Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek za zrzeczenie się służebności

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-12-18

15 lat temu mama darowała mi mieszkanie. W akcie notarialnym miała wpisaną służebność do tego mieszkania. Obecnie mama zrzekła się notarialnie tej służebności. Czy ma obowiązek zapłaty podatku za zrzeczenie się służebności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego np. służebności, prawo to wygasa. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem np. służebności. Zrzeczenie się służebności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega taka czynność prawna, jak ustanowienie odpłatnej służebności, zrzeczenie się służebności nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu.

Przy zrzeczeniu się służebności osobistej mamy do czynienia z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy zrzeczenie to następuje na skutek otrzymania wynagrodzenia. W takiej sytuacji uznaje się na ogół, iż osoba otrzymująca wynagrodzenie uzyskuje przychód (ze zrzeczenia się służebności) z praw majątkowych, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Użyczenie lokali rodzinie w celu najmu

Z powodu osiągania dochodu z najmu domu i mieszkania nie mogę otrzymać świadczeń na odpowiednim poziomie w Niemczech. Dlatego chciałbym...

 

Program dobrowolnych odejść a podatek dochodowy

W ramach program dobrowolnych odejść w 2016 r. otrzymałem odprawę oraz rekompensatę. Od składników odszkodowania został pobrany podatek dochodowy 18%....

 

Zamiana mieszkań w rodzinie a podatek

Mam pytania dotyczące zamiany mieszkań w rodzinie i związanego z tym podatku. Chciałbym wraz z żoną zamienić się mieszkaniami...

 

Monitoring jako odrębny środek trwały

Czy zakupiony system monitoringu o wartości 8 tys. zł, obejmującego teren części wspólnej wspólnoty można zaliczyć do jej środków trwałych...

 

Czy mam zobowiązanie podatkowe w Polsce, gdy od 30 lat jestem rezydentem podatkowym w USA?

Jestem obywatelem polskim, ale od 30 lat rezydentem podatkowym w USA. 6 lat temu odziedziczyłem mieszkanie po rodzicach i korzystałem z niego,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »