Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8

Opodatkowanie przychodów pracowników z Indii

Mamy pracowników z Indii zatrudnionych zarówno na umowy o pracę, jak i kontrakty menedżerskie. Mają pozwolenie na pracę oraz wizę na 2 lata. Jak należy opodatkować przychody ww. pracowników z Indii? Czy jeśli dana osoba przyjeżdża z całą rodziną na 2 lata i ma umowę o pracę,...

Stawka ryczałtu za otrzymaną premię

Mój mąż prowadzi działalność opodatkowaną ryczałtem. Przez cały rok wykonywał usługi opodatkowane stawką 8,5%. W grudniu firma, dla której wykonuje zlecenia, kazała wystawić mu rachunek z tytułem „premia za obrót w 2013 roku”. Jaką stawką...

Użyczenie autobusu a podatek

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na przewozie osób. Zawarłam z firmą transportową umowę na świadczenie usług przewozu osób w komunikacji miejskiej. Do obsługi poszczególnych linii firma transportowa użycza mi autobus . Nie ponoszę żadnych kosztów...

Korekta CIT-8

Nasza firma jest podatnikiem podatku od osób prawnych, odprowadzamy podatek w zaliczkach. W wyniku błędnych wyliczeń podatku w zaliczkach nie odprowadzaliśmy, ponieważ stratę z lat ubiegłych odliczaliśmy w całości od podatku, a nie od podstawy dochodu....

Opodatkowanie wynajmu pokoju

Moje pytanie dotyczy opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych. Otóż kupiłam mieszkanie o powierzchni 53 m 2 . Na zakup nieruchomości został zaciągnięty kredyt. Aktualnie wynajmuję pokój o powierzchni 18 m 2 . Jakie koszty i w jaki sposób rozliczone...

Rozliczanie ryczałtem

Wykonuję konserwacje elektryczne dla spółdzielni. Niedawno zlecono mi wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych (jednorazowo) dla pewnej wspólnoty. Czy ta usługa uniemożliwia mi dalsze rozliczanie ryczałtem ?

Sprzedaż towaru poniżej ceny rynkowej

Jesteśmy firmą handlową. Kupowaliśmy u naszego dostawcy 3 projektory i dostaliśmy kamerę za kwotę 1 zł netto. Na fakturze pierwsza pozycja to projektory, a druga to kamera. Czy możemy sprzedać towar (a konkretnie wspomnianą kamerę) poniżej ceny rynkowej, tj. np. za 2 zł brutto?...

Podatek od odszkodowania otrzymanego od prezydenta miasta

W 2006 r. sąd w Warszawie przyznał mi prawo dziedziczenia spadku po zmarłej w 1941 r. matce. Zgłosiłem to do urzędu skarbowego, ale z zaznaczeniem, że budynek stanowiący masę spadkową jest w rękach miasta bez wypłaty odszkodowania. Udało mi się jednak...

Zlecanie podwykonawcom usług transportowych a stawka ryczałtu

Świadczę usługi transportowe, mam pojazdy o ładowności powyżej 2 ton. Formą opodatkowania jest ryczałt ze stawką 5,5%. Czy zlecając podwykonawcom usługi transportowe w moim imieniu (dostaję fakturę VAT i ja też wystawiam fakturę zleceniodawcy), zachowam stawkę...

Kwota zmniejszająca podatek

Jakiś czas temu rozpocząłem pracę w pewnej warszawskiej firmie. Podczas okresu próbnego miałem zarabiać 3200 zł, zaś później 3700 zł. Teraz jednak kwotę po okresie próbnym ustalono na 5215 zł brutto, a księgowa wyliczyła, że netto to będzie ok. 3650 zł. Wynagrodzenie...

Sprzedaż uszkodzonego samochodu

W 2011 r. kupiłem samochód ciężarowy za 36 tys. zł. Auto było amortyzowane (prowadzę działalność gospodarczą). W czerwcu 2012 r. miał miejsce wypadek i samochód został uszkodzony. 20 lipca 2012 r. ubezpieczyciel wypłacił na naprawę 13 511,98 zł. Z kolei 17 października...

Przychód z innych źródeł

W 2011 r. zawarłem umowę przedwstępną oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie, wpłaciłem zaliczkę. Kilka tygodni temu jednak podpisałem akt o rozwiązaniu umowy przedwstępnej – otrzymałem z tego tytułu zwrot zaliczki i odszkodowanie za niezawarcie...

Rozliczenie artysty - malarza z urzędem skarbowym

Jestem artystą–malarzem, nie prowadzę działalności gospodarczej. Zawieram umowy pośrednictwa na sprzedaż moich obrazów przez galerię internetową. Ustalam cenę obrazu, a pośrednik dolicza prowizję. Na tak ustaloną cenę brutto wystawiam rachunek nabywcy w ramach...

Przychód ze sprzedaży domeny internetowej – podatek

Jestem osobą bezrobotną z prawem do zasiłku. Kilka dni temu sprzedałam portal internetowy (stworzony przeze mnie kilka lat temu) wraz z domeną na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Czy powinnam zarejestrować umowę w urzędzie skarbowym? Czy przychód ze sprzedaży domeny...

Podatek ryczałtowy od najmu mieszkania

Mąż wynajął mieszkanie od stycznia do lipca 2013 r. i złożył oświadczenie o wyborze podatku ryczałtowego . W tym czasie chorował, więc wpłaciłam ryczałt na swój numer PESEL w marcu. W kwietniu mąż zmarł. Do końca roku...

Zaświadczenie z urzędu skarbowego

Zaświadczenie z urzędu skarbowego

Od kilku lat pracuję w Niemczech, tam się rozliczam. W Polsce wynajmuję mieszkanie (płacę ryczałt). Co roku pobierałem z polskiego urzędu skarbowego zaświadczenie EU/EWR, które przedkładałem w niemieckim urzędzie. W tym roku US w Polsce robi problemy z wydaniem tego...

Grunt pod budowę budynku mieszkalnego

W 2007 r. sprzedałem nieruchomość i złożyłem oświadczenie, że kwotę uzyskaną ze sprzedaży przeznaczę na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego . W kolejnym roku nabyłem działkę i wystąpiłem o warunki zabudowy. Otrzymałem odpowiedź negatywną;...

Zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości

W 2012 r. odziedziczyłem po ojcu 1/4 nieruchomości wraz ze starym domem. Dom był bardzo zniszczony, w związku z czym nie mogłem czekać 5 lat i sprzedałem go jeszcze w tym samym roku. Czy zostanę zwolniony z podatku od sprzedaży nieruchomości , jeśli kupię za te pieniądze...

Wypłata świadczenia z polisy na życie

Mamy syna, któremu wiele lat temu założyliśmy polisę na życie („Junior”). Syn ma już 22 lata i niebawem otrzyma wypłatę świadczenia z polisy na życie . Pieniądze zostaną przelane na rachunek syna. Czy musi on złożyć roczne zeznanie podatkowe...

Możliwość opodatkowania ryczałtem

Zajmuję się handlem i rozliczam się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Takie opodatkowanie nie dotyczy podatników działających w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Chciałbym zacząć handlować różnymi smarami i olejami, które także są...

Dochód z umorzenia udziałów

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z umową spółki musimy wypłacić spadkobiercom po zamarłym wspólniku wynagrodzenie za udziały w celu ich umorzenia. Co z  dochodem z umorzenia udziałów ? Czy musimy pobrać podatek? Jaki PIT...

Rozliczenie zakupu mieszkania na firmę

Chce kupić nowe mieszkanie od dewelopera, w którym będę mieszkać i prowadzić firmę. Proszę o poradę, jak prawidłowo rozliczyć ten zakup mieszkania na firmę w książce przychodów i rozchodów – od aktu notarialnego po zakup mebli i wyposażenia codziennego użytku. Jak...

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Chciałbym założyć firmę w Polsce i jako formę opodatkowania wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ze stawką 8,5%). Obecnie w Anglii mam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpływy w polskiej firmie opierałyby się głównie na wpływach z angielskiej...

Nabycie bankowozu

Nasze pytanie dotyczy nabycia bankowozu na firmę. Mamy kontrahentów w Polsce i za granicą. Płatności są m.in. w koronach duńskich, otrzymujemy przelewy na rachunek bankowy. Kurs koron w banku jest niższy niż w kantorze, więc wypłacamy pieniądze (w przeliczeniu na...

Opodatkowanie stypendium

Spółka akcyjna działająca jako klub sportowy zamierza zawrzeć umowy stypendialne z uczniami oraz osobami niebędącymi uczniami. Jak wygląda opodatkowanie stypendiów ? Jak rozliczyć ww. umowy?  

Rozliczanie różnic kursowych

Mamy problem w związku z rozliczaniem różnic kursowych . Otrzymaliśmy od krajowego dostawcy fakturę VAT w walucie obcej – USD (dokument wystawiony w dniu sprzedaży towaru). Faktura zostanie opłacona w walucie obcej. Środki na zapłatę zostały już zakupione za...

Dochody z najmu

Moje pytanie dotyczy dochodów z najmu . Od trzech lat mieszkam za granicą. Jednocześnie wynajmuję moje mieszkanie w Polsce (biorę 1500 zł miesięcznie, w tym 300 zł na czynsz do spółdzielni). Nie zgłosiłem tego faktu w urzędzie skarbowym. Najemca ma się...

Działalności gospodarcze małżonków a wspólne rozliczanie się

Mam pytanie dotyczące podatków i wspólnego rozliczenia małżonków . Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Mam syna i córkę (odpowiednio 2 i 4 lata). Żona planuje założyć własną działalność – prawdopodobnie nastąpi to w kwietniu*. W tym...

Otrzymanie z PUP refundacji a KPiR i ewidencja VAT

Podpisałem umowę z PUP o „refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego” w wysokości 16 000 zł (brutto). Zakupiłem środki trwałe za 10 000 zł (brutto) i wyposażenie za 600 zł (brutto). Jak mam wprowadzić kwoty...

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »