Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oszczędności nowożeńców, czy fiskus je opodatkowuje?

Autor: Aleksander Słysz

Przed dwoma laty założyliśmy z narzeczonym wspólne konto bankowe – tam wpływały nasze zarobki. Do konta otworzyliśmy rachunek oszczędnościowy i wpłacaliśmy z naszych wynagrodzeń oszczędności; zebraliśmy ok. 50 000 zł. Tydzień temu wzięliśmy ślub. Przed ślubem dziadek wysłał na moje prywatne konto 60 000 zł na mieszkanie (zamierzam tę darowiznę zgłosić w urzędzie skarbowym). Całą tę kwotę przedwczoraj przelałam na nasze wspólne konto oszczędnościowe. Również po ślubie wpłaciliśmy na ten nasz wspólny rachunek oszczędnościowy pieniądze otrzymane w prezencie od gości weselnych, czyli ok. 26 000 zł. Mamy więc sporą sumę + dziadkowie męża dali mu jeszcze książeczkę mieszkaniową. Możemy więc myśleć o kupnie własnego mieszkania i to za gotówkę. Przy tych wszystkich operacjach nie myśleliśmy o fiskusie i teraz przyszła refleksja, że na pewno takich jak my, nowożeńców, jeśli kupimy mieszkanie, urząd skarbowy wezwie i będzie chciał opodatkować. Pewnie źle zrobiliśmy, zakładając wspólne konto i pewnie źle, że przelałam te pieniądze od dziadka na wspólne konto, ale zrobiłam to już po ślubie i byłam pewna, że jeżeli jesteśmy małżeństwem, to jest wspólność majątkowa. Proszę o poradę co zrobić, aby urząd skarbowy nie kazał płacić podatku od tego, co razem uzbieraliśmy przed ślubem i od tego, co otrzymaliśmy w prezencie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oszczędności nowożeńców, czy fiskus je opodatkowuje?

Darowizna pieniężna od dziadków a podatek

Wiele zależy tu od interpretacji podstawowych, aczkolwiek różnie rozumianych, pojęć prawa cywilnego jak współwłasność, wspólność, depozyt, majątek odrębny itd. Te z pozoru proste sprawy rzutują na podstawy wyrastania zobowiązań podatkowych, szczególnie w podatku od spadków i darowizn. Wszelkie przysporzenia nieodpłatne pomiędzy babcią i Panią po zgłoszeniu, jeśli dochowa Pani terminu, będą korzystać ze zwolnienia. Darowizny od gości mieszczą się w kwotach wolnych od podatku od spadków i darowizn, więc nie trzeba ich zgłaszać.

Problematyczne są natomiast wpłaty na wspólne konto, tak przed ślubem jak i po nim (dla będących w Pani majątku odrębnym 60 000 zł.). Posiadanie wspólnego konta nie zmienia charakteru cywilnoprawnego wpłat, ten jednak charakter nie wynika z kwot przelewów a z całokształtu okoliczności. Sam przelew na wspólne konto środków niebędących wspólną własnością nie powoduje, że mamy do czynienia z darowizną. Czym zatem jest? Część specjalistów od prawa podatkowego twierdzi, że jest on podatkowo neutralny np. do momentu, gdy nie zostanie podjęta decyzja o charakterze tej wpłaty; inni zaś uważają, iż organ podatkowy może połowę takiej kwoty, tj. przykładowo tu 60 000, które Pani opisuje, potraktować jako depozyt nieprawidłowy.

Zobacz też: Wspólne konto z partnerem a urząd skarbowy

Depozyt nieprawidłowy

Depozyt ma miejsce wtedy, gdy przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. W konsekwencji pojawiłoby się zobowiązanie w podatku od czynności cywilnoprawnych (podstawę opodatkowania stanowi wartość depozytu, a stawka podatku wynosi 2%). Nie sposób wykluczyć takiego zachowania organów podatkowych, lecz taka interpretacja jest bardzo naciągana.

W praktyce w takich sytuacjach jak Pani problem częściej pojawia się po zakupie i jest nim nie wpływ środków na konta, a fakt, że nabywają Państwo mieszkanie do współwłasności, a płaci Pani w większości z majątku odrębnego. Jest to problem i natury majątkowej, bowiem co do zasady przedmioty nabyte za środki z majątku odrębnego również do niego trafiają, i natury podatkowej – bowiem małżonek uzyskuje przysporzenie. By te problemy zminimalizować, można by wpłaty Pani środków na wspólne konto, po ślubie, potraktować jak darowizny dla męża (w połowie) i mąż składając SD-Z2 z potwierdzeniem wpływu środków skorzysta ze zwolnienia, wtedy też przy zakupie nie będzie problemów z tą częścią pieniędzy.

Rozszerzenie majątku wspólnego na majątek odrębny każdego z małżonków

Można również, co jest bardziej poprawnym rozwiązaniem z punktu widzenia prawa, ale i stopień skomplikowania większy przed zakupem mieszkania – rozszerzyć umową małżeńską wspólność majątkową na środki pieniężne znajdujące się w Pani majątku odrębnym.

Co się tyczy Państwa oszczędności uzbieranych przed ślubem – są one w odpowiednich częściach Państwa majątkiem odrębnym, więc również można na ten majątek rozszerzyć wspólność majątkową. Nie ma jednak podstaw do uznania, w tej chwili, że to darowizna. Rozszerzenie majątku wspólnego na Pani opisany tu majątek odrębny i na majątek odrębny męża spowoduje, że całość opisanego majątku będzie wspólna – uważam, że to dobre wyjście, które uprości tę skomplikowaną sytuację. Stosowną umowę sporządzi notariusz.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info