Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie przychodów pracowników z Indii

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-08-22

Mamy pracowników z Indii zatrudnionych zarówno na umowy o pracę, jak i kontrakty menedżerskie. Mają pozwolenie na pracę oraz wizę na 2 lata. Jak należy opodatkować przychody ww. pracowników z Indii? Czy jeśli dana osoba przyjeżdża z całą rodziną na 2 lata i ma umowę o pracę, należy ją od razu traktować jako polskiego rezydenta, czy może trzeba czekać, aż upłyną 183 dni pobytu w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady opodatkowania w dwóch opisanych przez Panią przypadkach są odmienne.

W przypadku umowy o pracę zasady opodatkowania (jak również podlegania ubezpieczeniom społecznym) nie różnią się co do zasady od zasad opodatkowania rezydentów. Istnieją co prawda pewne wyjątki – w tym jednak przypadku nie będą one miały zastosowania (jak rozumiem mowa o pracodawcy będącym polskim podmiotem).

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę należy więc traktować dokładnie tak samo, jak innych (polskich pracowników); w ustawowym terminie sporządzić PIT-11, z którego to pracownik będzie miał obowiązek rozliczyć się w Polsce.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w sytuacji kontraktów menedżerskich. W tym przypadku decydujące znaczenie będzie miało prawidłowe ustalenie rezydencji podatkowej podatnika.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) w przypadku przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z kontraktów menedżerskich) podatek od dochodów uzyskanych przez nierezydentów ustala się w formie zryczałtowanej 20% przychodu.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem stosownych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jednakże zastosowanie ewentualnej korzystniejszej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Ponadto nierezydenci, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej i udokumentują to certyfikatem rezydencji, mają prawo na swój wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy do opodatkowania na zasadach ogólnych.

Ryczałt, o którym mowa, obliczany jest od przychodu – nie przysługuje więc możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania ani też odliczenie składki zdrowotnej.

Moim jednak zdaniem w opisanej sytuacji jest wysokie prawdopodobieństwo, że osoby, z którymi kontrakty zostały podpisane, są jednak podatkowo rezydentami polskimi – tu jednak każdą z sytuacji należałoby traktować indywidualnie. W przypadku kontraktów menedżerskich problem jest o tyle skomplikowany, że w rzeczywistości nie muszą one wiązać się z przebywaniem w Polsce ponad 183 dni w roku. Jeżeli więc nie ma silnych podstaw, aby uznać osobę za polskiego rezydenta – np. zameldowanie w Polsce na pobyt czasowy dłuższy niż 183 dni, przyjazd z rodziną, brak rezydencji w Indiach – radziłabym zastosować stawkę zryczałtowaną (jest to opcja bezpieczniejsza dla płatnika).

W przypadku przekroczenia 183-dniowego okresu podatek zostanie „wyrównany” w zeznaniu rocznym.

Gdyby miała Pani jeszcze jakieś wątpliwości, proszę o skorzystanie z pytań dodatkowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Użyczenie autobusu a podatek

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na przewozie osób. Zawarłam z firmą transportową umowę na świadczenie usług przewozu osób w komunikacji...

 

Stawka ryczałtu za otrzymaną premię

Mój mąż prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem. Przez cały rok wykonywał usługi opodatkowane stawką 8,5%. W grudniu firma, dla której...

 

Sprzedaż zadłużonego mieszkania a należny podatek

Mama nie płaciła czynszu i straciła swoje mieszkanie spółdzielcze lokatorskie z lat 80. Spółdzielnia sprzedała lokal i wypłaciła mojej...

 

Jak rozliczyć wynajem mieszkania bez dochodu?

Jak rozliczyć wynajem mieszkania bez dochodu? Wynajmujący to osoba prywatna, najemca również. Zgodnie z umową najmu najemca będzie zobowiązany tylko...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »