Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie ryczałtowe

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-07-26

Chcę założyć jednoosobową działalność. Mam zamiar sprzedawać pliki muzyczne przez Internet. To utwory mojego autorstwa i mojej produkcji (muzyka relaksacyjna). Chciałbym wybrać opodatkowanie ryczałtowe – czy to możliwe? Moje kody PKD 2007 to: 5920Z, 6312Z, a PKWiU: 59.20.3, 63.12. Czy muszę też dodać PKD 4791Z? Czy muszę mieć kasę fiskalną? Płatności będą przez PayPal.

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Zakładając, że podana przez Pana klasyfikacja statystyczna jest zgodna z tym, co faktycznie będzie Pan wykonywał, nie widzę przeszkód, aby prowadzona działalność mogła podlegać opodatkowaniu ryczałtowemu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają między innymi przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zakładając, że nie prowadził Pan wcześniej działalności, nie będą miały tu zastosowania wyłączenia z tytułu przekroczenia limitu przychodów w poprzednim roku podatkowym.

 

Dodatkowo ustawa wskazuje katalog czynności, które wyłączają podatnika z opodatkowania w tej formie – między innymi prowadzenie aptek, udzielanie pożyczek oraz czynności wskazane w załączniku 2. do ustawy.

 

Wskazane przez Pana kody PKWiU nie pozbawiają prawa do korzystania z opodatkowania ryczałtowego (symbol 59.20.3 został dla celów ustawy wyłączony z działu 59. i wykonywanie wyłącznie usług tak sklasyfikowanych pozwala na opodatkowanie zryczałtowane).

 

Moim zdaniem sprzedaż wyłącznie plików muzycznych należy traktować raczej jako działalność usługową (a nie sprzedaż detaliczną) – zgodnie zaś z wyjaśnieniami do klasyfikacji PKD dział 46. klasyfikacji obejmuje:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

  • „odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne, Internet itp.,
  • jednostki zaangażowane głównie w sprzedaż na rzecz ludności, takich towarów jak: komputery, materiały piśmienne, farba lub tarcica, pomimo, że towary te przeznaczone są nie tylko do użytku osobistego lub dla potrzeb gospodarstw domowych,
  • wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem, ale nie zmieniających podstawowego charakteru towaru, np.: sortowanie, rozdzielanie, mieszanie i pakowanie,
  • sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych”.

 

W Pana przypadku nie można raczej mówić o sprzedaży towaru – moim zdaniem więc dopisanie tego kodu PKD nie jest konieczne.

 

Moim zdaniem właściwą stawką (przy wskazanej przez Pana klasyfikacji statystycznej) będzie stawka 8,5% (właściwa dla działalności usługowej) – nie zaś 5,5% (działalność wytwórcza).

 

Kasa fiskalna jest co do zasady obowiązkowa, dopóki jednak nie będzie Pan prowadził sprzedaży nagranych płyt CD (ewentualnie innych nośników informacji), będzie Pan miał możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania – pierwszym roku działalności do limitu 20 tys. złotych obrotu; w latach następnych do limitu 40 tys. złotych. Istnieje również szereg innych zwolnień (np. z uwagi na małą ilość transakcji, dokonywanie wyłącznie transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego oraz prowadzenie ewidencji pozwalającej na „powiązanie” konkretnych płatności z transakcjami) – mogę oczywiście rozwinąć temat, jeżeli będzie Pan zainteresowany.

 

Sprzedaż nawet jednej nagranej płyty CD, DVD etc. powoduje konieczność ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Otrzymanie z PUP refundacji a KPiR i ewidencja VAT

Podpisałem umowę z PUP o „refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego” w wysokości 16 000 zł...

Dochody z najmu

Moje pytanie dotyczy dochodów z najmu . Od trzech lat mieszkam za granicą. Jednocześnie wynajmuję moje mieszkanie w Polsce (biorę 1500 zł...

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności a podatek

Na mojej działce ma powstać nowa linia energetyczna. Przedsiębiorca przesyłowy zawarł ze mną umowę, w wyniku której otrzymałam jednorazowe...

Rozliczanie różnic kursowych

Mamy problem w związku z rozliczaniem różnic kursowych . Otrzymaliśmy od krajowego dostawcy fakturę VAT w walucie obcej – USD (dokument wystawiony...

Opodatkowanie stypendium

Spółka akcyjna działająca jako klub sportowy zamierza zawrzeć umowy stypendialne z uczniami oraz osobami niebędącymi uczniami. Jak wygląda...

Opodatkowanie alimentów

Doszło do rozwodu z winy męża. Zasądzono mi dość wysokie alimenty. Czy muszę je wykazywać w deklaracji PIT i dokonać opodatkowania...

Podatek od czynszu

Zamierzam wynajmować moje mieszkanie. Na jakich zasadach najlepiej płacić podatek od czynszu wnoszonego przez lokatorów?

Koszty zakupu mieszkania

Chce kupić nowe mieszkanie od dewelopera, w którym będę mieszkać i prowadzić działalność gospodarczą. Proszę o poradę, jak prawidłowo rozliczyć ten...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »