Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie darowizny budynku usługowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-10-21

Chciałabym przekazać w formie darowizny budynek usługowy mojej córce. Budynek ten został wybudowany w ramach działalności gospodarczej, którą prowadzę. Jakie mogą wystąpić podatki w związku z tą darowizną (budynku wraz z działką budowlaną)?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

PIT

Darowizna nie spowoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych dla darczyńcy, co, jak wskazuje się powszechnie, wynika z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t.).

U obdarowanej również przychód w podatku dochodowym nie powstanie, bowiem zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jej postanowień w ogóle nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn; a tym przepisom podlega właśnie nabycie w drodze darowizny.

VAT

Darowizna z działalności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (ale niekiedy może korzystać ze zwolnienia od niego). Jest tak, albowiem przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności m.in. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika, a także wszelkie inne darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Nie pyta Pani o szczegóły rozliczenia ew. VAT z tego tytułu, pozwolę sobie jednak zauważyć, że ustawodawca zwalnia od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata; (…)”.

Ponadto ustawodawca zwalnia dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, opisanym powyżej, pod warunkiem że:

„a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.”

Niemniej jednak w pewnych sytuacjach zwolnienie może spowodować konieczność dokonania korekty w podatku odliczonym.

Wielu podatników, którzy chcą przekazać podobne obiekty dzieciom, aby prowadziły w nich, za ich pomocą, własną działalność gospodarczą, decyduje się nie na darowiznę samego budynku, ale na darowiznę co najmniej „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Powodem tego jest fakt, iż podatkowi VAT w ogóle nie podlega transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (co wynika z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Podatek od darowizny

Dla obdarowanej transakcja ta ma charakter nabycia w drodze darowizny, podlega więc opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, niemniej jednak korzysta ze zwolnienia od tego podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Co więcej, córki nie będzie obejmował obowiązek zgłoszenia tej darowizny na druku SD-Z2 dla nabycia praw do zwolnienia, bowiem nie obejmuje on przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Brak zgłoszenia w terminie 6 miesięcy nieruchomości spadkowej do urzędu skarbowego

Jestem spadkobiercą po ojcu wraz z mamą i bratem. Sąd wydał prawomocne postanowienie o nabyciu spadku, ale niestety nie złożyliśmy...

Podatek od nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

Dziadek zasiedlił gospodarstwo rolne w 1946 r. Następnie przekazał gospodarstwo moim rodzicom. Rodzice, tuż przed śmiercią mamy, przekazali nam dom wraz...

Zobowiązanie podatkowe a początek biegu przedawnienia

Kiedy dojdzie do przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku otrzymania przez córkę mieszkania w spadku po rodzicach na mocy wyroku sądu,...

Darowizna niezgłoszona do opodatkowania

Przed ok. 10 laty dostałam od mamy działkę o wartości 15 tys. zł, akt darowizny został sporządzony u notariusza. Mieszkałam w tym okresie za...

Jak pogodzić zakupy mieszkań?

Jesteśmy z żoną na emeryturze, mamy dwie dorosłe córki. Chcemy kupić nowe mieszkanie na rynku pierwotnym, które za jakieś 16 lat dostanie wnuczka...

Unikanie podatków spadkowych

Sprawa dotyczy nieruchomości, którą dziedziczę po moim ojcu. Jest to dom jednorodzinny, w którym jestem zameldowany od dziecka. Jest jednak nierozwiązana...

Dwa przelewy na konta małżonków

Wspólnie ze swoją narzeczoną w 2006 kupiliśmy w udziałach 50/50 lokal użytkowy. W 2009 wzięliśmy ślub. W 2012 dokonaliśmy...

Zakup samochodu w prezencie dla siostry

Mieszkam w UK, ale kupiłem samochód w prezencie dla siostry (na jej dane, mieszka w Polsce, ja w UK i tam się rozliczam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »