Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświadczenie majątkowe

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-08-31

Za 2008 r. złożyłem oświadczenie majątkowe, w którym podałem niższą wartość środków pieniężnych i funduszy inwestycyjnych, niż teraz wykazałem sam przy okazji kontroli oświadczenia w UKS. Zapomniałem również wpisać fakt posiadania samochodu. Jakie skutki z tego mogą wyniknąć i jak się bronić?

 

Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Opisana przez Pana sytuacja wypełnia znamiona czynu zabronionego penalizowanego z art. 233 § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), zgodnie z którym „osoba która, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech, przy czym te same zasady odpowiedzialności stosuje się do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej”.

 

Zgodnie z § 5 art. 233 „sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

 

1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy”.

 

Należy również mieć na uwadze, że czyn zabroniony można popełnić umyślnie bądź nieumyślnie, przy czym nieumyślne popełnienie czynu zabronionego może być karalne wyłącznie, gdy kodeks tak stanowi. Ponieważ wspomniany wyżej art. 233 nie przewiduje karalności czynów popełnionych w sposób nieumyślny – należy stwierdzić, że, aby mógł Pan zostać ukarany, organ kontrolujący musiałby wykazać umyślność Pana działania – złożenie oświadczenia majątkowego ze świadomym zaniżaniem kwot.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo, przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

 

Najlepiej więc byłoby starać się wykazać, że błędy w oświadczeniu majątkowym zostały dokonane omyłkowo, przez przeoczenie, ewentualnie z nieostrożności; podkreślać brak motywu dla zatajenia posiadania środków pieniężnych oraz samochodu (w przypadku samochodu może Pan podkreślać, że np. jeździ Pan nim na co dzień, a co za tym idzie, rozmyślne ukrywanie jego pochodzenia nie miałoby sensu). Trudno mi podpowiedzieć coś konkretnego przy tak szczątkowych informacjach (nie wiem np. jak bardzo zaniżył Pan wartość posiadanych funduszy) – jeżeli kwota nie jest duża, można próbować tłumaczyć się, że w wyniku pomyłki przeliczył Pan do oświadczenia majątkowego stan rejestru według błędnej wyceny (z innego dnia, roku, pomylił rejestry).

 

Z uwagi na małą ilość informacji na tę chwilę nie jestem w stanie doradzić nic więcej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czynności sprawdzające organu podatkowego

Chciałabym prosić o poradę dotyczącą czynności sprawdzających organu podatkowego . Urząd skarbowy sprawdza moje zeznanie...

Usługi na rzecz jednego podmiotu a ryczałt

Mój narzeczony prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (usługi budowlane) opodatkowaną ryczałtem. Podczas kontroli skarbowej zakwestionowano...

Wszczęcie kontroli przez organy podatkowe

Ktoś napisał donos do urzędu skarbowego, podpisując się imieniem i nazwiskiem mojego znajomego. Ten znajomy otrzymał pismo z US o złożonym donosie, ale...

Ujawnione źródła przychodów

Od piętnastu lat mieszkam i pracuję za granicą (tam też rozliczam się z podatków), w 2007 roku za oszczędności kupiłem mieszkanie w Polsce. Teraz...

Podatek od zamiany mieszkania

W 2005 r. kupiliśmy mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. W 2008 r. ustanowiliśmy odrębną własność mieszkania. Dwa lata później zamieniliśmy to...

Błędna stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Firma gastronomiczna świadczyła usługi z zakresu organizacji imprez okolicznościowych i firmowych, nie posiada koncesji na alkohol. Urząd chce...

Modyfikacja historii sprzedaży na Allegro

Rozpoczęła się kontrola podatkowa w zakresie podatku dochodowego w sprawie prowadzenia przeze mnie sprzedaży na Allegro. Sprzedawałem biżuterię,...

Urząd skarbowy wezwał do wyjaśnienia pochodzenia środków na zakup gospodarstwa

Kolega otrzymał wezwanie do Urzędu Skarbowego dotyczące wyjaśnienia pochodzenia środków na zakup gospodarstwa. Zapłacił za zakup gruntów od wujka 400 000...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »