Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opodatkowanie przychodów pracowników z Indii

Autor: Elżbieta Jędruczyk

Mamy pracowników z Indii zatrudnionych zarówno na umowy o pracę, jak i kontrakty menedżerskie. Mają pozwolenie na pracę oraz wizę na 2 lata. Jak należy opodatkować przychody ww. pracowników z Indii? Czy jeśli dana osoba przyjeżdża z całą rodziną na 2 lata i ma umowę o pracę, należy ją od razu traktować jako polskiego rezydenta, czy może trzeba czekać, aż upłyną 183 dni pobytu w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opodatkowanie przychodów pracowników z Indii

Zatrudnienie pracowników z Indii na kontraktach menadżerskich

Zasady opodatkowania w dwóch opisanych przez Panią przypadkach są odmienne.

W przypadku umowy o pracę zasady opodatkowania (jak również podlegania ubezpieczeniom społecznym) nie różnią się co do zasady od zasad opodatkowania rezydentów. Istnieją co prawda pewne wyjątki – w tym jednak przypadku nie będą one miały zastosowania (jak rozumiem mowa o pracodawcy będącym polskim podmiotem).

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę należy więc traktować dokładnie tak samo, jak innych (polskich pracowników); w ustawowym terminie sporządzić PIT-11, z którego to pracownik będzie miał obowiązek rozliczyć się w Polsce.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w sytuacji kontraktów menedżerskich. W tym przypadku decydujące znaczenie będzie miało prawidłowe ustalenie rezydencji podatkowej podatnika.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) w przypadku przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z kontraktów menedżerskich) podatek od dochodów uzyskanych przez nierezydentów ustala się w formie zryczałtowanej 20% przychodu.

Ustalenie rezydencji podatkowej pracownika

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jednakże zastosowanie ewentualnej korzystniejszej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Ponadto nierezydenci, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i udokumentują to certyfikatem rezydencji, mają prawo na swój wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy do opodatkowania na zasadach ogólnych.

Ryczałt, o którym mowa, obliczany jest od przychodu – nie przysługuje więc możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania ani też odliczenie składki zdrowotnej.

Moim jednak zdaniem w opisanej sytuacji jest wysokie prawdopodobieństwo, że osoby, z którymi kontrakty zostały podpisane, są jednak podatkowo rezydentami polskimi – tu jednak każdą z sytuacji należałoby traktować indywidualnie. W przypadku kontraktów menedżerskich problem jest o tyle skomplikowany, że w rzeczywistości nie muszą one wiązać się z przebywaniem w Polsce ponad 183 dni w roku. Jeżeli więc nie ma silnych podstaw, aby uznać osobę za polskiego rezydenta – np. zameldowanie w Polsce na pobyt czasowy dłuższy niż 183 dni, przyjazd z rodziną, brak rezydencji w Indiach – radziłabym zastosować stawkę zryczałtowaną (jest to opcja bezpieczniejsza dla płatnika).

W przypadku przekroczenia 183-dniowego okresu podatek zostanie „wyrównany” w zeznaniu rocznym.

Gdyby miała Pani jeszcze jakieś wątpliwości, proszę o skorzystanie z pytań dodatkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info