Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie wynagrodzenia niewypłaconego zmarłemu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-09-18

Sprawa dotyczy opodatkowania wynagrodzenia niewypłaconego zmarłemu. Moja mama świadczyła usługi dla sądu – była biegłą sądową. Niedawno zmarła. Czy wynagrodzenie należne jej wówczas od sądu wchodzi do masy spadkowej? Czy sąd, wypłacając to wynagrodzenie mnie jako spadkobiercy, jest zobowiązany pobrać od tej wypłaty podatek dochodowy? Dlaczego sąd wymusza na mnie oświadczenie, że wynagrodzenie należy kwalifikować do źródeł przychodów z pozarolniczej działalności, tak jak to było w przypadku mamy? Mnie się wydaje, że teraz jest to część masy spadkowej, którą ja dziedziczę, a nie wynagrodzenie za usługi biegłej, ponieważ ja nią nie jestem.

Bogusław Nowakowski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedz została udzielona szybko, profesjonalnie, w sposób wyczerpujący, napisana zrozumiałym językiem. Miła obsługa ważne ,że mogłam skorzystać również z bezpośredniego kontaktu telefonicznego gdy pojawiły się wątpliwości ponieważ korzystałam z usługi w tej firmie pierwszy raz. 
Anna, ekonomista, 70 lat
Dziękuję za odpowiedź. 
Sebastian
Bardzo dziękuję za wyczerpujące informację. Porada była szybka i zawierała cały opis sytuacji.
Paulina
Polecam Pana Marka Gola, Jego porady są bardzo pomocne . Główna odpowiedź dała mi do zrozumienia w jakiej sytuacji się znalazłem za co bardzo dziękuję , a dzięki odpowiedziom na moje dodatkowe pytania poczułem że ten Pan chce mi pomóc a to jest najważniejsze żeby poczuć chociaż przez chwilę że nie jest się pozostawionym samemu sobie. Gdy będę miał problemy w przyszłości ( oby nie ) zwrócę się do tego prawnika.
Damian, 20 lat
Bardzo treściwa i dokładna odpowiedź na pytanie. Jeszcze nie raz będę korzystać z Państwa usługi.
Malwina, 31 lat
Dziękuję bardzo za szczegółowe wyjaśnienia w interesującej mnie  kwestii. Mogę wreszcie odetchnąć z ulgą. Uważam, że Pana profesjonalna i szybka odpowiedź zasługuje na najwyższą ocenę. Polecam
Krystyna
Odpowiedź jest wyczerpująca i poparta dowodami, które pomogą mi w rozwikłaniu sprawy.
Anna, 58 lat
Bardzo dziękuję, Państwa pomoc bardzo mi się przydała i wiele wyjaśniła. Na pewno będę polecała wasze usługi moim znajomym. 
Zofia
Dziękuję bardzo za udzieloną informacja na moje pytanie. Jestem zadowolony z współpracy i polecam skorzystać. 
Lubomir, emeryt
Trochę sceptycznie podchodziłam do porad on-line, niemniej z czystym sumieniem bardzo polecam portal. Jestem w pełni usatysfakcjonowana przesłana poradą.
Ewa
Dziękuję Pani Marcie Handzlik za fachową poradę prawną.
AB
Dziękuję za pomoc prawną, porada jest wyczerpująca i konstruktywna.
Jarosław, dekorator wnętrz, 43 lata
Radca prawny p.Marek Gola,dziękuję bardzo za pomoc w spojrzeniu na moją sytuację rodzinną i ujęcie problemów w aktualnie istniejące normy prawne.Magdalena
Magda
Dziękuję. Odpowiedź była szybka i udzielona zrozumiałym językiem.
Czesław
Wyjaśnienia bardzo wyczerpujące i pomocne. Bardzo polecam
Aleksandra
Za pierwszym razem nie uzyskałem odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Zadając je ponownie jako dodatkowe, odpowiedź była wyczerpująca i dla mnie wystarczająca.
Janusz
Zadowoliła mnie wyczerpująca odpowiedź.

Wojciech
Konkretna i szybka odpowiedź
Michał
Dziękuję Pani za kompetentne porady i uwagi, również i za to, że odpowiedzi napływały niezwłocznie. Była to pomoc profesjonalna i suwerenna. Spotkałam się z życzliwością i dobrą atmosferą, które tak dodatnie wpływają na relacje międzyludzkie.
Bożena
wieloletnia współpraca, zawsze owocna.
Roman, 45 lat, pole nieobowiązkowe
Odpowiedź z formułowana zrozumiale. Bardzo dobrze, że odpowiedź nie jest anonimowa i oczywiście poparta artykułem z K.C. 
Piotr, przedsiębiorca, 47 lat
Wyjaśnienia i porada udzielona przez Pana Marka Golę, radcę prawnego z Waszego portalu doprowadziła do pozytywnego dla mnie wyroku, tzn. odstąpienia przez Sąd od wymierzenia kary zakazu prowadzenia pojazdów a jedynie ukarania mnie karą grzywny. 
Adam
Dziękuję za owocną współpracę, jestem zadowolona z państwa usług i porad. Wasza wiedza bardzo pomogła mi dojść do wspólnych ustaleń i ominąć nieciekawe konsekwencje niedoszłego konfliktu.
Dorota, księgowa, 38 lat
Kolejny raz korzystam z usług serwisu i kolejny raz jestem bardzo zadowolony. Jak zwykle - szybkie i wyczerpujące odpowiedzi w przystępnej cenie. 
Adrian
Odpowiedź bardzo pomocna dziękuję.
Irena, pielęgniarka

paula
Dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź.
Jerzy
Składam serdeczne podziękowanie Pani Wiolecie Biel za szybkie i profesjonalne zredagowanie pisma. Podziwiam wiedzę i fachowość prawnika. Maria
Maria
Dzień dobry z udzielonej informacji jestem zadowolony, wyjaśnia moje pytania. 
Janusz, emeryt, 68 lat
Szybkie , wyczerpujące i w pełni zrozumiałe odpowiedzi na moje pytania.
Grażyna

Pani mama świadczyła usługi dla sądu, czyniąc to prawdopodobnie jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą (wpis do CEIDG). Gdyby było inaczej, sąd nie domagałby się złożenia przez Panią oświadczenia o wskazanej treści.

Sąd był dłużnikiem mamy, a obecnie jest dłużnikiem spadkobierców z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonane przez mamę opinie dla sądu.

Dziedziczenie ma charakter sukcesji uniwersalnej; spadkobierca na mocy jednego zdarzenia, jakim jest otwarcie spadku, wstępuje w ogół praw i obowiązków osoby zmarłej. Otwarcie spadku następuje zawsze w chwili śmierci osoby fizycznej, z tą też chwilą spadkobierca nabywa spadek, a określone prawa i obowiązki wchodzą do majątku spadkobiercy, stając się jego prawami i obowiązkami.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy, prowadzącego indywidualnie działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów. Dziedziczenie to nabycie przez spadkobierców praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy. Jednoosobowa działalność gospodarcza formalnie nie może zmienić właściciela, gdyż nie ma odrębnej od właściciela osobowości prawnej.

Dziedziczeniu podlega przedsiębiorstwo, czyli zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli spadkobierca chce kontynuować działalność gospodarczą, musi uczynić to pod własnym nazwiskiem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Spadkobiercy nie mogą rozliczyć dochodu z działalności spadkodawcy jako własnych dochodów – uczyni to ewentualnie urząd skarbowy w drodze decyzji wydanych spadkobiercom, które to decyzje ustalą wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy; również wysokość ewentualnej nadpłaty do zwrotu.

Dochód, jaki uzyskała Pani mama, ale go nie otrzymała fizycznie, cały czas jest formalnie jej dochodem. Z chwilą jej śmierci z powodu nieprzekazania przez sąd kwoty za opinie – pieniądze te stały się wierzytelnością (wchodzącą w skład masy spadkowej).

Składnikami przedsiębiorstwa są: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; własność nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości i ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych.

W przedmiotowej sprawie spadek to wszelkie prawa będące elementami stosunków cywilnoprawnych łączących osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (Pani mamę). W skład spadku po mamie jako zmarłym przedsiębiorcy wejdą zatem przysługujące jej wierzytelności, wynikające z zawartych umów (w tym umowy z sądem), ale i z bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych.

Należne mamie jako zmarłemu przedsiębiorcy pieniądze za wykonane prace stają się wierzytelnościami jej przedsiębiorstwa.

Zatem niewypłacone wynagrodzenie za wydaną opinię wchodzi w skład masy spadkowej (co zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinno być kwestionowane, gdyż z żadnych szczególnych uregulowań nie wynika, aby omawiane świadczenie powinno było być – po śmierci biegłego – wypłacone konkretnym osobom; tym samym, zgodnie z ogólną regułą wynikającą art. 922 Kodeksu cywilnego, stanowi element masy spadkowej) i jako prawo majątkowe podlega dziedziczeniu oraz regulacjom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, (...). Wobec powyższego, do ww. dochodu nie znajdują zastosowania uregulowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zatem w pełni zasadne jest stwierdzenie, iż niewypłacone świadczenie, jako nabyte z tytułu dziedziczenia, nie może być przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż powinno podlegać uregulowaniom określonym w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Wynagrodzenie mamy z sądu, gdyby żyła, podlegałoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym. A nadto prawdopodobnie związany był z nim podatek VAT (jeśli mama była czynnym podatnikiem VAT). Następcy prawni mają obowiązek dokonania zawiadomienia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o śmierci podatnika, co skutkuje wykreśleniem zmarłego z rejestru VAT. Fiskus we własnym zakresie po śmierci podatnika musi ustalić dane w zakresie wysokości zobowiązania podatkowego powstałego do dnia śmierci lub ewentualnej nadpłaty podatku przez zmarłego.

W przedmiotowej sprawie występują dwa zagadnienia podatkowe:

  1. opodatkowanie przychodu, jaki uzyskała Pani mama jako biegła od sądu, w sytuacji gdy wynagrodzenie z tego tytułu nie zostało jej przekazane za życia – podatnikiem była mama (nie Pani ani żaden inny spadkobierca),
  2. opodatkowanie wskazanego wyżej wynagrodzenia, jakie było należne mamie, podatkiem od spadków i darowizn – podatnikiem jest Pani oraz inni ewentualni spadkobiercy.

Są to dwa odrębne zagadnienia. Łączy je tylko osoba Pani mamy (przedsiębiorcy i spadkodawcy).

Sąd chce dokonać wypłaty, ale nie wie, czy powinien potrącić zaliczkę na podatek dochodowy, czy też nie.

Pani oświadczenie o tym, że wynagrodzenie mamy należy zakwalifikować jako dochód z działalności gospodarczej – powinno spowodować, że sąd dokona wypłaty całej kwoty bez potrącania zaliczki. Nie będzie płatnikiem zobowiązanym do potracenia zaliczki oraz wystawienia na koniec roku odpowiedniej informacji podatkowej. W takiej sytuacji powinien uznać, że mama jako podatnik rozliczała się z podatku dochodowego samodzielnie – co skutkuje po stronie sądu obowiązkiem zapłaty całej kwoty wynagrodzenia (bez żadnych potrąceń).

Brak takiego oświadczenia może skłonić sąd do zakwalifikowania wynagrodzenia jako przychodu mamy z działalności wykonywanej osobiście i potrącenia zaliczki na podatek dochodowy.

Osobiście uznaję to za bezzasadne. Mając na uwadze, iż wynagrodzenie za wydaną opinię biegłego sądowego weszło w skład masy spadkowej, na sądzie jako wypłacającemu ww. świadczenie, nie ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu, w tym obowiązek pobrania od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzenia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, jak również deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R.

Proszę się upewnić, że sąd po złożeniu oświadczenia przez Panią wypłaci całe należne wynagrodzenie (bez potrącania jakichkolwiek zaliczek na podatek dochodowy). Jeżeli tak, to nie widziałbym przeszkód do złożenia tego oświadczenia. Ono nie spowoduje powstania podatku dochodowego po Pani stronie z tytułu otrzymania tego wynagrodzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż nieruchomości ze spadku i zakup nowych na dzieci

 W 2013 r. w formie spadku otrzymałam nieruchomość, obecnie mam możliwość korzystnej sprzedaży. Uzyskane fundusze chcę przekazać na zakup nowych nieruchomości, ale już na własność moich dzieci. Jak uniknąć podatku od sprzedaży? Czy uniknę jego płacenia, jeśli przed sprzedażą przekażę w formie darowizny lub sprzedaży za symboliczną złotówkę posiadaną nieruchomość na własność moich dzieci?

 

Czy spłata kredytu jest wydatkiem na cele mieszkaniowe?

Moja matka wspólnie z rodzeństwem sprzedaje dom po rodzicach (jest właścicielką 1/3 domu). Aby nie zapłacić podatku, matka chce podarować mi swoją część spadku. Wtedy po sprzedaży domu to ja będę musiał zapłacić podatek. Pięć lat temu kupiłem mieszkanie na kredyt, który będę spłacać jeszcze 25 lat. Chciałbym przeznaczyć wszystkie pieniądze otrzymane ze sprzedaży domu na spłatę znacznej części kapitału mojego kredytu mieszankowego. Czy w tym przypadku będę musiał zapłacić podatek? Zakładam, że nie będę kupować nowej nieruchomości.

Wymiar podatku dochodowego przy sprzedaży mieszkania kupionego w kredycie hipotecznym

Sprzedaję obecnie mieszkanie kupione w kredycie hipotecznym w 2005 roku. Do chwili obecnej korzystałem z ulgi odsetkowej. Jaki wymiar podatku dochodowego powinienem zapłacić i na jakim formularzu to zgłosić?

Rozliczenie najmu mieszkania przez małżonków

Sprawa dotyczy rozliczenia najmu mieszkania przez małżonków. Wynajmuję wraz z żoną mieszkanie będące naszą współwłasnością i podpisaliśmy wspólnie umowę wynajmu mieszkania. Złożyliśmy w US oświadczenie o osobnym rozliczaniu się z podatku z wynajmu w systemie kwartalnym i składamy osobne PIT-y 28. Czy faktury za wynajem mieszkania po połowie powinniśmy wystawiać oddzielnie – każde z nas na 50% opłaconego czynszu przez najemcę, czy jedną wspólną? Otrzymane należności za czynsz kwitujemy jednym dokumentem tzw. KP. Osobnym KP kwitujemy otrzymywane zaliczki na media i opłaty stałe wnoszone bezpośrednio przez nas do wspólnoty mieszkaniowej i dostawców mediów. Jakie wynika to z umów, okresowo je rozliczamy na zero, na podstawie sporządzonego zestawienia. Czy na te opłaty trzeba wystawiać rachunek?

Rozliczenie działalności na giełdzie u zagranicznego brokera

W poprzednim roku zamknąłem konto na minusie u mojego amerykańskiego brokera on-line. Moja działalność na giełdzie papierów wartościowych ograniczała się do zwykłego kupna i sprzedaży akcji spółek niedywidendowych. W jaki sposób mam rozliczyć PIT-38 bez PIT-8C (zagraniczny broker) i de facto braku dochodu? Czy mimo wszystko PIT/ZG muszę dołączyć?

Dochód ze sprzedaży mieszkania męża spożytkowany na cele mieszkaniowe żony, co z ulgą?

Pobraliśmy się w 2013 r., a rok później kupiłam działkę na siebie (bo pieniądze pochodziły z darowizny od rodziców). Mąż w 2015 odziedziczył mieszkanie i zaraz je sprzedał, za pieniądze ze sprzedaży budujemy nasz dom. Wszystkie faktury mąż brał na siebie, żeby skorzystać z ulgi w podatku, ale ktoś nam uświadomił, że te faktury nic nie dadzą, ponieważ dom budowany na mojej ziemi jest mój. Czy to prawda? Co możemy w tej sytuacji zrobić? Czy można z datą wsteczną uczynić męża współwłaścicielem? Obawiam się, że tyle faktur już nie nazbieramy, bo co mieliśmy, to wydaliśmy.

Czy muszę zapłacić podatek od sprzedaży domu ze spadku?

W 2010 r. zmarła moja mama. Akt poświadczenia dziedziczenia określa, że mąż i 3 dzieci otrzymali równe udziały po 1/4. W skład spadku wchodził dom z działką o wartości 180 000zł oraz dom z działką o wartości 420 000 zł (czyli mój udział wyniósł 150 000 zł). W 2011 r. formie darowizny przekazaliśmy sobie majątek tak, abym ja miała dom o wartości 180 000 zł, a siostry z ojcem ten drugi w którym mieszkały. W 2016 r. sprzedałam dom za kwotę 175 000. Czy muszę zapłacić podatek od sprzedaży domu, a jeśli tak – to od jakiej kwoty?Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »