Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pieniądze dla córki na zakup mieszkania a podatki

Autor: Marcin Sądej

Sprzedajemy mieszkanie, pieniądze ze sprzedaży chcemy przekazać jako darowiznę dla córki i zięcia – ok. 200 000 zł, pomagając dzieciom przy zakupie ich mieszkania. Jaki podatek muszą zapłacić obdarowani, ewentualnie jak inaczej można przekazać darowiznę pieniężną, aby obniżyć podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pieniądze dla córki na zakup mieszkania a podatki

Sprzedaż mieszkania – ile czasu po jego nabyciu?

Co do zagadnienia darowizny, chciałbym zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię dotyczącą sprzedaży mieszkania. Otóż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Stawka podatku wynosi 19%. W rezultacie jeżeli planujecie Państwo sprzedać mieszkanie, które zostało nabyte w ciągu ostatnich 5 lat, to wystąpi konieczność zapłacenia podatku dochodowego od sprzedaży.

Zobacz też: Darowizna dla córki

Darowizna pieniężna dla zamężnej córki

Przechodząc następnie do kwestii darowizny. Z opisu sprawy wynika, że darowizna ma zostać przekazana córce, która pozostaje w związku małżeńskich, dlatego też trzeb zwrócić uwagę na kilka spraw.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w przypadku małżeństw objętych wspólnością majątkową małżeńską możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami majątku – majątkiem wspólnym oraz majątkiem osobistym każdego z małżonków.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Jak natomiast stanowi art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Powyższe oznacza, że możliwe jest dokonanie darowizny wyłącznie do majątku osobistego jednego z małżonków. Tak otrzymana darowizna nie wchodzi do wspólności majątkowej małżeńskiej i stanowi wyłączną własność osoby obdarowanej. Jest to bardzo istotna informacja z punktu widzenia podatku od darowizny.

Zwolnienie podatkowe dla córki, brak zwolnienia dla zięcia

Mianowicie darowizna stanowi czynność prawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku darowizn pieniężnych dokonywanych pomiędzy członkami najbliższej rodziny istnieje możliwość całkowitego zwolnienia od podatku. Pieniądze muszą zostać przekazane w formie przelewu bankowego (nie gotówką), natomiast obdarowany musi zgłosić fakt otrzymania darowizny w ciągu 6 miesięcy do właściwego US na formularzu SD-Z2. Co jednak istotne, ustawa za członka najbliższej rodziny nie uznaje zięcia/synowej. W rezultacie jeżeli darowizna zostanie dokonana zarówno dla córki, jak i dla zięcia, to córka będzie całkowicie zwolniona od podatku, natomiast zięć będzie musiał zapłacić spory podatek.

Dlatego też najbezpieczniejszą opcją jest, aby przekazali Państwo darowiznę wyłącznie córce (najlepiej na jej osobisty rachunek bankowy), a następnie córka może z tych pieniędzy dokonać zakupu nieruchomości do wspólnego majątku małżeńskiego (a więc nieruchomość będzie własnością małżonków).

Zgłoszenie darowizny pieniężnej przez rodziców – dwa druki SD-Z2

Tutaj jeszcze drobna uwaga, jeżeli darowizna będzie od obojga rodziców, to dobrze jest złożyć dwa zgłoszenia SD-Z2 – jedno jako darowizna od ojca, drugie jako darowizna od matki. Wtedy na każdym dokumencie wpisujemy połowę kwoty. Niektóre urzędy skarbowego akceptują jedno zgłoszenie SD-Z2 inne wymagają dwóch dokumentów, z ostrożności procesowej zalecam, aby wysłać dwa zgłoszenia SD-Z2 (od ojca i od matki).

Podsumowując:

  • dokonują Państwo darowizny dla córki w formie przelewu (nie może być gotówką) najlepiej na jej rachunek osobisty;
  • córka w ciągu 6 miesięcy zgłasza do urzędu skarbowego fakt otrzymania darowizny poprzez złożenie dwóch druków SD-Z2 (po 100 000 zł od ojca i od matki);
  • do druków SD-Z2 jako załącznik należy dołączyć potwierdzenie otrzymania przelewu, nie ma obowiązku dołączania umowy darowizny;
  • na skutek dokonanego zgłoszenia w terminie darowizna jest zwolniona od podatku;
  • następnie córka może za otrzymane pieniądze kupić mieszkanie, które będzie stanowiło własność małżonków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info