Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pieniądze rodziców na moim koncie a opodatkowanie

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-11-13

Na koncie walutowym przechowuję pieniądze otrzymane od rodziców zza granicy: w kilku przelewach na przestrzeni dwóch lat, żaden z przelewów nie przekraczał 10 tys. USD. Z niewiedzy nie zgłosiłem nigdzie tego faktu. Czy jest jakiś sposób, aby uniknąć płacenia podatku? Dodam jeszcze, że pieniądze rodziców jedynie przechowuję i zamierzam im je zwrócić, gdy wrócą do Polski.

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514) podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej „podatkiem” podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

W art. 2 cytowanej ustawy rozszerzono zakres czynności podlegających opodatkowaniu, o nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak widać, fakt, że pieniądze pochodzą z zagranicy, nie wpływa na istnienie bądź nieistnienie obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje rzeczywiście z chwilą dokonania darowizny, czyli w przypadku darowizny pieniężnej z chwilą wpływu na konto (lub doręczenia przekazu pocztowego).

Obecnie obowiązujące przepisy zwalniają z podatku od spadków i darowizn osoby najbliższe spadkodawcy. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie darowizny, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis ten został wprowadzony do cytowanej ustawy w 2006 roku i obowiązuje dla wszystkich spadków i darowizn od 1 stycznia 2007 roku.

Zatem, gdyby postąpił Pan prawidłowo i zgłosił do urzędu skarbowego fakt darowizny w terminie 6 miesięcy od każdej większej kwoty przelewu, wówczas nie musiałby Pan płacić podatku od darowizny w ogóle.

Jeśli zgłosiłby Pan fakt darowizny obecnie, to przynajmniej w części przelewów, które nie zostały dokonane w przeciągu 6 ostatnich miesięcy, to musiałby Pan zapłacić podatek według stawek obowiązujących dla I grupy podatkowej, czyli: do kwoty 10278 zł 3% wartości darowizny, pomiędzy 10 278 a 20 556 zł darowizny - 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł a w przypadku darowizny wyższej niż 20 556 zł – 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł oraz odsetki naliczane od terminu każdej kolejnej wpłaty.

To i tak jest lepsza opcja, niż gdyby urząd skarbowy sam upomniał się o podatek, ponieważ wówczas podatek ten wynosiłby 20% przelanych kwot.

Przy założeniu, że jest to darowizna, nie da się uciec od tego obowiązku.

Jeśli jednak rzeczywiście Pana konto służy jedynie przechowaniu pieniędzy rodziców, wówczas można sytuację uratować bądź zminimalizować straty. Prawo i urzędy skarbowe dopuszczają użyczenie konta bankowego. Z tym że taka forma dysponowania cudzym kontem może zostać uznana bądź właśnie za nieodpłatne użyczenie, bądź za tzw. depozyt nieprawidłowy, który podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Różnica sprowadza się do możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie. Jeśli właściciel konta nie może ruszać pieniędzy gromadzonych na jego koncie na własny rachunek, to mamy do czynienia z użyczeniem. Jeśli jednak z pieniędzy tych w jakiś sposób korzysta, dokonuje opłat z tego konta, przelewów, a dopiero potem zwróci właścicielom pełną zgromadzoną kwotę, to mamy do czynienia z depozytem nieprawidłowym opodatkowanym podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości depozytu.

Aby wyeliminować wątpliwości, warto zwrócić się do Dyrektora Izby Skarbowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania podatnika o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w przedmiocie opodatkowania depozytu rodziców na Pana koncie. Jest to o tyle wygodna forma, że udzielenie przez Dyrektora Izby interpretacji w imieniu Ministra Finansów powoduje, że postąpienie zgodnie z nią nie może przynieść Panu negatywnych konsekwencji. Innymi słowy urząd skarbowy nie może postąpić inaczej, niż ustalono w decyzji. Oczywiście warunkiem jest, aby stan faktyczny opisany we wniosku o udzielenie interpretacji odpowiadał temu, co rzeczywiście dzieje się na koncie. Złożenie wniosku o interpretację indywidualną podlega opłacie w wysokości 40 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od sprzedaży wartościowych przedmiotów - srebra

Jakiś czas temu otrzymałam od ojca kilka drogocennych sreber, które od lat były w naszej rodzinie. Ostatnio sprzedałam je. Czy powinnam zapłacić jakiś...

Zgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

Czy udzieloną pożyczkę rodziców dla jednego z synów należy wykazać na formularzu SD-Z2 składanym do urzędu skarbowego w związku...

Przekazanie samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne

Za miesiąc czeka nas wykup z leasingu samochodu osobowego z kratką. Leasing zawarty na spółkę cywilną (dwóch wspólników – udziały 50%),...

Najem jako działalność gospodarcza a podatki

Kupiłam dom nad morzem i chciałabym wynajmować go na lato. Czy jest możliwość zarejestrowania tego najmu jako działalność gospodarcza? Jaki podatek...

Wspólne rozliczenie małżonków a ślub w trakcie roku

W czerwcu 2015 r. wziąłem ślub. Czy jest możliwe wypełnienie PIT-u za 2015 rok jako małżeństwo? Jak uwzględnić fakt, że małżeństwo nie trwało...

Kiedy przedawniają się zobowiązania podatkowe?

Proszę o informacje na temat przedawnienia zobowiązań podatkowych. Czy i kiedy przedawniają się zobowiązania objęte zastawem skarbowych albo wpisem...

Rozliczanie kosztów w najmie prywatnym

Mam pytanie dotyczące rozliczania kosztów w najmie prywatnym. Czy przy rozliczaniu jakiegoś kosztu liczy się data faktury lub rachunku, czy też data...

Dług w spadku w postaci niezapłaconego podatku

Trzy lata temu zmarł mój ojciec, który zostawił nam w spadku dług w postaci niezapłaconego podatku od sprzedanego przez niego mieszkania....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »