Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie alimentów

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-08-27

Doszło do rozwodu z winy męża. Zasądzono mi dość wysokie alimenty. Czy muszę je wykazywać w deklaracji PIT i dokonać opodatkowania alimentów

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 201 ust. 1 tej samej ustawy, uważa się w szczególności: „kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach”.

 

Konieczne jest zatem opodatkowanie alimentów.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 „wolne od podatku są alimenty:

 

  1. na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  2. na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł”.

 

Podlega opodatkowaniu, w ujęciu miesięcznym, kwota 3300 zł (bowiem 4000 – 700 = 3300) w rocznym 39 600 zł (12 x 3300). Innymi słowy w ujęciu rocznym kwota z alimentów przekraczająca kwotę 8400 podlega opodatkowaniu. W takiej sytuacji więc konieczne jest opodatkowanie alimentów.

 

Konkludując, alimenty w kwocie podlegającej opodatkowaniu muszą zostać wykazane w zeznaniu rocznym i zachodzi konieczność opodatkowania alimentów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »