Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podatek liniowy

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2013-07-09

Jestem lekarzem. Do lipca 2012 r. z gabinetu prywatnego rozliczałem się podatkiem liniowym. Ponieważ w lipcu zawarłem umowę kontraktową na dyżury w szpitalu, w którym pracuję na etacie, zgłosiłem do urzędu skarbowego, iż utraciłem prawo do podatku liniowego. Otrzymałem informację, że od tego czasu mam rozliczać się według tzw. „progów”, obliczając zaliczki według skali podatkowej od początku 2012 r. Czy mogę rozliczyć cały rok podatkowy na PIT-36? Czy należy rozliczyć się jakoś inaczej? Czy mam możliwość rozliczenia wspólnie z żoną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdą jest, że zgodnie z regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9a ust. 3), jeżeli podatnik rozliczający się liniowo traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w tenże sposób, jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek (o ile odsetki te wystąpiły).

 

Jak zauważa się w doktrynie:

 

„Należy zwrócić uwagę, że odsetki za zwłokę liczone są od każdej zaliczki z osobna. Warto przy tym zauważyć, że zaliczki za pierwsze miesiące roku płacone na zasadach przewidzianych dla podatników opodatkowanych według stawki 19% będą na ogół wyższe od zaliczek płaconych przez podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (co się wiąże z brakiem kwoty wolnej od opodatkowania w tym pierwszym wypadku oraz z niższą pierwszą stawką podatku w skali). W takiej sytuacji ewentualna nadwyżka zostanie automatycznie uwzględniona przy pierwszej zaliczce, w której zaliczka opłacana na zasadach ogólnych będzie wyższa od zaliczki opłaconej na zasadach obowiązujących podatników opodatkowanych według stawki 19%.

 

Począwszy od 2009 r. paradoksalnie może się okazać, że utrata prawa do opodatkowania stawką 19% spowoduje, że podatnik będzie miał nadpłatę w zaliczkach. Od dnia 1 stycznia 2009 r. pierwsza stawka w skali podatkowej wynosi 18%, a więc jest niższa niż stawka liniowa. Ponadto znacznie podniesiono górną granicę pierwszego przedziału skali (kwotą graniczną jest 85.528 zł). Może się zatem okazać, że podatnik, który utracił prawo do stawki 19%, powinien opłacać przez cały dotychczasowy okres roku podatkowego opłacać zaliczki według stawki podatku wynoszącej 18%” [Kubacki Ryszard, Podatek liniowy, ABC nr 71744].

 

Wpłata tych zaliczek, w sposób normalny obliczonych, powoduje niejako „anulowanie” liniowego rozliczenia w roku, w którym utraciło się do niego prawo. Ergo nie rozlicza się na PIT z „L”, a na PIT-36. Równocześnie, mimo że sposób opodatkowania wspólnie z małżonką nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c (podatek liniowy), to właśnie rozliczenie zaliczek anulujące tę formę opodatkowania – moim zdaniem – pozwala na wspólne rozliczenie małżonkom w takiej sytuacji jak opisana. Znane mi organy podatkowe również w ten sposób interpretują opisaną sytuację.

 

 

*Stan prawny z dnia 17.04.2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »