Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie umorzonych odsetek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-05-16

Od 2006 r. mieszkam w Anglii i tam też się rozliczam. Spłacam w Polsce kredyt. Bank umorzył mi część odsetek od kredytu. Czy mam obowiązek opodatkowania umorzonych odsetek w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak podaje art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

Natomiast te osoby fizyczne (zakładam, że tak jak Pani), które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), a za takie „uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości”.

Powyższe zasady stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.), stanowi co prawda o specyficznym opodatkowaniu odsetek „wypłaconych”; w opisanej przez Panią sytuacji mamy do czynienia z odsetkami, ale umorzonymi.

Zgodnie z artykułem 21 ust. 1 ww. konwencji części dochodu (inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem) bez względu na to, gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Reasumując, moim zdaniem, ma Pani obowiązek rozliczenia się z umorzonych odsetek, ale w miejscu zamieszkania, czyli w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podwójnym opodatkowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozliczenie podatkowe w Holandii i Polsce

Wyszłam za mąż za Holendra i zamieszkałam w Holandii . Rozliczaliśmy się razem z mężem. Po jakimś czasie otrzymałam...

 

Praca w Singapurze

Jestem marynarzem, moim pracodawcą jest firma z Singapuru, wynagrodzenie wpływa na moje konto z Singapuru. Mam umowę o pracę. W Polsce nie...

 

Miejsce zamieszkania w Polsce, a zatrudnienie w Anglii

Miejsce zamieszkania w Polsce, a zatrudnienie w Anglii

Ostatnio dostałem propozycję pracy w Londynie. Przyszły pracodawca chce, bym będąc zatrudniony w UK na umowę o pracę, wykonywał pracę...

Praca w Holandii a zaległe PIT-y

Wraz z narzeczonym mieszkamy w Holandii – ja od 2010 r., on od 2011 r. Ostatnio usłyszeliśmy, że trzeba się rozliczać w Polsce. Mamy więc...

 

Praca za granicą a opodatkowanie w Polsce

Od prawie 12 lat mieszkam na stałe w Holandii. Z moich dotychczasowych dochodów rozliczałam się tylko i wyłącznie w Holandii. W 2013...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »