Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podanie kwoty przychodu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-12-26

Jestem rolnikiem, mam 1,2 ha przeliczeniowego, płacę składki KRUS, poza tym prowadzę działalność pozarolniczą na ryczałcie. Ubiegam się o zasiłek rodzinny i +500. W zaświadczeniu do OPS podałam dochód ryczałtu spółki (sama wyliczyłam poniesione koszty, które odjęłam z przychodu spółki). Mój przychód z działalności to 21 tys. zł. Urząd skarbowy podaje do Ośrodka jedynie mój przychód i podatek. Paniom nie zgadzają się kwoty, czyli ten przychód z US (to samo co w PIT-28) i dochód, który wpisałam w oświadczeniu. Nie wiem, co mam źle zrobione?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczeniami rodzinnymi są świadczenia ustanowione w ustawie z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym m.in. zasiłek rodzinny.

Ilekroć ustawa posługuje się pojęciem dochodu, oznacza to także (art. 3 pkt 1 lit. b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek do którego należy dołączyć m.in. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

  • wysokości dochodu,
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. Zgodnie z tym aktem do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. Zgodnie z nim dochód się deklaruje, gdyż opodatkowanie w sposób ryczałtowy nie pozwala na jego ścisłe ustalenie – tym samym kwota z Pani oświadczenia i kwota, którą Naczelnik Urzędu Skarbowego podaje do Ośrodka Pomocy Społecznej nie powinny się zgadzać, nawet nie mogą. Organ podaje tylko Pani przychód, nie może „zgadywać”, jaki był dochód i czy w ogóle był, przypominam, że podatek od przychodu (zryczałtowany) zapłaci podatnik nawet, gdy ma stratę (tj. przychód był niższy niż nieewidencjonowane w ryczałcie koszty uzyskania tego przychodu).

Gdy przyjrzy się Pani wzorowi oświadczenia, to zobaczy Pani, że skonstruowany jest tak, jakby OPS chciał liczyć dochód w taki sposób, że od kwoty przychodu z ryczałtu odejmie składki społeczne, zdrowotne i podatek – i to da mu dochód. Jest to częsty błąd w mojej ocenie i wada tego oświadczenia, bowiem jeśli podatnik ma podać dochód, to winien jeszcze mieć gdzie pisać koszty jego uzyskania, w oświadczeniu nie ma na to miejsca. Sugerowałbym dołączenie do tego oświadczenia wyjaśnienia, że od kwoty przychodu odjęto X zł z tytułu kosztów uzyskania. Niekiedy spotykać można sytuację, że na oświadczeniu dopisuje się np. pkt 2a i w nim koszty. Tu jednak decyduje „lokalny zwyczaj”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »