Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oszczędności nowożeńców, czy fiskus je opodatkowuje?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-03-18 • Aktualizacja: 2022-01-22

Przed dwoma laty założyliśmy z narzeczonym wspólne konto bankowe – tam wpływały nasze zarobki. Do konta otworzyliśmy rachunek oszczędnościowy i wpłacaliśmy z naszych wynagrodzeń oszczędności; zebraliśmy ok. 50 000 zł. Tydzień temu wzięliśmy ślub. Przed ślubem dziadek wysłał na moje prywatne konto 60 000 zł na mieszkanie (zamierzam tę darowiznę zgłosić w urzędzie skarbowym). Całą tę kwotę przedwczoraj przelałam na nasze wspólne konto oszczędnościowe. Również po ślubie wpłaciliśmy na ten nasz wspólny rachunek oszczędnościowy pieniądze otrzymane w prezencie od gości weselnych, czyli ok. 26 000 zł. Mamy więc sporą sumę + dziadkowie męża dali mu jeszcze książeczkę mieszkaniową. Możemy więc myśleć o kupnie własnego mieszkania i to za gotówkę. Przy tych wszystkich operacjach nie myśleliśmy o fiskusie i teraz przyszła refleksja, że na pewno takich jak my, nowożeńców, jeśli kupimy mieszkanie, urząd skarbowy wezwie i będzie chciał opodatkować. Pewnie źle zrobiliśmy, zakładając wspólne konto i pewnie źle, że przelałam te pieniądze od dziadka na wspólne konto, ale zrobiłam to już po ślubie i byłam pewna, że jeżeli jesteśmy małżeństwem, to jest wspólność majątkowa. Proszę o poradę co zrobić, aby urząd skarbowy nie kazał płacić podatku od tego, co razem uzbieraliśmy przed ślubem i od tego, co otrzymaliśmy w prezencie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oszczędności nowożeńców, czy fiskus je opodatkowuje?

Darowizna pieniężna od dziadków a podatek

Wiele zależy tu od interpretacji podstawowych, aczkolwiek różnie rozumianych, pojęć prawa cywilnego jak współwłasność, wspólność, depozyt, majątek odrębny itd. Te z pozoru proste sprawy rzutują na podstawy wyrastania zobowiązań podatkowych, szczególnie w podatku od spadków i darowizn. Wszelkie przysporzenia nieodpłatne pomiędzy babcią i Panią po zgłoszeniu, jeśli dochowa Pani terminu, będą korzystać ze zwolnienia. Darowizny od gości mieszczą się w kwotach wolnych od podatku od spadków i darowizn, więc nie trzeba ich zgłaszać.

Problematyczne są natomiast wpłaty na wspólne konto, tak przed ślubem jak i po nim (dla będących w Pani majątku odrębnym 60 000 zł.). Posiadanie wspólnego konta nie zmienia charakteru cywilnoprawnego wpłat, ten jednak charakter nie wynika z kwot przelewów a z całokształtu okoliczności. Sam przelew na wspólne konto środków niebędących wspólną własnością nie powoduje, że mamy do czynienia z darowizną. Czym zatem jest? Część specjalistów od prawa podatkowego twierdzi, że jest on podatkowo neutralny np. do momentu, gdy nie zostanie podjęta decyzja o charakterze tej wpłaty; inni zaś uważają, iż organ podatkowy może połowę takiej kwoty, tj. przykładowo tu 60 000, które Pani opisuje, potraktować jako depozyt nieprawidłowy.

Depozyt nieprawidłowy

Depozyt ma miejsce wtedy, gdy przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. W konsekwencji pojawiłoby się zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych (podstawę opodatkowania stanowi wartość depozytu, a stawka podatku wynosi 2%). Nie sposób wykluczyć takiego zachowania organów podatkowych, lecz taka interpretacja jest bardzo naciągana.

W praktyce w takich sytuacjach jak Pani problem częściej pojawia się po zakupie i jest nim nie wpływ środków na konta, a fakt, że nabywają Państwo mieszkanie do współwłasności, a płaci Pani w większości z majątku odrębnego. Jest to problem i natury majątkowej, bowiem co do zasady przedmioty nabyte za środki z majątku odrębnego również do niego trafiają, i natury podatkowej – bowiem małżonek uzyskuje przysporzenie. By te problemy zminimalizować, można by wpłaty Pani środków na wspólne konto, po ślubie, potraktować jak darowizny dla męża (w połowie) i mąż składając SD-Z2 z potwierdzeniem wpływu środków skorzysta ze zwolnienia, wtedy też przy zakupie nie będzie problemów z tą częścią pieniędzy.

Rozszerzenie majątku wspólnego na majątek odrębny każdego z małżonków

Można również, co jest bardziej poprawnym rozwiązaniem z punktu widzenia prawa, ale i stopień skomplikowania większy przed zakupem mieszkania – rozszerzyć umową małżeńską wspólność majątkową na środki pieniężne znajdujące się w Pani majątku odrębnym.

Co się tyczy Państwa oszczędności uzbieranych przed ślubem – są one w odpowiednich częściach Państwa majątkiem odrębnym, więc również można na ten majątek rozszerzyć wspólność majątkową. Nie ma jednak podstaw do uznania, w tej chwili, że to darowizna. Rozszerzenie majątku wspólnego na Pani opisany tu majątek odrębny i na majątek odrębny męża spowoduje, że całość opisanego majątku będzie wspólna – uważam, że to dobre wyjście, które uprości tę skomplikowaną sytuację. Stosowną umowę sporządzi notariusz.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »