Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-08

Moje pytanie dotyczy podatku ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Wiem, że będę musiał ją sprzedać przed upływem 5 lat i wtedy zapłacę zryczałtowany podatek 19% od dochodu. Czy sprzedaż nieruchomości za którą zapłacono podatek od spadków i darowizn podlega następnie podatkowi w sytuacji opisanej powyżej? Należę do pierwszej grupy względem osoby zmarłej i podatek od spadków wynosi tylko 7%. Czy jak zapłacę 7% podatku od spadków i darowizn, to uniknę płacenia podatku w wysokości 19%?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Opodatkowanie nabycia w drodze dziedziczenia nieruchomości nie wyłącza obecnie opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu ze zbycia tej nieruchomości.

Do końca 2006 roku obowiązywał w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust.1 pkt 32 lit d), który stanowił, że w całości wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny. Obecnie przepisu takiego nie ma. Obecnie jedynie, zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn stanowi koszt uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości nabytej w spadku, w takiej części, w jakiej jej wartość przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Na marginesie zaznaczę, że oprócz grupy „I” na gruncie podatku od spadków i darowizn istnieje umownie nazywana grupa „0” – w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn postanowiono, m.in. że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy – w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Zwolnienie to obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Stawka ryczałtu za otrzymaną premię

Mój mąż prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem. Przez cały rok wykonywał usługi opodatkowane stawką 8,5%. W grudniu firma, dla której...

Opodatkowanie przychodów pracowników z Indii

Mamy pracowników z Indii zatrudnionych zarówno na umowy o pracę, jak i kontrakty menedżerskie. Mają pozwolenie na pracę oraz wizę na 2 lata. Jak należy...

Podatek od świadczenia uzyskanego w ramach programu dobrowolnych odejść

W załączniku podaję przewidywaną kwotę brutto świadczenia, które mogę uzyskać w ramach programu dobrowolnych odejść z pracy. Mogę rozłożyć...

Sprzedaż zadłużonego mieszkania a należny podatek

Mama nie płaciła czynszu i straciła swoje mieszkanie spółdzielcze lokatorskie z lat 80. Spółdzielnia sprzedała lokal i wypłaciła mojej...

Jak rozliczyć wynajem mieszkania?

Jak rozliczyć wynajem mieszkania? Wynajmujący to osoba prywatna, najemca również. Zgodnie z umową najmu najemca będzie zobowiązany tylko pokrywać...

Sprzedaż na Allegro bez płacenia podatku

Mieszkam z mamą, która nie ma stałej pracy, więc nasza sytuacja finansowa jest niezbyt dobra. Ja jestem studentką. Chciałam trochę zarobić, więc 1,5...

Jak wyliczyć dochód z ryczałtu?

Proszę o pomoc w wyliczeniu dochodu z ryczałtu za rok 2012. W załączeniu PIT-28 z przychodem i składkami. Zryczałtowany podatek...

Prawo do opodatkowania najmu ryczałtem

Żona i ja użyczyliśmy córce nieruchomość. Córka wynajęła tę nieruchomość pod działalność usługowo-handlową. Córka wybrała opodatkowanie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »