Podatek od darowizny mieszkania

Autor: Aleksander Słysz

Czy mając wspólnotę majątkową z mężem możemy darować mojej matce mieszkanie? Jaki zapłacimy podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darczyńcy nie płacą podatku od darowizny, bowiem przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Tym samym po stronie darczyńcy nie pojawia się, ani w sensie ekonomicznym ani podatkowym, przychód.

Przysporzenie powstaje po stronie obdarowanego, tu Pani mamy. Co do zasady podlega opodatkowaniu jako nabycie tytułem darowizny, podatkiem od spadków i darowizn. Tu jednak istnieje szereg zwolnień i ulg, z niektórych mama może skorzystać.

Jeśli mieszkanie daruje Pani wraz z mężem z majątku wspólnego, w pewnym uproszczeniu, połowa będzie korzystać ze zwolnienia, bowiem zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. wstępnych, tu nawet nie ma obowiązku zgłoszenia, gdyż nabycie nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Niestety część przypadająca od męża nie korzysta tu ze zwolnienia ww., i co do zasady podlega opodatkowaniu, po przekroczeniu kwoty 9637 zł, i podatek wyniesie 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20 556 zł (zakładając oczywiście wartość mieszkania powyżej 50 000 zł.).

Mama może tu starać się skorzystać z innego zwolnienia, tj. zwolnienia z art. 16 ww. ustawy, który stanowi, że w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie w drodze darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

Z ulgi tej mogą korzystać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) mają np. obywatelstwo Polskie;

2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

3) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

5) będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:

  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Należy złożyć w terminie miesiąca zeznanie SD-3, w którym mama musi rozliczyć, w pewnym uproszczeniu, połowę darowizny (tę od męża) korzystając, lub nie, z ww. zwolnienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »