Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie zaległych składek ZUS za zleceniobiorcę

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-09-23

Kontrola ZUS wykazała, że za zleceniobiorcę nie opłacaliśmy składek na ubezpieczenie społeczne. Błąd wynikł z faktu, że zleceniobiorca złożył oświadczenie, z którego wynikało, że posiada odrębny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W tym miesiącu zleceniobiorca dokona zwrotu zaległych składek ZUS w części finansowanej przez siebie wraz z odsetkami. Nadmienię, że nadal jest u nas zatrudniony. Zaległe składki wynoszą 25 tys. zł. Jakich rozliczeń mamy dokonać wobec US? Czy przekazać na koniec roku informację o dokonanym zwrocie zaległych składek, czy rozliczać ten zwrot w okresach miesięcznych przy każdej wypłacie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), od dochodu i podatku można odliczać składki faktycznie zapłacone / potrącone przez płatnika w danym roku podatkowym. Zatem skoro składki nie zostały opłacone bądź potrącone w poprzednich latach, to nie ma konieczności, nawet opłacając je teraz, korygowania PIT-11, zostaną one po opłaceniu uwzględnione w tegorocznym rozliczeniu, ubezpieczony może je rozliczyć w zeznaniu rocznym. Korekta, o której mowa, nie ma zatem wpływu na rozliczenie podatkowe poprzednich lat ubezpieczonego, bowiem zwracane składki będą dopiero obecnie pobrane (opłacone), a tym samym nie mogą obniżać dochodu (lub analogicznie podatku w przypadku składki zdrowotnej) z lat ubiegłych, nawet jeśli dotyczą tych lat minionych.

Podobnie wskazuje się w doktrynie np. „W momencie, gdy zleceniobiorca zwróci płatnikowi zaległe składki w części finansowanej przez ubezpieczonego sprawa jest wręcz prymitywnie prosta. Oznaczać to będzie, że w bieżącym roku zostaną zapłacone składki, które zleceniobiorca będzie mógł rozliczyć w zeznaniu składanym za bieżąc rok”.

Uważam, że zaległe składki należy doliczyć do PIT-11 za bieżący rok. Podobnie wskazuje się w doktrynie np. T. Szczupaczyński-Dotryw [Czy zaległe składki społeczne i nadpłacona składkę zdrowotna należy doliczyć w PIT-11? ABC 239384]: „Płatnik powinien doliczyć w formularzu PIT-11 składanym za rok 2012 zaległe składki społeczne (...)” – za 2001 r. zwrócone przez pracownika w 2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od zbycia udziałów w spółce jawnej

Razem z żoną jesteśmy wspólnikami spółki cywilnej i chcemy się przekształcić w sp. jawną w celu zbycia udziałów. Niestety wiąże...

 

Sprzedaż darowizny a zwolnienie z podatku

W 2011 r. ojciec aktem darowizny przekazał mnie i bratu mieszkanie po połowie. Obecnie zdecydowaliśmy z bratem, że sprzedamy to mieszkanie...

 

Udział w nieruchomości a wysokość podatku od sprzedaży przed upływem 5 lat

Udział w nieruchomości a wysokość podatku od sprzedaży przed upływem 5 lat

W spadku otrzymałam udział 5/6 w nieruchomości (mieszkanie) z czego 1/6 nie podlega podatkowi od sprzedaży, bo minęło już 5 lat od nabycia. Moja...

Odszkodowanie po ugodzie sądowej a podatek

Państwo zwróciło mi dom, który został bezprawnie przejęty w latach 50-siątych przez administrację państwową. Nieruchomość jest zdewastowana....

 

Ponoszenie wydatków bez dochodów osiąganych w Polsce

Od 2005 r. przebywam i pracuję w UK. Nigdy nie pracowałam w Polsce. Po 3 latach kupiłam działkę w Polsce, na której zaczęłam budować...

 

Zarobki za pośrednictwem PayPal

Pracuję jako freelancer. Korzystam z umowy o dzieło (50%) oraz z zagranicznych portali takich, gdzie nie wymaga się podpisania umowy. Wykonuję...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »