Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymanie faktury VAT od firmy, która nie była jego płatnikiem

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-03-13

Problem dotyczy faktur VAT, które otrzymałem od usługodawcy w latach 2015-2017. Podmiot ten nie był płatnikiem VAT, czyli nie był uprawniony do wystawienia takiej faktury. Oczywiście korzystałem z odliczenia zapłaconego na VAT-u. Czy słuszne będzie upomnienie się o wystawienie faktury korygującej, tzn. otrzymania faktury bez VAT-u? Lub ewentualnie co w takiej sytuacji zrobić, aby to wyprostować i nie ponieść przykrych konsekwencji? Czy usługodawca jest zobowiązany zwrócić mi pobrany VAT?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista, bowiem brak rejestracji po stronie wystawcy faktury niekoniecznie musi powodować, ze on nie jest zobowiązany do odprowadzenia VAT od dokonanej dostawy. Określone czynności, jak dostawa towarów, podlegają opodatkowaniu, gdy dokonuje ich podatnik VAT, ale niezależnie od tego, czy jest, czy nie jest zarejestrowany, i niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Jest to klasyczna sytuacja, gdy zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; bez względu, czy podatnik dochował, czy nie wszelkich wymogów formalnych. Ponad powyższe, zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Nie istnieje podstawa prawna dla automatycznego zwrotu kwoty pobranej oznaczonej jako VAT. Nie można zatem ogólnie stwierdzić, czy wystawca winien skorygować wystawione faktury, może to zrobić, jeśli korzystał ze zwolnienia podmiotowego i dlatego nie był zarejestrowany, jeśli tak uczyni, to rzeczywiście jest to podstawa do domagania się zwrotu kwoty oznaczonej na fakturze korygowanej jako kwota VAT.

Niestety ustawa ww. w art. 88 ust. 3a przewiduje szereg sytuacji, gdy faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Czy w opisanym przez Pana przypadku organ sięgnie do któregoś z punktów ww. przepisu, trudno stwierdzić bez szczegółowej znajomości akt sprawy. Zagrożeniem dla Pana jest, jeśli organ uzna, że Pana działanie nosi znamiona wyłudzenia, sięgnięcie po organ nie tylko po odebranie prawa do odliczenia, ale i po normy karne-skarbowe, co na ogół kończy się karą grzywny. Grzywny można uniknąć, np. składając korektę deklaracji (zgodnie z art. 16a ustawy kodeks karny skarbowy), ale to zaś wymaga z nieodliczania VAT uwidocznionego na problematycznych fakturach.

Jeśli zaś celowo wprowadził Pana w błąd i tym wyrządził szkodę, to zawsze istnieje możliwość korzystania z odpowiedzialności deliktowej w oparciu o art. 415 Kodeksu cywilnego, bowiem zasadniczo „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »