Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek od wynajmu okazjonalnego

Autor: Marcin Sądej

Prowadzę działalność gospodarczą. Moja żona jest emerytką. Mamy mieszkanie własnościowe, którym zajmuje się żona i to ona zgłosiła wynajem do urzędu skarbowego i opłaca zryczałtowany podatek od wynajmu okazjonalnego. Ja nie uwzględniam przychodu z wynajmu w swoim rocznym zeznaniu. Czy postępujemy zgodnie z prawem? Czy też przychód z wynajmu okazjonalnego powinien być po części uwzględniany także w moich deklaracjach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatnicy wynajmujący nieruchomość prywatnie mogą opodatkować taki wynajem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy ustawy stanowią, że jeżeli podatnik chce wybrać zasady ryczałtowe musi złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tytułu najmu.

W przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością małżonków, co do zasady każdy z nich powinien złożyć osobne oświadczenie o wyborze ryczałtu do opodatkowania najmu przypadającej na niego części nieruchomości (po 50% każdy z małżonków).

Jednakże małżonkowie mają prawo złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Oświadczenie takie składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w tym oświadczeniu, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

W rezultacie, jeżeli zostało złożone oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodu ryczałtem przez Pana małżonkę, przedstawiony sposób rozliczenia jest jak najbardziej prawidłowy. W takim przypadku małżonka odprowadza ryczałt od wynajmu całego mieszkania, natomiast Pan w swoim rozliczeniu nie uwzględnia tego podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info