprawi, że zastosowanie znajdzie wyższa stawka podatkowa (typowa dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Co do zasady więc o powstaniu przedmiotowego związku decyduje sam fakt posiadania danego budynku, budowli lub gruntu przez podmiot odpowiadający definicji przedsiębiorcy. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca – podatnik omawianego podatku – będąc w posiadaniu np. budynku, postanowi czasowo przeznaczyć ten budynek na inny cel niż prowadzenie działalności gospodarczej. Takie postępowanie podatnika mogłoby uzasadniać twierdzenie, że skoro dany obiekt nie jest faktycznie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, to nie ma wobec tego podstawy do wykazania związku między tym obiektem a działalnością gospodarczą. Nie pozwalają jednak na to postanowienia ustawy, z których jasno wynika, że sposób, w jaki podatnik wykorzystuje posiadany obiekt, nie ma znaczenia dla omawianego problemu, wystarczy bowiem, że ów podatnik jest przedsiębiorcą i posiada dany obiekt. Nie może ponadto wystąpić żaden z określonych w u.p.o.l. wyjątków”.

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w art. 134 stanowi, iż przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym (stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin określa załącznik do ww. ustawy).

 

Natomiast ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 7 ust. 1 ustanawia zwolnienia od podatku od nieruchomości, jednak brak tam zwolnień wprost dotyczących „wydobycia” czy innych znajdujących automatycznie zastosowanie w omawianej sytuacji.

 

Podatek od nieruchomości i opłata eksploatacyjna współistnieją równolegle i zupełnie niezależnie. Innymi słowy, opłaca się podatek w oderwaniu od opłaty eksploatacyjnej, a opłatę eksploatacyjną w oderwaniu od podatku. W opisanym przypadku podatek od nieruchomości opłaca się według najwyższej stawki.

 

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast źródłami dochodów własnych gminy są m.in. wpływy z podatku od nieruchomości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wydatki na cele mieszkaniowe

Od kilkunastu lat mieszkam na stałe za granicą. W 2012 r. odziedziczyłam mieszkanie w Krakowie. Planuję je sprzedać (z powodów osobistych), chciałabym jednak uniknąć podatku, mam więc zamiar za otrzymane pieniądze kupić inne mieszkanie w tym samym mieście. Wiem, że przez przynajmniej pięć lat nie mogę go zbyć, więc rozważam dwa rozwiązania: wynajęcie komuś lokalu albo pozostawienie go pustego przez ten czas. Mogę ewentualnie uzasadniać zakup tego mieszkania chęcią powrotu do kraju w przyszłości. Czy taki zakup zostanie uznany jako wydatek na cele mieszkaniowe i zwolniony z podatku? Czy muszę się zameldować w nowym mieszkaniu?

Nakaz płatniczy dla podatku rolnego

Jestem właścicielką 26-arowej działki klasy IV, 15-arowej klasy V Pp (pastwisko) i 10-arowej klasy Ps. Za te dwie ostatnie nie płaciłam dotąd podatku rolnego. Na trzeciej z wymienionych działek stoi mój dom (uzyskałam pozwolenie na budowę) – płaciłam tylko podatek od powierzchni budynku. Obecnie otrzymałam nakaz płatniczy, w którym określono konieczność zapłaty podatku rolnego za działkę 10-arową. Czy ta decyzja jest słuszna? Nic się nie zmieniło w klasyfikacji gruntów. Co powinnam zrobić?

Wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości

W 2006 r. mama żony podarowała nam działkę ze starą stajnią. Nie płaciliśmy podatku od nieruchomości. Później wybudowaliśmy (w 2010 r.) nasz dom na tej działce. W zeszłym miesiącu wystąpiliśmy o pozwolenie na rozbiórkę stajni. Niedługo potem otrzymaliśmy wezwanie i wniosek o wydanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości. Zaznaczono nam, by dopisać, że informacja jest składana po raz pierwszy i dopisać „za lata 2006–2013”. Po jakim czasie przedawnia się podatek od nieruchomości (chyba po 3 latach)? Za jakie lata będziemy musieli go zapłacić? Jak najlepiej uzupełnić te dokumenty, by wyszło dla nas jak najkorzystniej? Czy warto przeciągać sprawę do końca roku, by uzyskać kolejny rok zwolnienia z podatku? Czy grożą nam jakieś konsekwencje za dotychczasowe niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania? Czy ja i żona jesteśmy „właścicielami”, czy „współwłaścicielami”?

Podatek od nieruchomości za domek letniskowy

Mam zamiar zakupić domek o wielkości około 40 m2. Budynek stoi na bloczkach betonowych (można pod niego wejść) ma przyłączoną wodę oraz prąd, posiada kilka pomieszczeń podzielonych drewnianymi ściankami. W obecnej chwili właściciele płacą gminie podatek od nieruchomości. Czy istnieje jakaś interpretacja mówiąca czy budynek jest trwale związany z gruntem, czy nie? W tej chwili jest on traktowany jak nieruchomość, tylko czy słusznie? Jak taki zakup zgłosić do urzędu skarbowego? Zakup budynku odbyć się ma na zasadzie umowy kupna-sprzedaży (jak zakup samochodu, czyli ruchomości). Teoretycznie, jako kupujący powinienem zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych 2%, czyli podobnie jak przy zakupie samochodu. Skoro jednak budynek jest traktowany przez gminę jako nieruchomość, to czy sposób opodatkowania przez urząd skarbowy jest taki sam jak w przypadku ruchomości?

Podatek od nieruchomości naliczany od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

Jestem współwłaścicielem (wraz z żoną) dwóch działek leżących obok siebie. Na jednej z tych działek prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w wybudowanym w tym celu budynku. Działki zostały zakwalifikowane jako tereny przemysłowe. Nad częścią działki, na której stoi budynek, biegnie linia wysokiego napięcia, czyli jest to teren bezużyteczny. Do opodatkowania zgłosiłem budynek i część działki. Organy gminy żądają zapłaty podatku od nieruchomości od całej powierzchni działki – od tej leżącej pod linią energetyczną również. Czy to właściwe, skoro nie używam tej części gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej?

Zakup mieszkania z wyposażeniem a podatek

Zakupiłem mieszkanie wraz z wyposażeniem. Nie zostało to jednak zawarte w akcie notarialnym. Czy w takim przypadku jestem zobowiązany do uiszczenia podatku od zakupionego wyposażenia mieszkania? Cena mieszkania obejmowała także wyposażenie.

Aspekt podatkowy zakupu działki budowlanej od osoby mieszkającej w USA

Chciałbym zakupić działkę budowlaną w Polsce, od wujka mieszkającego w USA. Ja pracuję w Norwegii i w Polsce bywam 2-3 razy w roku. Jak przeprowadzić tę transakcję w miarę szybko, jakie podatki trzeba będzie zapłacić? W Polsce wuj ma córkę, która ewentualnie może być jego pełnomocnikiem. Gdzie takie sprawy się zgłasza, czy można wszystko załatwić u notariusza? Może ze względu na podatki lepiej żeby to była darowizna?

Konsekwencje niepłacenia podatku od nieruchomości

Od ponad 10 lat prowadzę działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu. Przy zgłoszeniu działalności nie zostałam poinformowana o konieczności opłacania podatku od nieruchomości i dotychczas takowego nie płaciłam. Pomieszczenie, w którym pracuję, wykorzystywane jest również do celów mieszkalnych. Jakie konsekwencje poniosę z tytułu niepłacenia podatku od nieruchomości?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »