Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od sprzedaży od otrzymanej od żony nieruchomości

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-10-04

Niecałe 5 lat temu otrzymałem od żony dom, który był naszą wspólnotą majątkową. Nieruchomość została przekazana aktem notarialnym umową o podział majątku wspólnego. Teraz chcę ten dom sprzedać. Czy sprzedając nieruchomość przed upływem pięciu lat, zapłacę podatek od sprzedaży od otrzymanej od żony nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek od sprzedaży od otrzymanej od żony nieruchomości

W zakresie odpowiedzi na Pana pytanie wskazać należy, że pod wpływem uchwały NSA z dnia 15.05.2017 r., II FPS 2/17 oraz w następstwie wydania przez MF interpretacji ogólnej z 8 lutego 2018 r., nr DD2.8201.3.2017.KBF obecnie organy podatkowe prezentują korzystne stanowiska w takich sprawach, jak przedstawiona przez Pana.

Wskazać należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej K.r.o.).

Zgodnie z art. 31 § 1 K.r.o., z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Wspólność małżeńska została ukształtowana jako wspólność łączna. Charakteryzuje się ona tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową. Obojgu małżonkom przysługuje pełne prawo do całości majątku wspólnego. W konsekwencji nabycie w czasie jej trwania nieruchomości oznacza nabycie przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale. Konsekwentnie, w przypadku sprzedaży tego prawa, każdy z małżonków zbywałby je w całości, a nie w określonym udziale.

NSA uchwale w z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, stwierdził, że „Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków”.

Argumenty zawarte w ww. uchwale są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia udziału w prawie do lokalu mieszkalnego dojdzie np. po ustanowieniu rozdzielności i podziale majątku wspólnego. Datą nabycia danej nieruchomości jest data zakupu do wspólności majątkowej małżeńskiej. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem, w tym aspekcie, prawnopodatkowego znaczenia dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

W rezultacie, jeżeli od daty nabycia nieruchomości do majątku wspólnego minęło więcej niż 5 lat to może Pan sprzedać nieruchomość bez podatku, bowiem termin 5-cio letni nie jest liczony od dnia podziału majątku. Dodatkowo zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy podział majątku wspólnego miał miejsce ze spłatą.

Stanowisko takie potwierdzają organy podatkowe w licznych interpretacjach podatkowych wydanych w tym roku:

– nr 0113KDIPT2-2.4011.372.2017.2.KR,

– nr 0115-KDIT2-3.4011.71.2017.1,

– nr 0115-KDIT2-3.4011.15.2018.2.AD,

– nr 0115-KDIT2.1.4011.346.2017.2.JG,

– nr 0114-KDIP3-2.4011.404. 2017.1.AK1.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przelewy między małżonkami a podatki

Jestem mężatką, mam z mężem wspólność majątkową. Ja i mój mąż posiadamy oddzielne rachunki bankowe (założone jeszcze przed ślubem), na...

 

Jakie konsekwencje grożą za brak złożenia deklaracji PIT?

W 2010 r. otrzymałem darowiznę w postaci mieszkania od mojej matki. Darowiznę zgłosiłem w urzędzie skarbowym. W 2015 r. mieszkanie to...

 

Minął termin złożenia deklaracji SD-Z2 - co zrobić?

Nieco ponad pół roku temu moja mama przesłała mojej córce (czyli wnuczce) 2 przelewy po 50 tys. złotych. Następnie moja córka przelała mi z tej kwoty...

 

Zgłoszenie do US darowizny na rzecz córki mieszkającej i pracującej w Czechach

Zgłoszenie do US darowizny na rzecz córki mieszkającej i pracującej w Czechach

Dokonałam pieniężnej darowizny na rzecz córki mieszkającej i pracującej w Czechach. Córka posiada polski dowód osobisty. Czy powinna w ciągu...

Darowizna mieszkania dla syna, później darowizna pieniędzy od syna

Darowizna mieszkania dla syna, później darowizna pieniędzy od syna

Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Rodzice darują synowi mieszkanie warte 200 tys. zł (darowizna najbliższej rodzinie jest zwolniona...

Podatek dochodowy po dziale spadku

Podatek dochodowy po dziale spadku

Mam pytanie dotyczące podatku dochodowego po dziale spadku. Moja narzeczona w spadku po babci otrzymała nieruchomość i w wyniku działu spadku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »