Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświadczenie majątkowe

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-08-31

Za 2008 r. złożyłem oświadczenie majątkowe, w którym podałem niższą wartość środków pieniężnych i funduszy inwestycyjnych, niż teraz wykazałem sam przy okazji kontroli oświadczenia w UKS. Zapomniałem również wpisać fakt posiadania samochodu. Jakie skutki z tego mogą wyniknąć i jak się bronić?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisana przez Pana sytuacja wypełnia znamiona czynu zabronionego penalizowanego z art. 233 § 1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), zgodnie z którym „osoba która, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech, przy czym te same zasady odpowiedzialności stosuje się do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej”.

 

Zgodnie z § 5 art. 233 „sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

 

1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy”.

 

Należy również mieć na uwadze, że czyn zabroniony można popełnić umyślnie bądź nieumyślnie, przy czym nieumyślne popełnienie czynu zabronionego może być karalne wyłącznie, gdy kodeks tak stanowi. Ponieważ wspomniany wyżej art. 233 nie przewiduje karalności czynów popełnionych w sposób nieumyślny – należy stwierdzić, że, aby mógł Pan zostać ukarany, organ kontrolujący musiałby wykazać umyślność Pana działania – złożenie oświadczenia majątkowego ze świadomym zaniżaniem kwot.

 

Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo, przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

 

Najlepiej więc byłoby starać się wykazać, że błędy w oświadczeniu majątkowym zostały dokonane omyłkowo, przez przeoczenie, ewentualnie z nieostrożności; podkreślać brak motywu dla zatajenia posiadania środków pieniężnych oraz samochodu (w przypadku samochodu może Pan podkreślać, że np. jeździ Pan nim na co dzień, a co za tym idzie, rozmyślne ukrywanie jego pochodzenia nie miałoby sensu). Trudno mi podpowiedzieć coś konkretnego przy tak szczątkowych informacjach (nie wiem np. jak bardzo zaniżył Pan wartość posiadanych funduszy) – jeżeli kwota nie jest duża, można próbować tłumaczyć się, że w wyniku pomyłki przeliczył Pan do oświadczenia majątkowego stan rejestru według błędnej wyceny (z innego dnia, roku, pomylił rejestry).

 

Z uwagi na małą ilość informacji na tę chwilę nie jestem w stanie doradzić nic więcej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »