Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek, jaki musi zapłacić występujący ze spółki wspólnik

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-05-01

Jestem współwłaścicielem firmy (spółki jawnej) i postanowiłem z niej wystąpić. Jaki muszę odprowadzić podatek od kwoty uzyskanej tytułem udziałów w spółce jawnej?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Jak się domyślam, skorzystał Pan z możliwości wypowiedzenia umowy spółki, w takiej sytuacji wspólnikowi występującemu ze spółki wspólnikowi wypłacany jest jego udział kapitałowy w spółce. Udział kapitałowy wypłaca się w pieniądzu, taka jest zasada, ale możliwe jest również, jeśli przewiduje to umowa, rozliczenie z występującym wspólnikiem w naturze. Ponadto rzeczy wniesione do spółki przez Pana tylko do używania spółka zwraca. Wartość Pana udziału oblicza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbawczą majątku spółki. Pamiętać należy, że zgodnie z art. 65 § 5 Kodeksu spółek handlowych uczestniczy Pan w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie ma Pan po wystąpieniu jednak wpływu na ich prowadzenie.

W kwestii podatkowej związanej z wystąpieniem, na mocy art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Jednakże pamiętać należy, że (art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy) nie zalicza się do przychodów środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania (o których mowa w art. 8), pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Dochodem, na mocy art. 24 ust. 3c ustawy, z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między opisanym powyżej przychodem z tego tytułu a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku składników niepieniężnych jak potwierdza w interpretacji Izba Skarbowa w Warszawie (pismo z dnia 15 maja 2014 r., Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-274/14-2/EC) występujący wspólnik „nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień otrzymania składników majątku Spółki, niezależnie czy otrzymanie składników majątku następuje w wyniku wystąpienia ze spółki czy w wyniku jej likwidacji, natomiast osiągnie on przychód, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku wystąpienia ze spółki jawnej/likwidacji składników majątku”.

Analogicznie wskazują przedstawiciele doktryny, przykładowo A. Bartosiewicz konstatuje:

„Jeśli wspólnik występujący ze spółki niczego nie otrzymuje (nie wyprowadza z tej spółki), to nie ma żadnych konsekwencji w tym zakresie. Nie ma bowiem żadnego zdarzenia (powstania przychodu, pojawienia się kosztu), które niosłoby za sobą konsekwencje podatkowe.

Jeśli wspólnik otrzyma przy wystąpieniu ze spółki pieniądze, to stanowić będą one przychód z działalności gospodarczej, w części przewyższającej dotychczas niewypłacone dochody podatkowe przypadające na wspólnika (art. 14 ust. 2 pkt 16 u.p.d.o.f. w związku z art. 14 ust. 3 pkt 11 u.p.d.o.f.). Jeśli w tym przychodzie będzie dochód (kosztem uzyskania tego przychodu jest wartość majątku wniesionego niegdyś do spółki przez wspólnika – zob. art. 24 ust. 3c u.p.d.o.f.), to wówczas występujący wspólnik powinien się z niego rozliczyć przed urzędem skarbowym. Jeśli występujący wspólnik otrzyma jakieś rzeczy w naturze ze spółki, to wówczas wartość tych rzecz nie jest dla niego przychodem. Jeśli jednak sprzeda te rzeczy w ciągu 6.lat, licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie działalności, to wówczas sprzedaż tych rzeczy kreować będzie przychód podatkowy (zob. art. 14 ust. 2 pkt 17 u.p.d.o.f. w związku z art. 14 ust. 3 pkt 12 u.p.d.o.f.)” (A. Bartosiewicz, Vademecum Doradcy Podatkowego, 105901).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak zoptymalizować koszty podatkowe?

Prowadzę jednoosobową działalność, świadczę usługi na materiałach dostarczonych przez klientów. Mam problemy z wysokim podatkiem VAT...

Rozliczenia rodzinne w formie zakupów i darowizn nieruchomości

Planujemy kilka transakcji w rodzinie w ramach pewnych rozliczeń. Mój brat sprzedał mieszkanie (które posiadał od 7 lat) za 375 tys. zł. Brat chce...

Podatek od sprzedaży odziedziczonej działki

W 2002 roku zmarł mój ojciec. Odziedziczyłem po nim udział w działce budowlanej w wysokości 50%. Sprawę spadkową przeprowadziłem przed...

Konsekwencje podatkowe handlu domenami internetowymi

Mam pytanie odnośnie odsprzedaży domen internetowych. Obecnie prowadzę działalność na ryczałcie. Czy handel domenami może być opodatkowany w formie...

Sprzedaż kawałka działki otrzymanej w darowiźnie

Niedawno otrzymałem darowiznę od rodziców – działkę z domem. Wiem, że taka darowizna nie podlega opodatkowaniu, jeśli jej nie sprzedam przed...

Lokal mieszkalny przeznaczony pod działalność a zaliczenie wydatków na remont w koszty

Prowadzę działalność gospodarczą (biuro projektowe) i jestem podatnikiem VAT. Zakupiłem prywatnie (nie wprowadziłem w koszty działalności...

Usługi świadczone przez emeryta a PIT

Jestem emerytem i od stycznia 2014 miałem wystawione aukcje „malowanie portretów ze zdjęć”. Przypadkowo przeczytałem, że taka usługa musi...

Sprzedaż monet kolekcjonerskich

Chciałbym otworzyć sklep internetowy i sprzedawać monety kolekcjonerskie na portalach typu Allegro, eBay. Jakie są koszty prowadzenia takiej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »