Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie wynagrodzenia z Arabii Saudyjskiej

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-01-25

Od 5 lat mieszkam i pracuję na stałe w Arabii Saudyjskiej (tutaj firma płaci za mnie podatki). Mam status rezydenta Arabii Saudyjskiej. Do Polski przyjeżdżam tylko na urlop. Zgłosiłem do polskiego urzędu skarbowego, że przebywam w Arabii Saudyjskiej i od tego momentu nie składam żadnych PIT-ów. Nie mam w Polsce żadnych dochodów. Czy taki sposób opodatkowania wynagrodzenia z Arabii Saudyjskiej jest prawidłowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na gruncie prawa polskiego kwestie rezydencji podatkowej oraz ewentualnej konieczności rozliczenia się przed polskim urzędem skarbowym reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 3 tej ustawy osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Z przedstawionego przez Pana opisu sprawy wynika, że żaden z powyższych warunków nie został spełniony. Na stałe mieszka i pracuje Pan w Arabii Saudyjskiej, co oznacza, że tam znajduje się Pana ośrodek interesów życiowych. Do Polski przylatuje Pan wyłącznie na okazjonalny urlop, co oznacza, że nie przebywa Pan w Polsce dłużej niż 183 dni w roku. W konsekwencji na gruncie prawa podatkowego nie jest Pan polskim rezydentem (kwestia obywatelstwa czy też ewentualnego zameldowania nie jest tu istotna). W rezultacie cały dochód uzyskany w Arabii Saudyjskiej rozlicza Pan w tym kraju (jeżeli taki obowiązek wystąpi), a w Polsce nie składa Pan żadnych deklaracji podatkowych. Nie osiąga Pan w Polsce również żadnych innych dochodów, co oznacza, że z żadnego źródła nie musi Pan rozliczać się przed polskim urzędem skarbowym.

Powyższe znajduje potwierdzenie w Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz w Protokole do tej Konwencji, podpisanej w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r., gdzie w art. 4 czytamy, że w rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która według ustawodawstwa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce utworzenia, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo oraz każdą jednostkę terytorialną lub organy władz lokalnych. Jednakże, określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko ze względu na dochód, jaki osiąga ze źródeł położonych w tym Państwie.

Podsumowując, Pana rezydencja podatkowa aktualnie znajduje się w Arabii Saudyjskiej w związku z czym nie musi Pan składać żadnych deklaracji podatkowych w Polsce.

Czasem urzędy skarbowe wymagają posiadania dokumentów potwierdzających rezydencję podatkową w danym kraju. W Polsce taki dokument to certyfikat rezydencji. Dobrze mieć taki dokument wydany przez organy podatkowe Arabii Saudyjskiej w razie ewentualnej kontroli z polskiego US. Taki dokument należy przedłożyć wyłącznie na wezwanie urzędu skarbowego, nie ma konieczności dobrowolnego przesyłania go do urzędu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »