Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek dochodowy od różnicy między ceną zakupu i sprzedaży

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-07-08

Zakupiłem 2 ha gruntów rolnych od rolnika, po 3 latach sprzedałem. Pani w US twierdzi, że powinienem zapłacić podatek dochodowy od różnicy, pan z infolinii – że nie. Jak jest faktycznie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie m.in. nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Od dochodu z takiego zbycia podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 tej ustawy a kosztami, które uznaje ustawa.

Zasadą zatem jest, która dotyczy również gruntów rolnych, że zbycie przed pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie powoduje konieczność opodatkowania dochodu (gdy występuje).

Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, wyjątkiem, który mógł spowodować, iż uzyskał Pan rozbieżne odpowiedzi, jest zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na którego mocy wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. Widać zatem, że zwolnienie to obejmuje tylko takie grunty, które nie tylko mają status rolny, ale równocześnie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Dodam, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów (sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Reasumując, jeśli spełnione są wszystkie warunki zwolnienia (włącznie z wymogiem, by grunty nie traciły charakteru rolnego), to rzeczywiście nie zapłaci Pan podatku od uzyskanego dochodu (zwolnienie obejmuje cały przychód).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »