Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od darowizny mieszkania

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2013-06-13

Jeśli dokonam darowizny mieszkania na rzecz syna, to czy będzie on musiał zapłacić podatek? Mieszkanie odziedziczyłem po wujku. Kiedy zawrzeć umowę darowizny, aby syn nie zapłacił podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku darowizny mieszkania na rzecz syna należy zwrócić uwagę zarówno na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zostanie ono zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

 

Ponadto jeśli przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, ich otrzymanie należy udokumentować dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo przekazem pocztowym.

 

W związku z powyższym darowizna mieszkania będzie podlegała zwolnieniu od podatku, jeśli zostanie zgłoszona we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od momentu przekazania darowizny poprzez złożenie formularza SD-Z2. Należy podkreślić, że darowizna nieruchomości musi zostać sporządzona przed notariuszem (do formularza SD-Z2 należy załączyć poświadczony za zgodność z oryginałem odpis aktu notarialnego stwierdzającego darowiznę).

 

Na gruncie podatku dochodowego należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są świadczenia w naturze oraz inne nieodpłatne świadczenia otrzymane od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

 

Zgodnie ze wskazanymi przepisami do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Tym samym darowizna mieszkania na rzecz syna będzie zwolniona z podatku dochodowego.

 

W przedstawionym stanie faktycznym na gruncie przepisów podatkowych nie ma znaczenia to, kiedy darowizna będzie miała miejsce. Istotne jest, aby w terminie 6 miesięcy od przekazania nieruchomości dokonać zgłoszenia darowizny na formularzu SD-Z2.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Druk SD-Z2

Po zmarłym ojcu dziedziczę ja (córa) i moja mama. Obie chcemy, by cały spadek przypadł mamie. Zrobiony został notarialny akt poświadczenia dziedziczenia oraz...

 

Darowizna dla pasierba

Mój ojciec mieszka w Wietnamie wraz z żoną (dwa lata temu ożenił się z Wietnamką). Macocha chce mi podarować 700 tys. zł albo nieruchomość o takiej...

 

Czy zapłacimy podatek od spadku?

Mój ojciec zmarł w 2000 r. Razem z mamą posiadali dom i grunty rolne. Ojciec nie zostawił testamentu. Jesteśmy z mamą jedynymi spadkobiercami. Do tej pory nie...

 

Korekta zgłoszenia SD-Z2

Korekta zgłoszenia SD-Z2

W 2009 r. złożyłem zgłoszenie SD-Z2 w związku z nabyciem spadku. Dopiero teraz zauważyłem, że w zgłoszeniu znajduje się błąd, który dotyczy łącznej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »