Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Planowane niewielkie przychody firmy a sposób ich opodatkowania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2011-04-27

Wraz z żoną zamierzamy otworzyć własną firmę, jednocześnie pozostając w stosunku pracy z naszymi obecnymi pracodawcami. Prawdopodobnie nasze przychody nie będą zbyt duże (pewnie ok. 4 tys. zł na miesiąc). Jaką formę opodatkowania powinniśmy wybrać, by była najkorzystniejsza? Jaka to powinna być działalność, skoro chcemy być jej równouprawnionymi właścicielami? Czy jeżeli obroty naszej firmy będą kiepskie, spłata zaciągniętego na wyposażenie kredytu może być dokonywana z naszych pensji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wskazuje Pan, że chcą Państwo być równouprawnionymi właścicielami swojej działalności. Powyższe możliwe jest tylko, jeśli będziecie Państwo prowadzić działalność w formie spółki.

 

Spółki, które macie Państwo do wyboru (w teorii), to spółki osobowe i spółki kapitałowe. Do pierwszych zaliczyć możemy: spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową oraz spółkę komandytowo-akcyjną. Spółki kapitałowe to: spółka z ograniczona odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

 

Ze względu na niewielki rozmiar planowanej działalności, logicznym wyborem wydaje mi się jedynie spółka cywilna. W dużym uproszczeniu polega ona na tym, że prowadzicie Państwo działalność na odrębnych wpisach do ewidencji w formie spółki cywilnej. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej jesteście jako osoby, natomiast podatnikiem podatku od towarów i usług jest spółka.

 

Wybór formy opodatkowania w zasadzie ograniczyć można do trzech opcji:

 

  1. opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  2. opodatkowanie na zasadach ogólnych,
  3. możliwe jest również opodatkowanie podatkiem liniowym.

 

Ryczałt to, w uproszczeniu, opodatkowanie przychodu bez liczenia kosztów uzyskania.

 

Drugie rozwiązanie to zasady ogólne – oznaczają, że rozliczają się Państwo według skali podatkowej, tj. według stawki 18% oraz 32% – korzysta się tu z kosztów uzyskania przychodu, odpisów amortyzacyjnych – opodatkowany jest w tym wypadku dochód (dochód to przychód minus koszty), a nie jak przy ryczałcie przychód.

 

Podatek liniowy to opcja zbliżona do zasad ogólnych, z tym że niezależnie od wielkości dochodu wynosi on 19%.

 

Konkludując, ryczał opłaca się wybrać, gdy koszty będą niewielkie, zasady ogólne – gdy będą „normalne” koszty prowadzenia działalności, a dochód nie przekroczy ok. 90 000 złotych; gdy dochód przekracza znacznie 90 000 zł, opłacalny staje się podatek liniowy.

 

Odnośnie Pańskich wątpliwości co do spłat kredytów – dla osób fizycznych istnieje, obrazowo tłumacząc, jedna kieszeń i z niej płacą wszystkie swoje zobowiązania. Może Pan spłacać zobowiązania w działalności gospodarczej pieniędzmi ze stosunku pracy.

 

Mając założoną działalność, może się Pan ubiegać o kredyt. Konto firmowe nie jest narzucone przez przepisy ustaw wprost, jednak przyjmuje się w praktyce, iż winno istnieć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak przepisać firmę na córkę?

Prowadzę działalność gospodarczą – kawiarnię. Mama ma drugą kawiarnię, którą chciałaby w całości przekazać mnie w formie darowizny (myślimy o...

 

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania – różnice w przepisach obowiązujących w 2008 i 2009 roku

Mama zmarła prawie rok temu i zostawiła w spadku mnie i bratu mieszkanie spółdzielcze własnościowe (sprawa w sądzie odbędzie się w tym miesiącu). Jaki...

 

Zbycie niedawno otrzymanej działki i zakup nowego gruntu – kwestia podatków

W maju tego roku jako darowiznę otrzymałem działkę budowlaną. Czy przed upływem 5 lat od otrzymania gruntu mogę go sprzedać bez konieczności płacenia...

 

Niezłożenie zeznania podatkowego

W 2008 r. pracowałem w Szwecji, pracodawca twierdził, że uiszcza podatek. Teraz dostałem wezwanie z urzędu skarbowego z powodu niezłożenia zeznania...

 

Dochody z najmu

Moje pytanie dotyczy dochodów z najmu . Od trzech lat mieszkam za granicą. Jednocześnie wynajmuję moje mieszkanie w Polsce (biorę 1500 zł...

 

Opodatkowanie stypendium

Spółka akcyjna działająca jako klub sportowy zamierza zawrzeć umowy stypendialne z uczniami oraz osobami niebędącymi uczniami. Jak wygląda...

 

Rozliczenie podatku z umowy o dzieło zawartej z podmiotem niebędącym płatnikiem

Jak w rocznym zeznaniu podatkowym ująć dochód z wykonywania dzieła dla zagranicznej firmy? Wykonawca nie prowadzi działalności, umowa przewidywała...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »