Kategoria: Podatek od nieruchomości
Baner RODO

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od nieruchomość niewykorzystywanej w działalności gospodarczej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-02-09

Przed 18 laty dwie osoby fizyczne zakupiły nieruchomość (grunty, budynki) od komornika. Natomiast maszyny i urządzenia zakupiono od syndyka na fakturę. Opłaty od nieruchomości były przez cały ten czas płacone w dwóch stawkach: związanych z działalnością i innych, niezwiązanych z działalnością. Otrzymaliśmy zawiadomienie z urzędu gminy o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej za ostatnie 5 lat. Urząd chce obciążyć nas najwyższą stawką podatku od nieruchomości, a podkreślam, że budynki i grunty w dalszym ciągu nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Nie były też wpisane do rejestru środków trwałych. Jak mam się bronić?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

 Z pierwszej porady prawnej online jestem bardzo zadowolona. 
Justyna
Treściwie. Jasno i na temat. 
Piotr
Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące. 
Agnieszka
Jestem bardzo zaskoczona profesjonalną i szybką poradą.
Danuta
Bardzo profesjonalne podejście i fachowa pomoc. 
Marta
Jestem bardzo zadowolony z usługi, odpowiedź na moje pytanie byla dokładna i wyczerpująca. Z pewnością nadal będę korzystał z waszych usług w przyszłości.
Krzysztof, 38 lat, inżynier serwisu
Przestalam już liczyć ile razy pani mecenas już mi pomogła ale nie przestane dziękować za szybka profesjonalna pomoc tego wspaniałego mecenasa. Dziękuje dziękuję pani mecenas z ocena 10.
Maria
szybki kontakt i fachowość
Tadeusz, 59 lat, inżynier
Odpowiedz została udzielona szybko, profesjonalnie, w sposób wyczerpujący, napisana zrozumiałym językiem. Miła obsługa ważne ,że mogłam skorzystać również z bezpośredniego kontaktu telefonicznego gdy pojawiły się wątpliwości ponieważ korzystałam z usługi w tej firmie pierwszy raz. 
Anna, ekonomista, 70 lat
Dziękuję za odpowiedź. 
Sebastian
Wszystko OK.
Tadeusz, inżynier, 74 lata
Bardzo dziękuję za wyczerpujące informację. Porada była szybka i zawierała cały opis sytuacji.
Paulina
Polecam Pana Marka Gola, Jego porady są bardzo pomocne . Główna odpowiedź dała mi do zrozumienia w jakiej sytuacji się znalazłem za co bardzo dziękuję , a dzięki odpowiedziom na moje dodatkowe pytania poczułem że ten Pan chce mi pomóc a to jest najważniejsze żeby poczuć chociaż przez chwilę że nie jest się pozostawionym samemu sobie. Gdy będę miał problemy w przyszłości ( oby nie ) zwrócę się do tego prawnika.
Damian, 20 lat
Bardzo treściwa i dokładna odpowiedź na pytanie. Jeszcze nie raz będę korzystać z Państwa usługi.
Malwina, 31 lat
Dziękuję bardzo za szczegółowe wyjaśnienia w interesującej mnie  kwestii. Mogę wreszcie odetchnąć z ulgą. Uważam, że Pana profesjonalna i szybka odpowiedź zasługuje na najwyższą ocenę. Polecam
Krystyna
Odpowiedź jest wyczerpująca i poparta dowodami, które pomogą mi w rozwikłaniu sprawy.
Anna, 58 lat
Bardzo dziękuję, Państwa pomoc bardzo mi się przydała i wiele wyjaśniła. Na pewno będę polecała wasze usługi moim znajomym. 
Zofia
Dziękuję bardzo za udzieloną informacja na moje pytanie. Jestem zadowolony z współpracy i polecam skorzystać. 
Lubomir, emeryt
Trochę sceptycznie podchodziłam do porad on-line, niemniej z czystym sumieniem bardzo polecam portal. Jestem w pełni usatysfakcjonowana przesłana poradą.
Ewa
Dziękuję Pani Marcie Handzlik za fachową poradę prawną.
AB
Dziękuję za pomoc prawną, porada jest wyczerpująca i konstruktywna.
Jarosław, dekorator wnętrz, 43 lata
Radca prawny p.Marek Gola,dziękuję bardzo za pomoc w spojrzeniu na moją sytuację rodzinną i ujęcie problemów w aktualnie istniejące normy prawne.Magdalena
Magda
Dziękuję. Odpowiedź była szybka i udzielona zrozumiałym językiem.
Czesław
Wyjaśnienia bardzo wyczerpujące i pomocne. Bardzo polecam
Aleksandra
Za pierwszym razem nie uzyskałem odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Zadając je ponownie jako dodatkowe, odpowiedź była wyczerpująca i dla mnie wystarczająca.
Janusz
Zadowoliła mnie wyczerpująca odpowiedź.

Wojciech
Konkretna i szybka odpowiedź
Michał
Dziękuję Pani za kompetentne porady i uwagi, również i za to, że odpowiedzi napływały niezwłocznie. Była to pomoc profesjonalna i suwerenna. Spotkałam się z życzliwością i dobrą atmosferą, które tak dodatnie wpływają na relacje międzyludzkie.
Bożena
wieloletnia współpraca, zawsze owocna.
Roman, 45 lat, pole nieobowiązkowe
Odpowiedź z formułowana zrozumiale. Bardzo dobrze, że odpowiedź nie jest anonimowa i oczywiście poparta artykułem z K.C. 
Piotr, przedsiębiorca, 47 lat

Podatek od nieruchomości w ramach działalności gospodarczej

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowią, że podatkowi od nieruchomości podleją: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z punktu widzenia tego podatku dużego znaczenia nabiera ustalenie, czy dana nieruchomość lub obiekt budowlany jest związany z działalnością gospodarczą. Chodzi mianowicie o ustalenie, kiedy o danej nieruchomości można powiedzieć, że jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy – za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Powyższe oznacza zatem, że za związane z działalnością gospodarczą, a w konsekwencji opodatkowane według najwyższej stawki są wszystkie grunty, budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy dany budynek jest w danym momencie wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, czy też nie, istotny jest jedynie sam fakt jego posiadania przez przedsiębiorcę (zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2006 r., I SA/Gd 481/05).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dla oceny, czy dany grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej podstawowe znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy określony grunt odpowiada definicji ustanowionej w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy. W świetle powołanej definicji – gruntem lub budynkiem związanym z działalnością gospodarczą są te, będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Powyższe stanowisko zostało wyrażone w wyroku WSA w Warszawie z 29.09.2005 r., III SA/Wa 1411/05. W uzasadnieniu sąd ten stwierdził, że: „Sam fakt objęcia we władanie przez przedsiębiorcę nieruchomości powoduje, że staje się on jej posiadaczem w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tego typu posiadaczem jest zarówno przedsiębiorca mający prawo własności danej nieruchomości, jak też mający tę nieruchomość w trwałym zarządzie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także ten, kto korzysta z nieruchomości sąsiada-właściciela bez jego wiedzy i zgody. Tak więc różnego rodzaju obiekty niewykorzystywane w danym momencie, gdzie prowadzona jest innego rodzaju działalność niż gospodarcza (np. socjalna), należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. W definicji nie ma warunku wykorzystywania tego rodzaju nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, wystarczy sam fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę”.

Z przepisów ustawy jasno wynika, że sposób, w jaki podatnik wykorzystuje posiadany obiekt nie ma znaczenia dla omawianego problemu, wystarczy bowiem, że ów podatnik jest przedsiębiorcą i posiada dany obiekt.

Kwestia umieszczenia danego środka trwałego w ewidencji również nie ma tu żadnego znaczenia, podobnie jak fakt, czy podatnik dokonywał odpisów amortyzacyjnych od danej nieruchomości. Pośrednio potwierdził to w wyroku z dnia 16 listopada 2001 r., I SA/Gd 570/99 Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził: „Na wysokość podstawy opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości nie mają wpływu odpisy amortyzacyjne, a podstawa winna być zaktualizowana o wskaźnik przeliczeniowy środka trwałego (budowli)”. Z kolei w wyroku z dnia 15 marca 2001 r., I SA/Gd 2061/98 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: „Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości (...) wyłącza możliwość uwzględnienia dokonanych odpisów amortyzacyjnych (chociażby były one całkowicie zamortyzowane”.

Powyższe stanowisko jest dominujące w doktrynie, jednakże pojawiają się również wyroki sądowe prezentujące odmienną wykładnię przepisów prawa. Przykładowo w wyroku NSA z dnia 17 lipca 2014 r., II FSK 1840/12 czytamy:

„W ocenie rozpatrującego sprawę składu orzekającego, podzielającego pogląd wyrażony w wyroku NSA z 18 lipca 2012 r., II FSK 32/11, że nieruchomość staje się elementem przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub można ją uznać za związaną z tym przedsiębiorstwem, jeżeli w jakikolwiek sposób jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej (nie jest przy tym objęta podatkiem rolnym albo leśnym) lub – biorąc pod uwagę cechy faktyczne tej nieruchomości i rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – może być wykorzystana wprost na ten cel. Zdaniem NSA, ujęcie nieruchomości w prowadzonej przez osobę fizyczną ewidencji środków trwałych, czy dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, albo też zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących nieruchomości, przesądza o jej gospodarczym przeznaczeniu. Jednakże nie są to jedyne kryteria decydujące o takiej kwalifikacji np. gruntu czy też budynku. Do nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zaliczone winny być również te grunty lub budynki, które przejściowo nie są wykorzystywane przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ale ich cechy oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej powoduje, że mogą być one wykorzystywane na ten cel. W każdym razie warunków takich nie spełnia nieruchomość (budynek czy też grunt) przeznaczony na realizację niegospodarczych osobistych celów życiowych podatnika. W konsekwencji powyższego wywodu, za uzasadniony należało przyjąć zarzut naruszenia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. w wyniku błędnej wykładni, że o tym, czy nieruchomość podlega opodatkowaniu stawkami podatkowymi w podwyższonej wysokości decyduje sam fakt posiadania jej przez podmiot posiadający status przedsiębiorcy. Przenosząc na grunt niniejszej sprawy przedstawione rozważania należy wskazać, że w sprawie kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy przedmiotowa nieruchomość jest związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez skarżącego.”

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że wystarczający dla przyjęcia wyższej stawki podatku od nieruchomości jest sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę. Nieruchomość nie musi być wpisana do ewidencji ŚT, nie musi być nawet wykorzystywana w działalności, może być pustostanem, a i tak urząd zastosuje wyższą stawkę.

Są jednak wyroki sądowe np. ten przytoczony przeze mnie, mówiące, że w przypadku niewykorzystywania nieruchomości do działalności gospodarczej nie można stosować wyższej stawki. W toku kontroli powinien Pan kontrolującym przedstawić taki wyrok. Może to pomóc w ustaleniu niższej stawki podatku od nieruchomości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od gruntu po wynajmie na wydobycie kopalin

Razem z mężem jesteśmy właścicielami działki rolnej, którą wynajęliśmy (umowa najmu na czas określony) firmie, która wydobywa na niej kopaliny. Jaki rodzaj podatku od gruntu powinniśmy zapłacić? Czy mamy obowiązek zgłoszenia do urzędu gminy?

Umowa przedwstępna a finalna na sprzedaż mieszkania

Moja mama otrzymała mieszkanie w darowiźnie w 2011 roku. Zgodnie z przepisami sprzedaż mieszkania zwolniona z podatku musi odbyć się po upływie min. 5 lat i na zakończenie roku podatkowego. Czy spisanie umowy przedwstępnej w listopadzie 2016 spowoduje konieczność zapłaty 19% podatku dochodowego? Finalna umowa z przeniesieniem własności zostanie podpisana w roku 2017 (styczeń/luty).

Jak sprostować błędne dane dotyczące powierzchni zabudowy?

Dostałem wraz z siostrą w formie darowizny działkę z domem i garażem. Teraz muszę zgłosić do urzędu informację w sprawie podatku od nieruchomości. W akcie notarialnym, którego ksero muszę dostarczyć do urzędu, mam dane, iż dom ma powierzchnię zabudowy 110 m2, a garaż 25 m2. Problem w tym, że na poprzedniej decyzji odnośnie podatku od nieruchomości, którą w poprzednim roku otrzymali z urzędu rodzice widnieją inne dane, tzn. budynki mieszkalne 60 m2 i pozostałe budynki 20 m2. Jakie teraz dane wpisać w informacji? Jak sprostować błędne dane dotyczące powierzchni zabudowy bez konsekwencji dla rodziców?

Podatek od nieruchomości w stanie surowym

Czy gmina może naliczyć podatek od nieruchomości od domu, który jest rozbudowywany? Budynek jest w stanie surowym i w trakcie remontu. Dotychczas był płacony podatek od terenu. Czy w tej sytuacji obowiązuje podatek od nieruchomości w stanie surowym?Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »