Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie alimentów

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-12-03

Otrzymuję od byłego męża alimenty na siebie w wysokości 900 zł miesięcznie. W jaki sposób powinnam rozliczyć się z urzędem skarbowym? Jako osoba fizyczna mam wypełnić tylko PIT-37, aby rozliczyć opodatkowaną część alimentów, czy jeszcze jakiś dodatkowy PIT? Jak powinny zostać opodatkowane zaległe alimenty ściągane przez komornika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty stanowią przychód z tzw. innych źródeł, z tego powodu rozlicza się je w PIT-36, a nie w PIT-37. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można skorzystać ze zwolnienia dla znacznej części kwoty alimentów. Według tego przepisu wolne od podatku są alimenty na rzecz innych osób niż dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

 

Zatem opodatkowaniu podlegać będzie jedynie 200 zł (900 zł wypłacane - 700 zł zwolnione) z każdego miesiąca, czyli w przypadku gdyby alimenty były wypłacane przez cały rok, opodatkowaniu podlegać będzie kwota 2400 zł (12 x 200 zł).

 

Zaległe alimenty będą korzystać z powyższego zwolnienia analogicznie, gdyż w momencie otrzymania kwalifikują się do zwolnienia.

 

Jak wyjaśnia w piśmie z 12 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygnatura: IPPB2/415-312/10-2/AS): „Należy podkreślić, iż dla zastosowania powyższego zwolnienia nie jest istotna kwota wypłacona w danym miesiącu, ale miesięczna kwota zasądzonych alimentów. W konsekwencji, gdy podatnik otrzymuje w jednym miesiącu kwoty należne za kilka miesięcy bądź lat, a w orzeczeniu sądu przyznano alimenty w wysokości przekraczającej 700 zł miesięcznie, to przychodem z tytułu alimentów – podlegającym opodatkowaniu – jest nadwyżka pomiędzy kwotą 700 zł miesięcznie, tj. kwotą alimentów zwolnioną z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kwotą alimentów miesięcznych zasądzonych przez Sąd. Bez znaczenia dla celów podatkowych jest fakt skumulowania ich wypłaty, bowiem podstawę opodatkowania dochodu z tego tytułu stanowi nadwyżka należnych za każdy miesiąc alimentów ponad kwotę 700 zł.

 

Zatem ustalając kwotę objętą zwolnieniem, należy stwierdzić, czy wysokość alimentów nie przekracza miesięcznie 700 zł. Nie jest więc istotna kwota wypłacana w danym miesiącu, ale miesięczna kwota zasądzonych alimentów”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »