Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opóźniona zapłata za ustanowienie służebności - podatek PCC, odsetki za zwłokę

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2021-02-12

Występowałyśmy wspólnie z siostrą do sądu o ustanowienie na naszą rzecz drogi koniecznej od przedsiębiorstwa (Z). Postanowienie sądu o ustanowieniu służebności przejazdu i przechodu zostało wydane w czerwcu 2020 r. Jest w nim punkt II, który brzmi: „Zasądzić od wnioskodawczyń X i Y – solidarnie – na rzecz uczestnika Z wynagrodzenie w kwocie XXXX zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, należnymi od prawomocności niniejszego postanowienia”. Do tej pory jeszcze nie zapłaciłyśmy zasądzonej kwoty, chcemy to zrobić teraz. Czy całą należność może wpłacić jedna z nas (np. ja), a w przelewie wpisać też moją siostrę? Zdajemy sobie sprawę, że ciążą na nas też związane z ustanowieniem służebności obowiązki podatkowe, ale nie wiemy, jak je teraz spełnić. Powinnyśmy złożyć do US PIT PCC3 i PCC3/a, ale skoro nie zapłaciliśmy w 2020 r., to czy te PIT-y składamy w 2021? Ile będą wynosić odsetki ustawowe za zwłokę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opóźniona zapłata za ustanowienie służebności - podatek PCC, odsetki za zwłokę

Zapłata za służebność po uprawomocnieniu się postanowienia sądu

Czym innym jest zapłata wynagrodzenia za służebność, a czym innym podatek od czynności cywilnoprawnych, który zgłasza się na formularzach PCC3 i PCC3a.

Zapłata na rzecz właściciela nieruchomości powinna była nastąpić oczywiście w chwili uprawomocnienia się orzeczenia, co wynika z cytowanego pkt. II postanowienia. Zatem uczestnikowi będą Panie musiała zapłacić także odsetki liczone od dnia następnego po dniu, który widnieje na postanowieniu jako data prawomocności orzeczenia.

Obowiązek podatkowy PCC od ustanowienia służebności

Jeśli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, to w przypadku ustanowienia służebności w orzeczeniu sądowym obowiązek podatkowy powstaje z dniem uprawomocnienia się tego orzeczenia, czyli właśnie z tą datą, która widnieje na pieczęci o prawomocności. Obowiązek podatkowy obciąża użytkownika, a w przypadku kilku takich osób – odpowiadają za niego wszyscy solidarnie. Oznacza to, że nie ważne, kto zapłaci, byle zostało to wykonane, a urząd skarbowy może żądać zapłaty od każdego z osobna oraz od wszystkich razem. Ważne, by ostatecznie zapłacona była pełna kwota.

Podatek dochodowy

Zgodnie z art. 6 ustawy o podatku dochodowym podstawę opodatkowania przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności stanowi wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione. Panie mają do zapłaty jednorazowe wynagrodzenie i w mojej ocenie będzie to właśnie ta podstawa. Podatek wynosi w przypadku służebności 1%.

Odsetki za zwłokę

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Oznacza to, że po 14 dniach od daty, jaka znajduje się w postanowieniu sądu na pieczęci o prawomocności należało złożyć w urzędzie skarbowym PCC i wpłacić podatek. Od dnia następnego po upływie 14 dni na złożenie zeznania i opłacenie podatku podatnik zaczyna być w zwłoce i od tego dnia należy liczyć odsetki.

Na przelewie może Pani wpisać siebie i siostrę jako współpodatniczkę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo handlowe

prawo cywilne

prawo służebności

Szukamy prawnika »