Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podanie kwoty przychodu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-12-26

Jestem rolnikiem, mam 1,2 ha przeliczeniowego, płacę składki KRUS, poza tym prowadzę działalność pozarolniczą na ryczałcie. Ubiegam się o zasiłek rodzinny i +500. W zaświadczeniu do OPS podałam dochód ryczałtu spółki (sama wyliczyłam poniesione koszty, które odjęłam z przychodu spółki). Mój przychód z działalności to 21 tys. zł. Urząd skarbowy podaje do Ośrodka jedynie mój przychód i podatek. Paniom nie zgadzają się kwoty, czyli ten przychód z US (to samo co w PIT-28) i dochód, który wpisałam w oświadczeniu. Nie wiem, co mam źle zrobione?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Świadczeniami rodzinnymi są świadczenia ustanowione w ustawie z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w tym m.in. zasiłek rodzinny.

Ilekroć ustawa posługuje się pojęciem dochodu, oznacza to także (art. 3 pkt 1 lit. b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek do którego należy dołączyć m.in. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

  • wysokości dochodu,
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. Zgodnie z tym aktem do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. Zgodnie z nim dochód się deklaruje, gdyż opodatkowanie w sposób ryczałtowy nie pozwala na jego ścisłe ustalenie – tym samym kwota z Pani oświadczenia i kwota, którą Naczelnik Urzędu Skarbowego podaje do Ośrodka Pomocy Społecznej nie powinny się zgadzać, nawet nie mogą. Organ podaje tylko Pani przychód, nie może „zgadywać”, jaki był dochód i czy w ogóle był, przypominam, że podatek od przychodu (zryczałtowany) zapłaci podatnik nawet, gdy ma stratę (tj. przychód był niższy niż nieewidencjonowane w ryczałcie koszty uzyskania tego przychodu).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Gdy przyjrzy się Pani wzorowi oświadczenia, to zobaczy Pani, że skonstruowany jest tak, jakby OPS chciał liczyć dochód w taki sposób, że od kwoty przychodu z ryczałtu odejmie składki społeczne, zdrowotne i podatek – i to da mu dochód. Jest to częsty błąd w mojej ocenie i wada tego oświadczenia, bowiem jeśli podatnik ma podać dochód, to winien jeszcze mieć gdzie pisać koszty jego uzyskania, w oświadczeniu nie ma na to miejsca. Sugerowałbym dołączenie do tego oświadczenia wyjaśnienia, że od kwoty przychodu odjęto X zł z tytułu kosztów uzyskania. Niekiedy spotykać można sytuację, że na oświadczeniu dopisuje się np. pkt 2a i w nim koszty. Tu jednak decyduje „lokalny zwyczaj”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż mieszkania i zakup innego oraz partycypacji w TBS

Niedawno sprzedałam mieszkanie własnościowe za 250 tys. zł. Pozostały za nie kredyt wynosi 120 tys. zł. Mieszkanie to kupiłam 3 lata temu za 280 tys. zł....

Prawidłowe wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe

Za kwotę 125 tys. zł dwa lata temu sprzedałem część domu otrzymanego w spadku po rodzicu. Złożyłem PIT-39. Przed upływem dwóch lat zakupiłem...

Sprzedaż mieszkania kupionego na rynku pierwotnym

Syn mój kupił w 2012 r. na rynku pierwotnym (deweloper) mieszkanie za kwotę 260 tys. zł. Teraz chce to mieszkanie sprzedać. Czy będzie musiał płacić...

Uniknięcie podwójnego podatku przy wspólnocie majątkowej

Razem z żoną chcemy rozpocząć budowę domu (mamy wspólność majątkową). Mój brat przekaże mi/nam działkę pod budowę domu. W jaki sposób to...

Czy podatek muszę zapłacić z góry?

2 wujów i matka są spadkobiercami roszczenia działki, którą zabrało miasto na budowę zakładu w 1951 roku. Rodzina chce przepisać na mnie te...

Wykorzystanie sumy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu

Chcę zbyć nieruchomość, którą nabyłam jako spadek 2 lata temu. Wiem, że obowiązuje mnie podatek. Od 7 lat spłacam kredyt za własne mieszkanie. Czy mogę...

Umowa użyczenia bez opodatkowania

Moja mama jest właścicielką garażu, który stoi pusty i niszczeje, a ponadto wymaga remontu sufitu, aby był bezpieczny. Syn sąsiadki mamy (jeszcze...

Zamiana domu na mieszkanie a podatek

Razem z żoną zamieniliśmy swój dom na mieszkanie. Cena naszego domu to 620 000 zł, cena mieszkania 185 000 zł. Różnicę pomiędzy wartością domu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »