Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie przychodów z najmu na zasadach ogólnych

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-07-08

Moje pytanie dotyczy opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych. Otóż kupiłam mieszkanie o powierzchni 53 m2. Na zakup nieruchomości został zaciągnięty kredyt. Aktualnie wynajmuję pokój o powierzchni 18 m2. Jakie koszty i w jaki sposób rozliczone mogą być kosztami uzyskania przychodów?

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

W przypadku opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych ma Pani możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionej – pod warunkiem, że są one poniesione w celu uzyskania przychodu.

 

Z uwagi na to, że ponoszone przez Panią koszty dotyczą całego mieszkania, zaś wynajmowany jest tylko jeden pokój, należałoby przyjąć dla celów kalkulacji podstawy opodatkowania umowny „klucz podziału”. Możliwe są tutaj różne rozwiązania – najczęściej stosowaną i budzącą najmniej kontrowersji jest metoda proporcjonalnego podziału wg powierzchni mieszkania przypadającej na cele osobiste oraz na wynajem.

 

W tym przypadku udział powierzchni wynajmowanej wynosi ok. 34% – zastosowanie takiego współczynnika dla ustalenia kosztów uzyskania przychodów będzie z pewnością bezpiecznym rozwiązaniem (raczej nie będzie kwestionowane przez organy podatkowe przy ewentualnej kontroli).

 

Wszelkie koszty racjonalnie związane z uzyskiwanym przychodem (czynsz, opłaty za prąd, gaz, wodę itd.) należałoby uwzględnić przy zastosowaniu wyliczonego współczynnika. Odsetki od kredytu mieszkaniowego za okres wynajmu również należałoby – moim zdaniem – zaliczyć w ciężar kosztów, stosując wyliczony wskaźnik.

 

Oprócz standardowych kosztów ponoszonych co miesiąc ma Pani możliwość rozliczania kosztów ponoszonych jednorazowo, a związanych z wynajmem, mowa np. o kosztach pomalowania pokoju, zamontowania zamka, dorobienia kluczy (wyliczenie ma oczywiście charakter przykładowy). Również koszty ogłoszenia o wynajmie, ewentualnie pośrednika (jeżeli umowa była zawierana za pośrednictwem biura nieruchomości), mogą być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Należy pamiętać, że koszty powinny być prawidłowo udokumentowane (najlepiej fakturami VAT, dowodami opłaty czynszu itd.).

 

Dodatkowym kosztem możliwym do uwzględnienia jest amortyzacja mieszkania – zgodnie z art. 22g podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Alternatywną metodą (zazwyczaj korzystniejszą) będzie przyjęcie wartości początkowej wg ceny nabycia nieruchomości. W zależności od tego, czy nabyte mieszkanie było nowe, czy też z rynku wtórnego (wykorzystywane przed nabyciem minimum 60 miesięcy), stawka amortyzacji wynosić będzie 1,5 bądź 10% (w przypadku mieszkania używanego).

 

W każdym przypadku należy amortyzować wyłącznie taką część wartości początkowej, która odpowiada wynajmowanej części mieszkania.

 

Reasumując, wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodu z najmu, które są prawidłowo udokumentowane (najlepiej fakturami VAT, ewentualnie innymi dokumentami) mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów – najlepiej po przyjęciu klucza podziału wg metrażu wynajmowanego pokoju.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zlecanie podwykonawcom usług transportowych a stawka ryczałtu

Świadczę usługi transportowe, mam pojazdy o ładowności powyżej 2 ton. Formą opodatkowania jest ryczałt ze stawką 5,5%. Czy zlecając podwykonawcom...

Podatek od odszkodowania otrzymanego od prezydenta miasta

W 2006 r. sąd w Warszawie przyznał mi prawo dziedziczenia spadku po zmarłej w 1941 r. matce. Zgłosiłem to do urzędu skarbowego, ale...

Sprzedaż towaru poniżej ceny rynkowej

Jesteśmy firmą handlową. Kupowaliśmy u naszego dostawcy 3 projektory i dostaliśmy kamerę za kwotę 1 zł netto. Na fakturze pierwsza pozycja to projektory, a...

Rozliczanie ryczałtem

Wykonuję konserwacje elektryczne dla spółdzielni. Niedawno zlecono mi wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych (jednorazowo) dla pewnej wspólnoty. Czy ta...

Czy muszę sporządzić PIT-8C?

Mam własną działalność gospodarczą. Prowadzę serwis internetowy. Poprzez ten serwis użytkownicy mogą zarabiać pieniądze za wykonywanie różnego rodzaju...

Czy opłacone składki są kosztami uzyskania przychodu?

Czy opłacone składki są kosztami uzyskania przychodu? Chodzi o miesięczne składki na ubezpieczenie dla pracowników, ich rodzin oraz jedynego udziałowca...

Korekta CIT-8

Nasza firma jest podatnikiem podatku od osób prawnych, odprowadzamy podatek w zaliczkach. W wyniku błędnych wyliczeń podatku w zaliczkach nie...

Użyczenie autobusu a podatek

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na przewozie osób. Zawarłam z firmą transportową umowę na świadczenie usług przewozu osób w komunikacji...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »