Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek dla urzędu skarbowego od spłaty męża

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-02-08

Jestem z mężem po rozwodzie. Wspólnie postanowiliśmy, iż były mąż spłaci mi nasz wspólny majątek. Czy muszę zapłacić podatek dla urzędu skarbowego od spłaty męża?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otrzymana od męża kwota spłaty majątku po rozwodzie nie spowoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy PIT, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

W konsekwencji nie są opodatkowane przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków. Przez taki nieopodatkowany przychód uznaje się wartość spłat (dopłat) otrzymywanych przez jednego z małżonków z tytułu podziału majątku. W rezultacie spłata otrzymana przez Panią od byłego męża nie spowoduje konieczności zapłaty podatku.

W tym miejscu warto wskazać, że zniesienie współwłasności stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie nabywającego udział (w tym przypadku byłby to Pani były małżonek). Na szczęście organy podatkowe przyjmują, że również w tym przypadku podatek PCC nie wystąpi. Jak bowiem wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 15.10.2010 r., nr IBPBII/1/436-161/10/AŻ:

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nastąpił podział majątku wspólnego w wyniku rozwodu. W celu wyrównania udziałów w majątku wspólnym wnioskodawca dokonał na rzecz żony spłaty pieniężnej.

Wskazać należy, że podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Należy podkreślić, że podział majątku wspólnego małżonków, wykazuje cechy odrębne od zniesienia współwłasności, unormowanego w Kodeksie cywilnym, i w związku z tym nie może być traktowany jako zniesienie współwłasności wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponieważ podział majątku między małżonkami nie został wymieniony jako czynność podlegająca opodatkowaniu, nie będzie miał znaczenia fakt, że przy podziale majątku wystąpi spłata pieniężna.

Skoro więc w art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jako podlegający podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie został wymieniony podział majątku wspólnego należy uznać, że czynność ta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.”

W rezultacie ani po Pani stronie, ani po stronie byłego męża podatek nie wystąpi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Pożyczka dla syna a zgłoszenie do urzędu skarbowego

Udzieliłam synowi pożyczki w wysokości 60 000 zł. Pan w banku doradził mi, żeby wpisać to jako pożyczkę, a nie darowiznę, bo wtedy nie...

 

Podatek od środków transportowych a zmiana siedziby firmy

Mam pytania odnośnie rejestracji pojazdów i miejsca opłaty podatku od środków transportu. Prowadzę spółkę jawną zajmującą się transportem. Jest...

 

Kupno od mamy nieruchomości z ustanowieniem dożywocia a podatek

Trzy lata temu moja mama została obdarowana przez swoją mamę nieruchomością (stary dom i ogród). Chciałabym na tej nieruchomości się pobudować, ale...

 

Dochód ze sprzedaży drewna wspólnoty

Na walnym zebraniu członkowie leśnej wspólnoty gruntowej uchwalili wypłatę dla wszystkich członków niezależnie od udziałów jako wypłatę dochodów ze...

 

Sprzedaż towaru kontrahentom z Ukrainy

Sprzedaję towar kontrahentom z Ukrainy – sprzedaż po cenach netto dla firm. Towar jest odprawiamy przez agencję celną, z której otrzymujemy...

 

Przychód z tytułu najmu terenu pod garaże

Spółdzielnia mieszkaniowa wydzierżawiła swoim mieszkańcom teren pod budowę garaży nie związanych z gruntem. Czy przychód z tytułu najmu terenu...

 

Umowa dzieło krawca a rozliczenie z US

Jestem krawcem. Wieczorami (po godzinach) zdarza mi mi się uczyć coś dla znajomych. Czy zawarcie umowy o dzieło z każdym, komu coś szyję, byłoby...

 

Podatek liniowy i rozliczanie kosztów uzyskania przychodu na kontrakcie menedżerskim

Podatek liniowy i rozliczanie kosztów uzyskania przychodu na kontrakcie menedżerskim

Czy istnieje możliwość zawarcia kontraktu menedżerskiego (prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą) w taki sposób, aby można było stosować...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »