Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od darowizny mieszkania

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2013-06-13

Jeśli dokonam darowizny mieszkania na rzecz syna, to czy będzie on musiał zapłacić podatek? Mieszkanie odziedziczyłem po wujku. Kiedy zawrzeć umowę darowizny, aby syn nie zapłacił podatku?

Tomasz Kaczmarski

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

W przypadku darowizny mieszkania na rzecz syna należy zwrócić uwagę zarówno na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zostanie ono zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

 

Ponadto jeśli przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, ich otrzymanie należy udokumentować dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo przekazem pocztowym.

 

W związku z powyższym darowizna mieszkania będzie podlegała zwolnieniu od podatku, jeśli zostanie zgłoszona we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od momentu przekazania darowizny poprzez złożenie formularza SD-Z2. Należy podkreślić, że darowizna nieruchomości musi zostać sporządzona przed notariuszem (do formularza SD-Z2 należy załączyć poświadczony za zgodność z oryginałem odpis aktu notarialnego stwierdzającego darowiznę).

 

Na gruncie podatku dochodowego należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są świadczenia w naturze oraz inne nieodpłatne świadczenia otrzymane od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

 

Zgodnie ze wskazanymi przepisami do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Tym samym darowizna mieszkania na rzecz syna będzie zwolniona z podatku dochodowego.

 

W przedstawionym stanie faktycznym na gruncie przepisów podatkowych nie ma znaczenia to, kiedy darowizna będzie miała miejsce. Istotne jest, aby w terminie 6 miesięcy od przekazania nieruchomości dokonać zgłoszenia darowizny na formularzu SD-Z2.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »