Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymanie faktury VAT od firmy, która nie była jego płatnikiem

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2019-03-13

Problem dotyczy faktur VAT, które otrzymałem od usługodawcy w latach 2015-2017. Podmiot ten nie był płatnikiem VAT, czyli nie był uprawniony do wystawienia takiej faktury. Oczywiście korzystałem z odliczenia zapłaconego na VAT-u. Czy słuszne będzie upomnienie się o wystawienie faktury korygującej, tzn. otrzymania faktury bez VAT-u? Lub ewentualnie co w takiej sytuacji zrobić, aby to wyprostować i nie ponieść przykrych konsekwencji? Czy usługodawca jest zobowiązany zwrócić mi pobrany VAT?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista, bowiem brak rejestracji po stronie wystawcy faktury niekoniecznie musi powodować, ze on nie jest zobowiązany do odprowadzenia VAT od dokonanej dostawy. Określone czynności, jak dostawa towarów, podlegają opodatkowaniu, gdy dokonuje ich podatnik VAT, ale niezależnie od tego, czy jest, czy nie jest zarejestrowany, i niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Jest to klasyczna sytuacja, gdy zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania; bez względu, czy podatnik dochował, czy nie wszelkich wymogów formalnych. Ponad powyższe, zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Nie istnieje podstawa prawna dla automatycznego zwrotu kwoty pobranej oznaczonej jako VAT. Nie można zatem ogólnie stwierdzić, czy wystawca winien skorygować wystawione faktury, może to zrobić, jeśli korzystał ze zwolnienia podmiotowego i dlatego nie był zarejestrowany, jeśli tak uczyni, to rzeczywiście jest to podstawa do domagania się zwrotu kwoty oznaczonej na fakturze korygowanej jako kwota VAT.

Niestety ustawa ww. w art. 88 ust. 3a przewiduje szereg sytuacji, gdy faktury nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Czy w opisanym przez Pana przypadku organ sięgnie do któregoś z punktów ww. przepisu, trudno stwierdzić bez szczegółowej znajomości akt sprawy. Zagrożeniem dla Pana jest, jeśli organ uzna, że Pana działanie nosi znamiona wyłudzenia, sięgnięcie po organ nie tylko po odebranie prawa do odliczenia, ale i po normy karne-skarbowe, co na ogół kończy się karą grzywny. Grzywny można uniknąć, np. składając korektę deklaracji (zgodnie z art. 16a ustawy kodeks karny skarbowy), ale to zaś wymaga z nieodliczania VAT uwidocznionego na problematycznych fakturach.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli zaś celowo wprowadził Pana w błąd i tym wyrządził szkodę, to zawsze istnieje możliwość korzystania z odpowiedzialności deliktowej w oparciu o art. 415 Kodeksu cywilnego, bowiem zasadniczo „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy od zakupu nieruchomości pod wynajem mogę odliczyć VAT?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałbym się dowiedzieć, czy od zakupu nieruchomości pod wynajem mogę odliczyć VAT?

Sprzedaż samochodu wprowadzonego do firmy a stanowiącego współwłasność małżonków

Wraz z żoną niecałe 2 lata temu kupiliśmy używany samochód jako osoby prywatne od firmy – dostaliśmy fakturę VAT (23%). Czyli jest on...

Kupno lokalu użytkowego na działalność a VAT

Prowadzę jednoosobową działalność, jestem podatnikiem VAT. Zamierzam kupić lokal użytkowy. Pojawiła się taka możliwość i chciałabym dokonać...

Stawka podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości

Moje zapytanie dotyczy zastosowania stawki podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości nabytej 1994 roku, obecnie i w przeszłości wykorzystywanej jako...

Czy będę mógł użyć starych faktur, aby odliczyć podatek VAT?

Jestem w trakcie budowy budynku usługowego i docelowo chcę założyć własną działalność. Czy mogę zbierać wszystkie faktury od firm budowlanych...

Limit zwolnienia z VAT a przychody z prywatnego najmu

Prowadzę sprzedaż artykułów używanych i korzystam ze zwolnienia z VAT. Od 5 miesięcy prywatnie wynajmuję swoje mieszkanie pewnej rodzinie. Czy mój...

Kwalifikacja przedmiotu umowy - czy stosować odwrotne obciążenie, czy stawkę 23%?

Jestem podwykonawcą usług. Mam problem z kwalifikacją przedmiotu umowy. Przedmiotem umowy jest dostawa i zabudowa przekładników prądowych na...

Zakup gruntu przemysłowego a podatek VAT

Mam pytanie związane z zakupem gruntu przemysłowego w kontekście podatku VAT i kosztów. Prowadzę działalność gospodarczą i zamierzam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »