Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-08

Moje pytanie dotyczy podatku ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Wiem, że będę musiał ją sprzedać przed upływem 5 lat i wtedy zapłacę zryczałtowany podatek 19% od dochodu. Czy sprzedaż nieruchomości za którą zapłacono podatek od spadków i darowizn podlega następnie podatkowi w sytuacji opisanej powyżej? Należę do pierwszej grupy względem osoby zmarłej i podatek od spadków wynosi tylko 7%. Czy jak zapłacę 7% podatku od spadków i darowizn, to uniknę płacenia podatku w wysokości 19%?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowanie nabycia w drodze dziedziczenia nieruchomości nie wyłącza obecnie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu ze zbycia tej nieruchomości.

Do końca 2006 roku obowiązywał w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust.1 pkt 32 lit d), który stanowił, że w całości wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Obecnie przepisu takiego nie ma. Obecnie jedynie, zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości nabytej w spadku, w takiej części, w jakiej jej wartość przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Na marginesie zaznaczę, że oprócz grupy „I” na gruncie podatku od spadków i darowizn istnieje umownie nazywana grupa „0” – w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn postanowiono, m.in. że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy – w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zwolnienie to obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »