Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od darowizny dla cudzoziemca

Autor: Grzegorz Dziubka

Jak wygląda kwestia podatku w umowie darowizny części (50% wartości) samochodu od obywatela polskiego na rzecz cudzoziemca niemającego obywatelstwa polskiego i niemieszkającego w Polsce (obywatel jednego z krajów UE)? Darczyńca i obdarowany nie są spokrewnieni? Kto, gdzie oraz w jakiej wysokości płaci podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od darowizny dla cudzoziemca

Darowizna dla obywatela innego kraju

Zgodnie z treścią art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn „nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że spod opodatkowania zostały wyłączone przypadki nabycia własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek od darowizny

Zgodnie z tym polskiemu podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 pkt 1 ww. ustawy). Wynika z tego, że nabycie przez osobę fizyczną rzeczy i praw majątkowych tytułem darowizny podlega polskiemu podatkowi od spadków i darowizn, jeżeli nabywane rzeczy znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabywane prawa majątkowe wykonywane są na terytorium RP (jeżeli przynajmniej jedna ze stron darowizny ma obywatelstwo polskie lub miejsce stałego pobytu na terytorium RP) lub nabywane rzeczy znajdują się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane są za granicą, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium RP.

Analogicznie więc nabycie przez osobę fizyczną rzeczy i praw majątkowych tytułem darowizny nie podlega polskiemu podatkowi od spadków i darowizn w sytuacji gdy nabywane rzeczy znajdują się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane są za granicą, a w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca nie jest obywatelem polskim ani nie ma miejsca stałego pobytu na terytorium RP lub nabywane rzeczy ruchome znajdują się na terytorium RP lub nabywane prawa majątkowe wykonywane są na terytorium RP, ale w dniu nabycia darczyńca oraz obdarowany nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium RP.

Obliczenie podatku

Opodatkowaniu nie podlega spadek lub darowizna o wartości nieprzekraczającej w Pani sytuacji 4902 zł, gdyż nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, do której zalicza się m.in. osoby niespokrewnione z obdarowanym.

Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. Dla III grupy podatkowej wygląda to w następujący sposób:

  • otrzymanie darowizny większej niż 4902 zł i mniejszej niż 10 278 zł, to podatek w wysokości 12%,
  • otrzymanie darowizny od kwoty 10 279 zł do 20 556 zł, należny podatek wynosi 1233,40 zł. Dodatkowo doliczane jest 16% od nadwyżki względem 10 278 zł,
  • otrzymanie darowizny od kwoty 20 557 zł do 29 999 zł, podatek równa się 2877,90 zł. Dolicza się także 20% od nadwyżki względem kwoty 20 556 zł,
  • jeżeli darowizna warta jest więcej niż 30 000 zł, podatek podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych grup podatkowych, obliczany jest za pomocą wzoru; do kwoty równej 2877,90 zł doliczane jest 20% z różnicy 30 000 zł i 20 556 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info